Na řídicím panelu nejsou zobrazeny některé informace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při pohledu na řídicí panel PerformancePoint si můžete všimnout, že na něm nejsou zobrazeny všechny očekávané informace. Některé prvky řídicího panelu nemusejí být zobrazeny. K tomu obvykle dochází v případě, že nemáte požadovaná oprávnění nebo nemáte přiřazenu požadovanou roli. Pokud nemáte požadovaná oprávnění, může se stát, že na řídicím panelu nebude zobrazeno vůbec nic. V závislosti na vaší roli v organizaci nebo na roli zabezpečení, kterou máte přiřazenu, nemusí být pro vás určitý obsah viditelný.

Co chcete udělat?

Oprávnění

Role

Chyby v datech

Zabezpečení umístění problémy

Oprávnění

K zobrazení a práci s řídicím panelem PerformancePoint potřebujete dva druhy oprávnění:

  • Oprávnění serveru SharePoint

  • Oprávnění zdroje dat

Oprávnění serveru SharePoint

Oprávnění serveru SharePoint přiřazuje správce webu. Tato oprávnění určují obsah na webu služby SharePoint, k němuž má uživatel přístup a s nímž může pracovat. Chcete-li zobrazit řídicí panel na webu služby SharePoint, je nutné mít pro tento web přiřazena alespoň oprávnění ke čtení. Správce může udělit tato oprávnění uživateli jako jednotlivci nebo jako členu určité skupiny, případně může zvolit obě možnosti.

Pokud není řídicí panel zobrazen vůbec, obraťte se na správce webu SharePoint s žádostí o přidělení potřebných oprávnění.

Poznámka : V případě, že nemáte potřebná oprávnění, zobrazí se na stránce zpráva „Přístup byl odepřen“.

Začátek stránky

Oprávnění zdroje dat

Data, která se zobrazují na řídicím panelu, mohou pocházet z různých zdrojů. Chcete-li je zobrazit, je nutné mít přiřazena oprávnění ke čtení dat, která jsou součástí sestav a přehledů výkonnostních metrik PerformancePoint. Pokud není zobrazena konkrétní sestava nebo přehled výkonnostních metrik, je možné, že nemáte potřebná oprávnění ke čtení dat uložených v příslušném zdroji dat. Obraťte se na správce IT s žádostí o přiřazení potřebných oprávnění.

Poznámka : Máte-li přiřazena oprávnění k zobrazení stránky, avšak nikoli k zobrazení dat v konkrétní sestavě, zobrazí se rámec webové části, ale data nikoli. Zobrazí se zpráva, že nemáte potřebná oprávnění k zobrazení sestavy.

Začátek stránky

Role

Veškerým informacím na řídicím panelu jsou přiřazeny role zabezpečení a každému uživateli, který zobrazí řídicí panel, je také přiřazena role zabezpečení. Tato role určuje obsah, který můžete zobrazit, a akce, které můžete na řídicím panelu PerformancePoint provádět. Správce webu služby SharePoint přiřazuje oprávnění jednotlivým prvkům řídicího panelu. Tím je zajištěno, že uživatelé budou moci zobrazit pouze obsah, k němuž mají oprávnění.

Pokud jste například prodejce, je možné, že budete moci zobrazit pouze svá vlastní prodejní data. Váš nadřízený bude moci zobrazit data všech prodejců v týmu. Obsah, který se zobrazuje vašemu nadřízenému, může být naopak omezen pouze na data vašeho týmu. Oblastní manažer prodeje však bude moci zobrazit prodejní data všech prodejních skupin v oblasti.

Začátek stránky

Chyby v datech

Může se stát, že namísto dat se na řídicím panelu zobrazí text „Err“. K tomu dochází příležitostně v případech, kdy je řídicí panel nějakou dobu nečinný a data nebyla aktualizována. Stisknutím klávesy F5 aktualizujte řídicí panel.

Začátek stránky

Problémy spojené s důvěryhodným umístěním

PerformancePoint důvěryhodných umístění je na místo v SharePoint Server 2010 z které řídicího panelu lze spustit obsah. Správce označí jako "důvěryhodná umístění", což znamená, že obsah v těchto umístěních můžete přístup ke zdrojům dat pomocí služby PerformancePoint obsah v některých seznamů a knihoven. Toto označení poskytuje místo pro řídicí panel specifické objekty a data zdrojů být umístěny a zajištění integrity dat, které obsahují. Také znemožňuje použití osobních údajů zdrojů, jako jsou ty, které jsou v osobních webů nebo jiné umístění.

Při otevření řídicího panelu na webu služby SharePoint určité kontroly probíhat na pozadí. Ověření se vaše oprávnění pro seznamy a knihovny. Potom další kontroly dokončení k ověření, že obsah uložený ve důvěryhodné seznam nebo knihovnu, který umožňuje data, která chcete k nim získat přístup prostřednictvím služby PerformancePoint. Pokud určitý obsah řídicího panelu neexistuje v důvěryhodném umístění, chybové zprávy jsou zobrazeny ve webové části, které může být tyto obsah. Další informace, obraťte se na správce webu SharePoint.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×