N (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce N v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu převedenou na číslo.

Syntaxe

N(hodnota)

Syntaxe funkce N má následující argumenty:

  • Hodnota:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete převést. Funkce N převádí hodnoty podle následující tabulky.

Hodnota

Výsledek

Číslo

Stejné číslo

Datum v některém z předdefinovaných formátů aplikace Microsoft Excel

Pořadové číslo tohoto data

PRAVDA

1

NEPRAVDA

0

Chybová hodnota, např. #DĚLENÍ_NULOU!

Chybová hodnota

Cokoli jiného

0

Poznámky

  • Tuto funkci není třeba v běžných vzorcích používat, protože v aplikaci Microsoft Excel jsou hodnoty automaticky převáděny podle potřeby. Tato funkce je poskytována kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými procesory.

  • Kalendářní data jsou v aplikaci Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

7

Sudé

PRAVDA

17.04.2011

Vzorec

Popis

Výsledek

=N(A2)

Protože buňka A2 obsahuje číslo, je vrácené číslo.

7

=N(A3)

Protože buňka A3 obsahuje text, je vrácená 0.

0

=N(A4)

Protože buňka A4 je logická hodnota PRAVDA, je vrácená hodnota 1.

1

=N(A5)

Protože buňka A5 obsahuje datum, vrátí pořadové číslo (různé v závislosti na kalendářním systému).

40650

=N("7")

Protože hodnota „7“ je text, je vrácená hodnota 0.

0

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×