NEGBINOM.DIST (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití te000126961 Funkce NEGBINOM. DIST funkce v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení, tedy pravděpodobnost, že dojde k číslo_f neúspěchům dříve, než dojde k úspěchu s pořadím číslo_s, kde pravděpodobnost úspěchu je hodnota prst_s.

Tato funkce se podobá binomickému rozdělení, pouze s tím rozdílem, že počet úspěchů je pevný a počet pokusů proměnný. Stejně jako u binomického rozdělení se jednotlivé pokusy považují za nezávislé.

Potřebujete například najít 10 osob s výjimečnými reflexy, přičemž víte, že pravděpodobnost, že kandidát má tyto vlastnosti, je 0,3. Pomocí funkce NEGBINOM.DIST lze vypočítat pravděpodobný počet kandidátů, kteří musí být pozváni, aby bylo nalezeno potřebných 10 lidí.

Syntaxe

NEGBINOM.DIST(číslo_f,číslo_s,prst_s,kumulativní)

Funkce NEGBINOM.DIST má následující argumenty:

 • Číslo_f:     Povinný argument. Jedná se o počet neúspěšných pokusů.

 • Číslo_s:     Povinný argument. Jedná se o prahovou hodnotu počtu úspěchů.

 • Prst_s:     Povinný argument. Jedná se o pravděpodobnost úspěchu.

 • Kumulativní:     Povinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje tvar funkce. Pokud je argument kumulativní nastaven na hodnotu PRAVDA, vrátí funkce NEGBINOM.DIST kumulativní distribuční funkci. V případě hodnoty NEPRAVDA vrátí funkci hustoty pravděpodobnosti.

Poznámky

 • Argumenty číslo_f a číslo_s jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce NEGBINOM.DIST chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud prst_s < 0 nebo pokud prst_s > 1, vrátí funkce NEGBINOM.DIST chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je číslo_f < 0 nebo číslo_s < 1, vrátí funkce NEGBINOM.DIST chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Vztah pro negativně binomické rozdělení je:

  Rovnice

  kde:

  x je číslo_f, r je číslo_s a p je prst_s.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

10

Počet neúspěšných pokusů

5

Prahová hodnota úspěchů

0,25

Pravděpodobnost úspěchu

Vzorec

Popis

Výsledek

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;PRAVDA)

Kumulativní distribuční funkce negativně binomického rozdělení za výše uvedených podmínek

0,3135141

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;NEPRAVDA)

Pravděpodobnostní distribuční funkce negativně binomického rozdělení za výše uvedených podmínek

0,0550487

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×