Nakonfigurovali nebo vypnutí automatického formátu při psaní

Předplatné Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí funkce Automatické úpravy formátu při psaní můžete rychle použít nebo změnit automatické formátování pro činnosti, například pomlčky a pomlčky zlomky, hypertextové odkazy, znak uzavírající a seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy.

Povolit automatické formátování pro program, vyberte jednotlivé možnosti, které chcete zapnout. Chcete-li vypnout automatické formátování, zrušte jednotlivé možnosti, které chcete vypnout. Po dokončení konfigurace předvoleb automatické úpravy formátu při psaní, klikněte na OK.

Karta Automatické úpravy formátu při psaní

Jaký je rozdíl mezi funkcí automatického formátu a funkcí automatických úprav formátu při psaní?

 • Automatické úpravy formátu při psaní se projeví na text při psaní.

 • Nastavení na kartě Automatické úpravy, použijí se při ruční spuštění příkazu Automatický formát (vyžadující pomocí panelu nástrojů Rychlý přístup).

Většina Tento článek popisuje možnosti na kartě Automatické úpravy formátu při psaní. Informace o na kartu Automatické úpravy naleznete v tématu použití kartu Automatický formát a příkaz Automatický formát v prá d pod.

Pokud chcete provést změny v chování automatického formátování v některé z aplikací Office, otevřete nejprve okno Možnosti automatických oprav a potom vyberte kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Všechny aplikace kromě Outlooku:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Outlook:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta > Možnosti editoru > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Word, Excel a PowerPoint:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office > Možnosti [aplikace] > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Outlook:

 1. Otevřete položku pošty a klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office > Možnosti editoru > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Publisher a Visio:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nastavení možností automatické úpravy formátu při psaní, které vidíte se může lišit trochu v závislosti na program, který jste v. Některé aplikace, jako je Visio, budete mít pouze malým počtem poštovních tyto možnosti.

NAHRAZOVAT PŘI PSANÍ

Možnost

Popis

"Rovné" uvozovky „oblými“

Slouží k nahrazení rovných uvozovek (" ") a rovných apostrofů (' ') oblými dolními a horními uvozovkami a apostrofy.

Zlomky (1/2) znakem zlomku (½)

Nahradí běžné psané zlomky (například 1/2) jednoznakovým ekvivalentem (½). Tato možnost funguje s následujícími zlomky, které napíšete: 1/4, 1/2 a 3/4.

Vložení jednoho znaku ekvivalenty několik zlomky (například 1/5) najdete v článku Vložení zaškrtnutí nebo jiného symbolu.

*Tučné* a _kurzívu_ skutečným formátováním

Použije tučné písmo pro každý text uzavřený mezi hvězdičkami (*) a kurzívu pro každý text uzavřený mezi podtržítky (_). Například *počítač* se změní na počítač a _počítač_ se změní na počítač. Ve Wordu se znaky * a _ nahradí formátováním. V Outlooku znaky * a _ zůstanou i po použití formátování.

Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy

Slouží k nahrazení adres v internetu, síťových cest a e-mailových adres hypertextovými odkazy.

Anglické řadové číslovky (1st) jako horní index

Nahradí anglických řadových číslovek, (které ukazují relativní pozici položky v pořadí) například 1st, 2nd nebo 3rd horního indexu verze (například Řadová číslovka 1st jako horní index ).

Spojovníky (--) pomlčkou (–)

Slouží k nahrazení dvojitého spojovníku (--) dlouhou pomlčkou (—) k nahrazení sekvence mezera-jednoduchý spojovník-mezera ( - ) krátkou pomlčkou (–). Poznámka: Pokud chcete dlouhou pomlčku, nedávejte před dvojitý spojovník ani za něj mezery.

Emotikony :-) a šipky ==> speciálními symboly

Slouží k nahrazení napsaných emotikon a šipek odpovídajícími znakovými symboly a emotikony.

FORMÁTOVAT PŘI PSANÍ

Možnost

Popis

Automatické odrážky

Vytvoří seznam s odrážkami, když začíná řádek textu znakem *, - nebo >, za kterým následuje mezera nebo tabulátor.

Seznam s odrážkami ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

Čáry ohraničení

Nakreslí čáru, když zadáte tři po sobě jdoucí znaky ~, #, *, -, _ nebo = na nový řádek a potom stisknete ENTER. Pokud zadáte například ~~~ na nový řádek a potom stisknete ENTER, nakreslí se přes celou stránku vlnovka.

Předdefinované styly nadpisů

Umožňuje použít styly nadpisů u odstavců, které obsahují pět a méně slov (která nekončí interpunkčním znaménkem) poté, co dvakrát stisknete ENTER. U Nadpisu 1 zadejte nový řádek bez žádných předcházejících tabulátorů. U Nadpisu 2 použijte před novým řádkem jeden tabulátor, u Nadpisu 3 použijte před novým řádkem dva tabulátory.

Poznámka: Pokud chcete automaticky použít styly nadpisů, musíte po předchozím odstavci stisknout dvakrát klávesu ENTER.

Automaticky číslované seznamy

Vytvoří číslovaný seznam, když řádek textu začíná číslem 1, za kterým následuje tečka nebo tabulátor.

Číslovaný seznam ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

Tabulky

Když vložíte řadu znaků plus (+) a spojovníků (-) na začátek řádku s textem a potom stisknete ENTER, vytvoří se tabulka s jedním řádkem. Tuto řadu je nutné zahájit a ukončit znaménkem +. Například řada +---+---+------+ vytvoří tabulku s jedním řádkem a třemi sloupci. Šířka sloupců odpovídá proporčně počtu spojovníků mezi znaky plus. Pokud chcete kdekoliv v tabulce přidat řádky, umístěte kurzor na konec řádku, kam chcete vložit nový řádek, a stiskněte ENTER.

Do tabulky zahrnovat nové řádky a sloupce (jenom Excel)

Když zadáte data do sousedního řádku nebo sloupce, do existující tabulky se přidá nový řádek nebo sloupec. Pokud máte například ve sloupcích A a C tabulku obsahující dva sloupce a potom zadáte data do sousední buňky ve sloupci C, sloupec C se automaticky zformátuje jako součást existující tabulky.

Přizpůsobit nadpis do zástupného symbolu (jenom PowerPoint)

Zmenší velikost písma nadpisu tak, aby se text vešel do definovaného zástupného textu nadpisu.

Poznámka: Text nadpisu se automaticky zmenší jenom o jednu velikost písma (například ze 44 na 40) na základě předdefinovaných velikostí písma. Pokud chcete velikost písma dále zmenšit, vyberte text nadpisu a buď zvolte menší předdefinovanou velikost písma ze seznamu Velikost písma, nebo v seznamu Velikost písma zadejte požadovanou velikost.

Přizpůsobit text do zástupného symbolu (jenom PowerPoint)

Zmenší velikost písma textu tak, aby se text vešel do definovaného zástupného symbolu.

PŘI PSANÍ AUTOMATICKY

Možnost

Popis

Formátovat začátek položky seznamu podle předchozí položky

Formátuje začátek položky v seznamu stejně jako začátek v předchozí položce seznamu. Úvodní formátování se opakuje až do prvního interpunkčního znaménka položky seznamu, což je obvykle tečka, dvojtečka, spojovník, dlouhá pomlčka, otazník, vykřičník nebo podobný znak.

V další položce seznamu je zopakováno pouze formátování, které platí pro celý úvodní text. Formátování, které platí jenom pro část úvodního textu, se u dalších položek seznamu neopakuje.

Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace

Umožňuje odsadit první řádek v odstavci tak, že před první řádek umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Celý odstavec odsadíte tak, že před libovolný řádek v odstavci (s výjimkou prvního řádku) umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Pokud chcete odsazení odebrat, umístěte kurzor před první řádek odstavce a stiskněte klávesu BACKSPACE.

Definovat styly na základě formátování

Umožňuje použít předdefinovaný styl u ručně formátovaného textu, když má tento text stejné formátování jako předdefinovaný styl.

Vyplňovat vzorce v tabulkách a vytvářet počítané sloupce (jenom Excel)

Použije jeden vzorec u všech buněk tabulky ve sloupci. Vzorec se automaticky upraví a rozšíří do všech buněk tabulky ve sloupci.

Klikněte na záhlaví Další informace.

Můžete ihned odmítnout nebo změnit automatické formátování, ke kterým dochází při psaní. Použije-li Office automatické formátování, najeďte myší na položku, máte AutoFormatted a vyberte tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , která se zobrazí:

 • Vrátit formátování pro tuto instanci pouze po kliknutí na možnost vrátit zpět. (Můžete znovu formátování po zrušení změny provedené funkcí, pokud budete chtít.)

  Tip: CTRL + Z (zpět) můžete použít taky můžete okamžitě vrátit zpět změny formátování pouze pro tuto instanci.

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost Zastavit vyjadřující, že má Office přestat provádět automatickou změnu, kterou právě provedl)

 • Změníte možnosti automatického formátování kliknutím na Nastavit možnosti automatického formátování otevřete kartu Automatické úpravy formátu při psaní a změnit nastavení.

Word obsahuje kartu Automatické úpravy kromě na kartu Automatické úpravy formátu při psaní. Nastavení Automatické úpravy formátu při psaní zaevidují do textu v době, kdy se zobrazuje, jak jsme je popsali výše. Na kartu Automatické úpravy méně často slouží, protože možnosti na této pouze, použijí se při spuštění příkazu Automatický formát, který je třeba přidat na panel nástrojů Rychlý přístup k použití.

Příkazem Automatický formát provedete stejné druhy změn jako při použití nastavení Automatické úpravy formátu při psaní, ale formátování se použije u textu, který je už napsaný. Pomocí příkazu Automatický formát můžete například nahradit rovné uvozovky oblými nebo zlomky znaky zlomků v celém dokumentu najednou.

Pokud chcete použít příkaz Automatický formát, nejdřív ho podle následujícího postupu přidejte na panel nástrojů Rychlý přístup:

 1. Ve Wordu klikněte na ikonu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup a potom klikněte na Další příkazy.

  Výběr dalších příkazů pro panel nástrojů Rychlý přístup

 2. V části Zvolit příkaz z vyberte Všechny příkazy.

 3. Posuňte se v seznamu dolů, vyberte Automatický formát... nebo Automaticky formátovat, klikněte na Přidat a potom na OK.

  Volba příkazu Automatický formát na panelu nástrojů Rychlý přístup

 4. Příkaz spustíte kliknutím na ikonu Automatický formát na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Ikona Automatický formát

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×