Na stránce vlastností indexy/klíče (ADP)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na této stránce vlastností jsou uvedeny vlastnosti indexů, primárních klíčů a jedinečných omezení připojených k tabulkám v databázovém diagramu nebo v Návrháři tabulky. Indexy a omezení nejsou v databázových diagramech graficky znázorněny.

Název tabulky

Zobrazuje název tabulky v Návrháři databází nebo vybrané tabulky v databázovém diagramu. Je-li v databázovém diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název první z nich.

Vybraný index

Zobrazuje název prvního indexu tabulky v Návrháři databází nebo vybrané tabulky v databázovém diagramu. Je-li v databázovém diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název prvního indexu první z nich. Chcete-li zobrazit vlastnosti jiného indexu, rozbalte rozevírací seznam.

Typ

Zobrazuje typ objektu Index nebo Klíč vybrané tabulky: index, primární klíč nebo jedinečné omezení.

Nová

Vyberte toto tlačítko můžete vytvořit nový index, klíče nebo jedinečnosti pro vybranou databázovou tabulku.

Odstranit:

Vyberte toto tlačítko odeberete vybrané index, klíč nebo omezení z tabulky.

Poznámka : Pokud se pokusíte odstranit primární klíč, který je použit v relacích, zobrazí se zpráva s dotazem, zda si přejete odstranit také všechny tyto relace. Primární klíč nelze odstranit, pokud nejprve neodstraníte relace, ve kterých je použit.

Název indexu

Zobrazí název vybraný index. Index můžete přejmenovat tak, že zadáte nový název do tohoto pole.

Název a řazení sloupce

(Pouze Microsoft SQL Server 2000) Zobrazuje názvy sloupců přispívajících do indexu, primárního klíče nebo jedinečného omezení spolu s údaji o tom, zda jsou hodnoty v jednotlivých sloupcích řazeny vzestupně nebo sestupně. V tomto seznamu můžete přidávat, měnit a odstraňovat názvy sloupců. Pro každý sloupec můžete měnit také pořadí řazení.

Skupina souborů indexu

Vyberte název skupiny souborů, do které chcete vybraný index uložit. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, existuje-li alespoň jedna skupina souborů definovaná uživatelem. Nastavení je k dispozici pouze u databází typu SQL Server 7.0 nebo vyšších. Vytvoříte-li databázový objekt bez určení skupiny souborů, SQL Server jej přiřadí k výchozí skupině souborů. V počátečním stavu je výchozí skupinou souborů primární skupina.

Další informace o vytváření a použití skupin souborů naleznete v dokumentaci k serveru SQL Server.

Vytvořit UNIQUE

Tuto možnost vyberte, chcete-li pro vybranou databázovou tabulku vytvořit jedinečné omezení nebo jedinečný index. Omezení nebo index vyberete klepnutím na tlačítko Omezení nebo Index.

  • Ignorovat duplicitní klíč     Pokud vytvoříte jedinečný index, můžete nastavit tuto možnost, chcete-li určit, jak SQL Server zpracuje po vložení řádku jehož klíčové hodnota rovna existujících hodnot klíče během operace hromadného vkládání. Pokud se rozhodnete ignorovat duplicitní klíč, SQL Server se zpráva s upozorněním, přeskočit řádek a pokusu vložit zbývající řádky hromadné vložte operaci. Pokud nevyberete ignorovat duplicitní klíč, SQL Server zprávu o chybě a vrátit zpět celá operace hromadného vkládání.

Faktor zaplnění

Zobrazuje faktor výplně, která určuje, jak úplné může být každá stránka indexu. Pokud není zadán koeficient výplně, se používá databáze výchozí výplň faktor.

Doplnit index

Pokud jste zadali faktor zaplnění vyšší než 0 % a vybrali možnost vytvoření jedinečného indexu, můžete SQL Server nastavit pro použití stejné procentuální hodnoty, jakou jste zadali v poli faktoru zaplnění, jako velikosti prostoru, který má být v každém vnitřním uzlu ponechán otevřený. Ve výchozím stavu SQL Server používá index o velikosti dvou řádků.

Vytvořit jako CLUSTERED

Tato možnost slouží k vytvoření indexu založeného na skupinový pro vybranou databázovou tabulku.

Nepřepočítávat statistiku automaticky

Tuto možnost vyberte, chcete-li, aby SQL Server použil dříve vytvořené statistické údaje. Jde o možnost, která je k dispozici pouze u databází typu SQL Server verze 7.0 a vyšší. Tato funkce může zpomalit zpracování dotazu, ale zrychlí operaci vytváření indexu.

Další informace o této možnosti naleznete v dokumentaci k serveru SQL Server.

Text pro ověření

(Pouze SQL Server 2000) Text, který se zobrazí při zadání řádku porušujícího index, klíč nebo omezení.

U databází typu SQL Server verze 6.5 jsou k dispozici následující možnosti.

Možnosti řazení dat

Určuje způsob řazení dat v indexu při přidávání záznamů do indexu.

  • Řazení dat     Výchozí. Uspořádání dat ve vzestupném pořadí.

  • Data už seřazené     Přijme pořadí existující data.

  • Přeuspořádat seřazení dat     Budou znovu uspořádána data ve vzestupném pořadí. Vyberte tuto možnost, například, když bude fragmentován v tabulce nebo opětovné sestavení neseskupené indexy.

Možnosti pro duplikátní řádky

Určuje způsob zpracování duplikátních řádků v indexu.

  • Disallow duplicitní řádky     Výchozí. Zabrání index ukládá existenci duplicitní řádky. Pokud existují duplicitní řádky se zobrazí chybová zpráva.

  • Ignorovat duplicitní řádky     Odstraní duplicitní řádky z indexu jako se vytváří.

  • Povolit duplicitní řádky     Vytvoří index, i když jsou duplicitní řádky.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×