Na řídicím panelu nejsou zobrazeny některé informace

Při pohledu na řídicí panel PerformancePoint si můžete všimnout, že na něm nejsou zobrazeny všechny očekávané informace. Některé prvky řídicího panelu nemusejí být zobrazeny. K tomu obvykle dochází v případě, že nemáte požadovaná oprávnění nebo nemáte přiřazenu požadovanou roli. Pokud nemáte požadovaná oprávnění, může se stát, že na řídicím panelu nebude zobrazeno vůbec nic. V závislosti na vaší roli v organizaci nebo na roli zabezpečení, kterou máte přiřazenu, nemusí být pro vás určitý obsah viditelný.

Co chcete udělat?

Oprávnění

Role

Chyby v datech

Problémy spojené s důvěryhodným umístěním

Oprávnění

K zobrazení a práci s řídicím panelem PerformancePoint potřebujete dva druhy oprávnění:

  • Oprávnění serveru SharePoint

  • Oprávnění zdroje dat

Oprávnění serveru SharePoint

Oprávnění serveru SharePoint přiřazuje správce webu. Tato oprávnění určují obsah na webu služby SharePoint, k němuž má uživatel přístup a s nímž může pracovat. Chcete-li zobrazit řídicí panel na webu služby SharePoint, je nutné mít pro tento web přiřazena alespoň oprávnění ke čtení. Správce může udělit tato oprávnění uživateli jako jednotlivci nebo jako členu určité skupiny, případně může zvolit obě možnosti.

Pokud není řídicí panel zobrazen vůbec, obraťte se na správce webu SharePoint s žádostí o přidělení potřebných oprávnění.

Poznámka : V případě, že nemáte potřebná oprávnění, zobrazí se na stránce zpráva „Přístup byl odepřen“.

Začátek stránky

Oprávnění zdroje dat

Data, která se zobrazují na řídicím panelu, mohou pocházet z různých zdrojů. Chcete-li je zobrazit, je nutné mít přiřazena oprávnění ke čtení dat, která jsou součástí sestav a přehledů výkonnostních metrik PerformancePoint. Pokud není zobrazena konkrétní sestava nebo přehled výkonnostních metrik, je možné, že nemáte potřebná oprávnění ke čtení dat uložených v příslušném zdroji dat. Obraťte se na správce IT s žádostí o přiřazení potřebných oprávnění.

Poznámka : Máte-li přiřazena oprávnění k zobrazení stránky, avšak nikoli k zobrazení dat v konkrétní sestavě, zobrazí se rámec webové části, ale data nikoli. Zobrazí se zpráva, že nemáte potřebná oprávnění k zobrazení sestavy.

Začátek stránky

Role

Veškerým informacím na řídicím panelu jsou přiřazeny role zabezpečení a každému uživateli, který zobrazí řídicí panel, je také přiřazena role zabezpečení. Tato role určuje obsah, který můžete zobrazit, a akce, které můžete na řídicím panelu PerformancePoint provádět. Správce webu služby SharePoint přiřazuje oprávnění jednotlivým prvkům řídicího panelu. Tím je zajištěno, že uživatelé budou moci zobrazit pouze obsah, k němuž mají oprávnění.

Pokud jste například prodejce, je možné, že budete moci zobrazit pouze svá vlastní prodejní data. Váš nadřízený bude moci zobrazit data všech prodejců v týmu. Obsah, který se zobrazuje vašemu nadřízenému, může být naopak omezen pouze na data vašeho týmu. Oblastní manažer prodeje však bude moci zobrazit prodejní data všech prodejních skupin v oblasti.

Začátek stránky

Chyby v datech

Může se stát, že namísto dat se na řídicím panelu zobrazí text „Err“. K tomu dochází příležitostně v případech, kdy je řídicí panel nějakou dobu nečinný a data nebyla aktualizována. Stisknutím klávesy F5 aktualizujte řídicí panel.

Začátek stránky

Problémy spojené s důvěryhodným umístěním

Důvěryhodné umístění PerformancePoint je umístění na serveru SharePoint Server 2010, ze kterého lze spouštět obsah řídicího panelu. Správce označí obsah v konkrétních seznamech a knihovnách jako „důvěryhodná umístění“, což znamená, že obsah v těchto umístěních může přistupovat ke zdrojům dat prostřednictvím služby služby PerformancePoint. Toto označení poskytuje umístění pro objekty a zdroje dat konkrétního řídicího panelu a usnadňuje zajištění integrity obsažených dat. Zabraňuje také použití osobních zdrojů dat, například zdrojů, které existují na osobních webech nebo v jiných umístěních.

Při otevření řídicího panelu na webu SharePoint se na pozadí spustí určité kontroly. Ověří se vaše oprávnění k přístupu k seznamům a knihovnám. Poté se pomocí dalších kontrol ověří, že je obsah uložen v důvěryhodném seznamu nebo knihovně, které umožňují přístup k datům prostřednictvím služby služby PerformancePoint. Pokud se některý obsah řídicího panelu nenachází v důvěryhodném umístění, zobrazí se ve webových částech s tímto obsahem chybové zprávy. Další informace získáte od správce webu SharePoint.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×