Názvy a popisky

Termíny název a popisek    mají v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint zvláštní význam. Každý objekt v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu musí mít název i popisek; název identifikuje objekt pro uživatele a popisek identifikuje objekt pro software. Nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu vyžaduje dodržování zvláštních konvencí pro jejich vytváření a používání.

Objekty v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu zahrnují:

  • Aplikace, lokality modelů, modely, aliasy dimenze modelu, vlastnosti modelů a asociace.

  • Pravidla, sady pravidel a parametry pravidel.

  • Dimenze, členy, sady členů, zobrazení členů a vlastnosti členů.

  • Uživatele a role.

  • Šablony úloh, cykly, přiřazení a úlohy.

V tomto článku:

Omezení názvů

Omezení popisků

Omezení pro strukturované a referenční datové objekty

Vyhrazená slova

Zakázané znaky

Omezení názvů

V nástroji Obchodní moderování pro Plánovací službu je název je srozumitelný popisovač pro objekt. Názvy nemusí být jedinečné a, kromě několika výjimek, nemají žádná omezení pro vyhrazená slova nebo znaky.

Obvykle je název v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu omezen pouze délkou, nesmí být delší než 256 znaků. Názvy některých objektů však mají jedinečná omezení:

  • Názvy vlastnosti člena nemohou být delší než 100 znaků.

  • Názvy kalendářů a názvy zobrazení kalendáře musí být jedinečné, nesmí být delší než 40 znaků a nesmí obsahovat vyhrazená slova nebo zakázané znaky.

Začátek stránky

Omezení popisků

Nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu a Plánovací server používají popisek    objektů k k formální interní identifikaci objektu. Proto jsou popisky jednou z nejdůležitějších vlastností, kterou můžete zadat v nástroji Obchodní modelování Plánovací služby.

Následující seznam uvádí požadavky pro popisky.

Pokud je to možné, doporučujeme pro mezinárodní nasazení vytvořit popisky, které lze rozpoznat ve více národních prostředích.

Začátek stránky

Omezení pro strukturované a referenční datové objekty

Vyhrazená slova a zakázané znaky nelze použít v názvech kalendářů, názvech zobrazení kalendáře nebo popiscích strukturovaných datových objektů. Následující prvky jsou strukturované datové objekty:

Aplikace

Lokality modelů

Modely

Přidružení

Vlastnost modelu

Aliasy dimenzí modelu

Obchodní pravidla

Sady pravidel

Parametry pravidla

Dimenze

Sady členů

Zobrazení členů

Vlastnosti členů

Popisky pro následující referenční datové objekty nejsou omezeny:

Členové

Uživatelé

Role

Definice a instance cyklu

Definice a instance přiřazení

Definice a instance úlohy

Šablony úloh

Začátek stránky

Vyhrazená slova

Následující slova jsou vyhrazena a nelze je používat v názvech kalendářů, názvech zobrazení kalendářů ani v popiscích strukturovaných datových objektů:

AUX

CON

NUL

PRN

COM1

COM3

COM5

COM7

COM2

COM4

COM6

COM8

COM9

LPT1

LPT2

LPT3

LPT4

LPT5

LPT6

LPT7

LPT8

LPT9

Začátek stránky

Zakázané znaky

Následující zakázané znaky nelze používat v názvech kalendářů, názvech zobrazení kalendářů ani v popiscích strukturovaných datových objektů:

\

.

^

)

*

,

!

[

|

;

~

]

?

'

-

{

"

`

+

}

&

:

=

<

%

/

(

>

$

Poznámka : Tato omezení jsou spojena se službou SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS). Další informace naleznete v dokumentaci nápovědy ke službě SSAS.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×