Na stránce lidé v Outlooku.com

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Přihlaste se k Outlook.com pomocí libovolného účtu Microsoft, včetně e-mailových účtů, které končí na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com nebo @msn.com.

V Outlook.com na stránce lidé můžete zobrazit, vytvořit, upravit, vyhledání a odstranění kontaktů. Kontakty můžete použít pro referenci a můžete automaticky přidat je jako příjemce při psaní e-mailové zprávy.

V tomto článku

Přechod na stránku Lidé

Co se zobrazí na stránce Lidé

Principy složek kontaktů

Vytvoření kontaktu od začátku

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

Vytvoření seznamu kontaktů

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů

Práce se složkami kontaktů

Odstranění a obnovení kontaktu nebo seznamu kontaktů

Hledání kontaktu nebo seznamu kontaktů

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Přechod na stránku Lidé

 1. Přihlaste se k aplikaci Outlook na webu. Nápovědu najdete v tématu Přihlášení k Outlook Web Appu.

 2. V horní části obrazovky vyberte spouštěč aplikací Tlačítko spouštěče aplikací. > Lidé.

  Snímek obrazovky s dlaždicí lidé ve Spouštěči aplikací.

Co se zobrazí na stránce Lidé

Na následujícím snímku obrazovky vidíte, co se zobrazí na stránce Lidé.

Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku

Tady je popis toho, co se zobrazí:

 1. Pole Hledat lidi, které slouží k hledání kontaktů nebo seznamů kontaktů

 2. Panel nástrojů, který obsahuje nabídky a příkazy k vytváření a upravování kontaktů a seznamů kontaktů v závislosti na kontextu

 3. Vaše kontakty, kde jsou všechny vaše složky kontaktů

 4. Prostřední podokno, kde se zobrazí kontakty a seznamy kontaktů z položky vybrané v levém podokně

 5. Nabídka filtru, která obsahuje možnosti filtrování a řazení zobrazených kontaktů a seznamů kontaktů

 6. Karta kontaktu, kde se zobrazují podrobnosti o kontaktu nebo seznamu kontaktů vybraném v prostředním podokně

Principy složek kontaktů

Když vytvoříte kontakt nebo seznam kontaktů úplně od začátku, uloží se ve složce kontaktů, která je vybraná v levém podokně. Složky kontaktů si můžete sami vytvářet a můžete do nich ukládat konkrétní kontakty nebo seznamy kontaktů, abyste je jednodušeji našli.

Vaše kontakty, které najdete v levém podokně na stránce Lidé, obsahují všechny vaše složky kontaktů. Když jsou Vaše kontakty sbalené, můžete je vybrat, aby se rozbalily, a prohlédnout si všechny svoje složky kontaktů.

Rozbalený kontaktů složka Kontakty se zobrazí přímo pod ním, jak je vidět na následující obrazovce snímek. Automaticky získat složku Kontakty. Není-li vytvořit další složky a přidávání kontaktů do nich obsahuje všechny místní kontakty.

Další informace najdete v tématu Práce se složkami kontaktů dál v tomto článku.

Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku V levém podokně jsou rozbalené Moje kontakty a pod nimi je vidět složka Kontakty.

Vytvoření kontaktu od začátku

 1. V části Vaše kontakty v levém podokně vyberte složku, ve které chcete vytvořit kontakt. Pokud jsou vybrané Vaše kontakty a nevyberete jinou určitou složku, vytvoří se nový kontakt ve složce Kontakty.

  Poznámka : Než začnete vytvářet nový kontakt, ujistěte se, že máte v levém podokně vybranou složku, ve které ho chcete vytvořit. Po vytvoření se už kontakt nedá přesunout do jiné složky. Pokud chcete kontakt po jeho vytvoření uložit v jiné složce, můžete ho odstranit a pak znovu vytvořit v jiné složce.

 2. Na panelu nástrojů vyberte Nový.

  Snímek obrazovky s panelem nástrojů na stránce Lidé v Outlooku s popiskem pro příkaz Nový
 3. Ve formuláři Přidat kontakt, který se otevře, zadejte požadované údaje.

  Pokud chcete zobrazit možnosti pro některý typ informace, můžete vybrat ikonu  Ikona pro přidání informací . Třeba když vyberete Ikona pro přidání informací vedle pole Telefon, můžete přidat telefonní čísla.

 4. Po dokončení vyberte Uložit Uložit.

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

Když chcete do složky Kontakty rychle přidat odesílatele nebo příjemce z e-mailové zprávy, postupujte takto:

 1. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací. > Pošta.

 2. V e-mailové zprávě vyberte v podokně čtení jméno odesílatele nebo příjemce, kterého chcete přidat do kontaktů.

 3. Na kartě kontaktu, který se zobrazuje tato osoba vyberte Přidat.

  Snímek obrazovky s částí e-mailové zprávy na stránce Outlook Pošta Zvýrazněný odesílatel zprávy a zobrazení karty kontaktu příjemce Na kartě kontaktu je popisek příkazu Přidat.
 4. Otevře se formulář Přidat kontakt, kde můžete podle potřeby přidat další informace o kontaktu.

 5. Po kliknutí na Uložit Uložit se vám přidá karta do složky Kontakty.

  DŮLEŽITÉ: Když kontakt vytvoříte tímto způsobem, není možné ho uložit nebo přesunout do jiné složky.

Vytvoření seznamu kontaktů

Seznam kontaktů je skupinu kontaktů. Někdy taky nazývá distribučního seznamu. Seznam kontaktů můžete zadat jako příjemce při psaní e-mailové zprávy. Pokud posíláte zprávu, půjde se u všech kontaktů v seznamu ve stejnou dobu. Můžete například vytvoření seznamu kontaktů s názvem "Svůj sešit klubu" a všechny členy klubu knihy přidejte k němu. Ke všem uživatelům v klubu adresy do zprávy, můžete jenom musel zadejte svůj sešit klubu a pak k: řádek e-mailu.

 1. V části Vaše kontakty v levém podokně vyberte složku, ve které chcete vytvořit seznam kontaktů. Pokud je vybraná složka Vaše kontakty a nevyberete jinou konkrétní složku, vytvoří se nový seznam kontaktů ve složce Kontakty.

  Poznámka : Než začnete vytvářet nový seznam kontaktů, ujistěte se, že máte v levém podokně vybranou složku, ve které ho chcete vytvořit. Po vytvoření se už seznam kontaktů nedá přesunout do jiné složky. Pokud chcete seznam kontaktů po jeho vytvoření uložit v jiné složce, můžete ho odstranit a pak znovu vytvořit v jiné složce.

 2. Na panelu nástrojů vyberte šipku dolů vedle Nový a potom vyberte Nový seznam kontaktů.

  Snímek obrazovky s částí panelu nástrojů na stránce Lidé v Outlooku Snímek obrazovky znázorňující možnost Nový seznam kontaktů v rozevírací nabídce Nový
 3. Do prázdného formuláře, který se otevře, zadejte název seznamu kontaktů, jeho členy a případně nějaké poznámky.

 4. Po kliknutí na Uložit Uložit se vám přidá karta do složky Kontakty.

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů

Můžete upravit kontaktů nebo seznamů, které vytvoříte nebo které importujete do Outlook.com kontaktů. Nemůžu upravit kontakty, které dostanete tak, že připojení k účtu sociální síť vytvořená funkcí jako je LinkedIn. Informace o importu kontaktů z jiné e-mailem účtů nebo e-mailových programů najdete v tématu Import kontaktů do Outlooku for Windows.

Poznámka :  Pokud chcete seznam kontaktů po jeho vytvoření uložit v jiné složce, odstraňte ho a pak ho znovu vytvořte v jiné složce.

 1. V prostředním podokně zaškrtněte políčko vedle kontaktu nebo seznamu kontaktů, který chcete upravit, a potom vyberte Upravit na panelu nástrojů.

  Snímek obrazovky části stránky Lidé v Outlooku Na snímku obrazovky je zaškrtnuté políčko u jména kontaktu a na panelu nástrojů je popisek u příkazu Upravit.
 2. Proveďte požadované změny.

 3. Po kliknutí na Uložit Uložit se vám přidá karta do složky Kontakty.

Práce se složkami kontaktů

 • Pokud chcete vytvořit složku kontaktů, klikněte pravým tlačítkem nebo stiskněte a podržte Vaše kontakty v levém podokně a potom vyberte Nová složka.

 • Když chcete přejmenovat nebo odstranit některou složku kontaktů, kterou jste vytvořili, klikněte na ni pravým tlačítkem a potom vyberte Přejmenovat nebo Odstranit.

 • Pokud chcete některou složku kontaktů, kterou jste vytvořili, přesunout do umístění s názvem Ostatní kontakty, aby byla dál vidět, ale zobrazovala se stranou, klikněte na tuto složku pravým tlačítkem a potom vyberte Přesunout do Ostatní kontakty. Složka se zobrazí v části Ostatní kontakty.

  Když ji budete chtít přesunout ze složky Ostatní kontakty zpátky do hlavního seznamu složek v části Vaše kontakty, klikněte na tuto složku pravým tlačítkem myši a vyberte Přesunout do Vaše kontakty.

Zobrazení kontaktů a seznamů kontaktů

Když na stránce Lidé vyberete některou položku v levém podokně, zobrazí se v prostředním podokně kontakty z této položky takto:

 • Po výběru kontaktům zobrazí v prostředním podokně všechny vaše kontakty a seznamy kontaktů.

 • Když vyberete konkrétní složku kontaktů, zobrazí se v prostředním podokně jenom kontakty a seznamy kontaktů, které jsou v této složce.

V horní části podokna uprostřed vedle názvu položce (třeba Kontakty ), který jste vybrali v levém podokně jsou dvě nebo tři slova (například jméno nebo společností ), která popisují způsobu zobrazení kontaktů aktuálně řazení v zobrazení. Můžete vybrat text otevřete nabídku možností zúžení a řazení zobrazených kontaktů.

Použití nabídky filtru k filtrování a řazení zobrazení kontaktů

V pravém horním rohu prostředního podokna je rozevírací nabídka, kterou můžete použít k filtrování a řazení kontaktů a seznamů kontaktů, které se tam zobrazí. Název nabídky vyjadřuje pořadí řazení, které se právě používá. Výchozí název nabídky je Podle jména, protože to je výchozí pořadí řazení.

Když tuto nabídku vyberete, otevře se a zobrazí se v ní následující tři části:

 • Část Zobrazit, kde můžete zvolit Lidé, pokud chcete zobrazit jenom kontakty, které představují lidé, nebo Seznamy, pokud chcete zobrazit jenom kontakty v podobě seznamů kontaktů.

 • Část Pořadí zobrazení, kde můžete vybrat buď Jméno příjmení, nebo Příjmení jméno a určit tak způsob zobrazení jednotlivých jmen.

 • Část Pořadí řazení, kde si můžete vybrat z možností, jako je Příjmení, Společnost nebo Město (práce). Pořadí řazení, které se právě používá, určuje název nabídky. Pokud je třeba název aktuální nabídky Podle jména a vy změníte pořadí řazení tak, že zvolíte Příjmení, změní se název nabídky na Podle příjmení.

Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku Snímek obrazovky, na kterém je v prostředním podokně popisek nabídky filtru Popisek zobrazuje, že název nabídky je teď Podle příjmení.

Odstranění a obnovení kontaktu nebo seznamu kontaktů

Můžete odstranit kontaktů nebo seznamů, které jste vytvořili a importované do Outlook.com kontaktů. Nelze odstranit kontakty, které dostanete tak, že připojení k sociální síti účtu, jako je LinkedIn.

Můžete obnovit kontakty a seznamy, které jste odstranili menší než 30 dní před kontaktů. Při obnovení kontaktu nebo seznamu, Outlook.com kontaktů automaticky umístí ji do složky Kontakty.

Chcete-li odstranit kontaktu nebo seznamu kontaktů

 1. Vyberte kontakt nebo seznam kontaktů.

 2. Vyberte Odstranit.

  Snímek obrazovky na tlačítko Odstranit.

Chcete-li obnovit kontaktu nebo seznamu kontaktů

 1. Na panelu nástrojů zvolte Spravovat a potom zvolte Obnovit odstraněné kontakty.

  Snímek obrazovky na tlačítko Obnovit odstraněné kontakty.

 2. V okně Obnovit odstraněné položky zaškrtněte políčka nalevo od všech kontaktů nebo seznamů kontaktů, které chcete obnovit.

 3. V horní části okna Obnovit odstraněné položky vyberte Obnovit.

Hledání kontaktu nebo seznamu kontaktů

Do pole Hledat lidi v horní části levého podokna zadejte hledaný výraz.

Snímek obrazovky s poli Hledat uživatele.

 • Když chcete najít kontakt, zadejte do pole Hledat lidi jméno nebo e-mailovou adresu a pak vyberte ikonu hledání Hledat podporu nebo stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete najít seznam kontaktů, zadejte celý název seznamu kontaktů nebo jeho část do pole Hledat lidi a pak vyberte ikonu hledání  Hledat podporu nebo stiskněte Enter.

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Kontakty můžete propojit k dalším označíte, že nějak souvisejí. Kromě toho Outlook.com automaticky rozpozná kontakty, které mají stejné nebo velmi podobné názvů a odkazy je tak, aby se jako jeden kontakt.

Propojení kontaktů

 • Zaškrtněte v prostředním podokně políčka nalevo u jednotlivých kontaktů a potom na panelu nástrojů vyberte Propojit.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro propojení na stránce Lidé

Zrušení propojení kontaktů

 1. V prostředním podokně zaškrtněte políčko u propojeného kontaktu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte rozevírací nabídku Odkazy.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro propojení na stránce Lidé

 3. V rozevírací nabídce zvolte Ikona pro zrušení propojení vedle kontaktu, který už nechcete mít propojený s ostatními kontakty.

Principy automatického propojení

Chcete-li zobrazit, které kontakty Outlook.com automaticky propojil s určitým kontaktem a projít si návrhy na propojení daného kontaktu dalších, podobných kontaktů, postupujte takto:

 1. Zaškrtněte políčko nalevo od jméno kontaktu. Pokud Outlook.com automaticky propojil všechny kontakty, které mají stejné nebo podobné názvy, zobrazí se na pravé straně panelu nástrojů rozevírací nabídku odkazy.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro propojení na stránce Lidé

 2. Na panelu nástrojů vyberte rozevírací nabídku Odkazy.

Potřebujete další pomoc?

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Vítá vás Outlook.com

Import kontaktů do účtu Outlook.com nebo Hotmail.com

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×