Nahrání videosouborů, zvukových souborů nebo obrázků do knihovny materiálů

Knihovna materiálů je typ knihovny dokumentů, do které se dají nahrát videosoubory, zvukové soubory nebo obrázky a ve které se dají používat doplňkové funkce pro podporu ukládání a uspořádání multimediálních materiálů. Pokud chcete vytvořit knihovnu materiálů, přečtěte si téma Nastavení knihovny materiálů pro ukládání obrázků, zvukových souborů a videosouborů.

Pro ukládání existují omezení velikosti souborů. Další informace najdete v části Limity velikosti souborů.

Nahrání obrázku nebo zvukového souboru do knihovny materiálů

 1. Na panelu Snadné spuštění vlevo vyberte Knihovna materiálů, nebo klikněte na Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu , na Obsah webu a vyberte Knihovna materiálů.

 2. Klikněte na +Nový a vyberte Obrázek nebo Zvuk.

  Dialogové okno Vytvořit dokument při použití tlačítka +Nový
 3. V dialogovém okně Přidat dokument klikněte na Procházet.

 4. Vyhledejte a vyberte požadovaný soubor a potom klikněte na Otevřít.

 5. Klikněte na OK.

 6. V dialogovém okně, které se otevře, můžete zadat hodnoty metadat, třeba Název, Klíčová slova nebo Autorská práva.

  Dialogové okno Přidat dokument pro obrázky

 1. Na panelu Snadné spuštění vlevo vyberte Knihovna materiálů, nebo klikněte na Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu , na Obsah webu a vyberte Knihovna materiálů.

 2. Klikněte na +Nový a vyberte Video.

  Dialogové okno Vytvořit dokument při použití tlačítka +Nový
 3. Na stránce možností videa udělejte jednu z těchto věcí:

  Dialogové okno pro vytvoření nového videa se zvýrazněnou možností pro nahrání
  • Zaškrtněte Nahrát video z počítače a potom vyhledejte požadovaný soubor.

  • Zaškrtněte Zadat odkaz na video a vložte hypertextový odkaz na video.

  • Zaškrtněte Zadat kód pro vložení videa z webu, zadejte název videa a vložte příslušný kód.

  Poznámka : Sloupec Délka (v sekundách) se u videosouborů vyplní automaticky. U obrázků a zvukových souborů zůstane tento sloupec prázdný.

 4. Klikněte na OK.

 5. Otevře se dialog Vlastnosti videa, ve kterém přidat nebo změnit hodnoty metadat. Můžete taky určit, jestli se uživatelům při zobrazení videa zobrazí odkaz pro stažení nebo pro vložení kódu.

  Stránka vlastností videa

  Pokud chcete změnit miniaturu pro video, přečtěte si téma Zachycení nebo změna miniatury z videa.

Když se chcete z obrazovky náhledu vrátit do knihovny, klikněte na název knihovny materiálů nad videem.

Poznámka : Pokud jsou k souboru přidružená metadata, mohou být některá pole již předem vyplněna.

 1. Vyberte všechny soubory, které chcete odstranit, a to tak, že přejdete myší na soubor a potom zaškrtnete políčko.

  Poznámka : Ujistěte se, že soubory, které chcete odstranit, nejsou rezervované. Uděláte to tak, že aktualizujete prohlížeč a zkontrolujete ikonu ve sloupci Typ. Aby bylo možné soubory odstranit, musí být vrácené zpět osobou, která si je rezervovala.

 2. V záhlaví klikněte na Soubory a potom na Odstranit dokument.

  Odstranění dokumentu na kartě Soubor

Můžete taky odstranit soubory postupně po jednom takto:

 1. Najeďte myší na miniaturu souboru, který chcete odstranit, a klikněte na tři tečky ...

 2. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte znovu na tři tečky (...) a potom na Odstranit.

 3. Kliknutím na tlačítko OK odstranění potvrďte.

Soubory můžete spravovat taky pomocí příkazu Otevřít v Průzkumníkovi. V knihovně materiálů klikněte na Knihovna a pak na Otevřít v Průzkumníkovi. Postupujte podle pokynů. Po dokončení stačí zavřít Průzkumníka a aktualizovat obrazovku Knihovny materiálů.

Pokud odstraníte soubory omylem, bude nejspíš možné soubory na webu obnovit. Je to závislé na nastavení vašeho webu. Další podrobnosti najdete v tématu Vyprázdnění koše nebo obnovení souborů.

Když v knihovně materiálů najedete myší na miniaturu, vysune se překryvná vrstva s dalšími informacemi, jako je typ souboru a doba jeho trvání.

Miniatura se zvýrazněnými třemi tečkami

 1. Přejděte do knihovny materiálů, ve které je soubor umístěn.

 2. V zobrazení miniatur najeďte ukazatelem na miniaturu obrázku, zvukového souboru nebo videa.

 3. Ve vrstvě, která se vysune, otevřete kliknutím na tři tečky () popisek s podrobnostmi o souboru.

  Vlastnosti obrázku
 4. V popisku s podrobnostmi o zvukovém souboru nebo videosouboru můžete soubor Přehrát nebo Stáhnout. U souboru s obrázkem můžete zvolit Upravit verze (pokud jsou povolené) nebo Stáhnout. Pokud chcete otevřít nabídku s dalšími možnostmi, klikněte na tři tečky (…).

  Poznámka : Verze jsou pro SharePoint dostupné, jenom když je povolené publikování. Publikování můžete povolit v části Nastavení > Nastavení webu > Spravovat funkce webu > Publikování na serveru SharePoint Server. Jinak se tato možnost nezobrazí.

 5. Pokud chcete upravit nebo zobrazit vlastnosti, klikněte na Vlastnosti.

Tímto způsobem můžete sledovat, co členové týmu přidávají do knihovny materiálů. Uživatelé můžou taky streamovat zvukové soubory a videosoubory pro podcasty.

 1. Klikněte na název knihovny.

 2. Klikněte v horní části stránky na kartu Knihovna a pak na Informační kanál RSS.

  Karta Knihovna se zvýrazněným upozorněním RSS
 3. Když se informační kanál pro knihovnu materiálů otevře, klikněte na Přihlásit se k odběru tohoto kanálu.

  Stránka pro přihlášení k odběru informačního kanálu RSS
 4. Zobrazí se dialogové okno Internet Exploreru, ve kterém můžete pro informační kanál zadat jiný název, případně vytvořit složku a přidat ho do složky.

  Dialog pro přihlášení k odběru RSS, ve kterém se dají změnit složky pro příjem informačních kanálů

  Po přihlášení k odběru můžete informační kanály RSS prohlížet v Internet Exploreru přes rozevírací seznam s oblíbenými položkami.

  Tlačítko informačního kanálu v Internet Exploreru

  Postup pro přidání informačního kanálu RSS se může v závislosti na používaném prohlížeči lišit. Jiné prohlížeče vás můžou vyzvat, abyste určili, kterou čtečku RSS nebo poštovního klienta chcete používat.

Limity velikosti souborů

Tipy : Pokud je soubor, který chcete nahrát, hodně velký, můžete od správce zjistit, jaký je limit velikosti souborů nahrávaných na tento web. Výchozí mezní velikost souborů je u většiny knihoven 250 MB (pro SharePoint 2013, SharePoint 2016 a SharePoint Online je nastavený na 10 GB), přičemž spousta videosouborů tento limit přesahuje. Toto nastavení budete nejspíš muset upravit.

Maximální velikost individuálního souboru, který můžete nahrát na sharepointový web, je 10 GB. Soubory, které přesahují tento 10GB limit, nejdou nahrát.

Správa verzí, navigace pomocí metadat a pracovní postup

Pro knihovnu materiálů můžete nastavit stejné funkce jako pro knihovnu dokumentů. Další informace najdete tady:

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×