NE (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkci NE – jednu z logických funkcí – použijte tehdy, pokud se chcete ujistit, že jedna hodnota se nerovná druhé.

Příklad

Příklady použití funkce NE k převrácení argumentů  NAPŘ. =NE(1+1=2)

Funkce NE neguje hodnotu argumentu funkce.

Jedním z obvyklých způsobů použití funkce NE je rozšíření užitečnosti jiných funkcí provádějících logické testy. Funkce KDYŽ například provede logický test a vrátí jednu hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako NEPRAVDA. Pokud použijete funkci NE jako argument typu podmínka funkce KDYŽ, můžete namísto jedné podmínky testovat několik různých podmínek.

Syntaxe

NE(loghod)

Syntaxe funkce NE obsahuje následující argumenty:

  • Loghod:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu nebo výraz, který může být vyhodnocen jako PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Poznámky

Pokud je argument loghod NEPRAVDA, funkce NE vrátí PRAVDA. Pokud je argument loghod PRAVDA, funkce NE vrátí NEPRAVDA.

Příklady

Tady je několik obecných příkladů použití funkce NE jako samostatné funkce a ve spojení s funkcemi KDYŽ, A a NEBO.

Příklady funkce NE s funkcemi KDYŽ, A a NEBO


Vzorec

Popis

= NE(A2>100)

A2 NENÍ větší než 100

=KDYŽ(A(NE(A2>1);NE(A2<100));A2; "Hodnota je mimo interval")

50 je větší než 1 (PRAVDA), A 50 je menší než 100 (PRAVDA), takže funkce NE neguje oba argumenty na NEPRAVDA. Funkce A vyžaduje, aby oba argumenty měly hodnotu PRAVDA, takže vrátí výsledek NEPRAVDA.

=KDYŽ(NEBO(NE(A3<0);NE(A3>50));A3;"Hodnota je mimo interval")

100 není menší než 0 (NEPRAVDA) a 100 je větší než 50 (PRAVDA), takže funkce NE neguje oba argumenty na PRAVDA/NEPRAVDA. Funkce NEBO vyžaduje hodnotu PRAVDA pouze u jednoho argumentu, takže vrátí výsledek PRAVDA.

Výpočet provize z prodeje

Tady je vcelku běžný scénář, kdy je potřeba vypočítat, jestli má pracovník prodeje nárok na odměnu, pomocí funkce NE spolu s funkcemi KDYŽ a A.

Příklad výpočtu odměny za prodej pomocí funkcí KDYŽ, A a NE.  Vzorec v buňce E14 je =KDYŽ(A(NE(B14<$B$7);NE(C14<$B$5));B14*$B$8;0)
  • =KDYŽ(A(NE(B14<$B$7);NE(C14<$B$5));B14*$B$8;0)KDYŽ celkový objem prodeje NENÍ menší než cílový objem prodeje A počet zákazníků NENÍ menší než cílový počet zákazníků, potom vynásob celkový objem prodejů výší (%) provize, jinak vrať hodnotu 0.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Příspěvek dotaz ve fóru komunity aplikace Excel

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Podívejte se na video o tom, jak používat funkci KDYŽ

Naučte se, jak používat ve vzorcích vnořené funkce

Funkce KDYŽ

Funkce A

Funkce NEBO

Přehled vzorců v aplikaci Excel

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Použijte funkci zjišťování chyb ve vzorcích v Excelu 2016 pro Windows

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Windows

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac

Logické funkce (odkazy)

Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×