Návrh a formátování stránky

Příkazy pro návrh a formátování stránky jsou dostupné na kartě Návrh pásu karet.

Co chcete udělat?

Nastavení velikosti a orientace stránky

Použití barev a efektů pomocí motivů

Přidání pozadí, ohraničení nebo nadpisu

Změna typu spojnice nebo vyzkoušení jiného diagramu rozložení

Nastavení velikosti a orientace stránky

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Orientace nebo Velikost.

 2. Kliknutím na možnost v seznamu ji použijete pro aktuální stránku nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Použít u všech stránek, chcete-li velikost a orientaci stránky použít v celém dokumentu.

Orientace a velikost jsou důležité hlavně v případě, že chcete diagram vytisknout. Funkce Automatická velikost v počítači podle potřeby zvětší místo pro diagram a (na základě aktuální velikosti papíru v tiskárně) označí, kde budou v případě tisku diagramu konce stránek. Další informace o funkci Automatická velikost a vzhledu stránky naleznete v článku Změna vzhledu stránky pomocí funkce Automatická velikost nebo výběrem velikosti a orientace.

Začátek stránky

Použití barev a efektů pomocí motivů

 1. Na kartě Návrh podržte ve skupinovém rámečku Motivy kurzor na motivu v příslušné galerii.

  Obrazce na stránce zobrazí náhled motivu.

 2. Kliknutím na motiv jej použijete pro aktuální stránku nebo chcete-li použít motiv v diagramu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Použít u všech stránek.

Motivy zahrnují ve svém návrhu barvy a efekty. Pomocí galerií Barvy a Efekty můžete měnit barvy a přidávat, měnit nebo odstraňovat efekty.

Galerie obsahují výběr návrhů barev a efektů, je však rovněž možné vytvářet své vlastní návrhy. Ve spodní části každé galerie je možnost pro vytvoření vlastních návrhů.

Začátek stránky

Přidání pozadí, ohraničení nebo nadpisu

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Pozadí na položku Pozadí nebo Ohraničení a názvy.

  Otevřou se galerie, které zobrazují možnosti.

 2. Kliknutím na položku ji použijete pro aktuální stránku nebo chcete-li použít pozadí, ohraničení nebo nadpis na každé stránce v diagramu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Použít u všech stránek.

Úpravy textu v nadpisu nebo ohraničení

Stránka pozadí je automaticky vytvořena v případě, že přidáte položku z galerie Ohraničení a názvy a daný název a ohraničení se použijí pro tuto stránku.

 1. Ve spodní části dokumentu klikněte na kartu stránky pozadí.

  Ve výchozím nastavení má automaticky vytvořená stránka název Pozadí_aplikace_Visio-1. V závislosti na jiných stránkách v dokumentu však může mít i jiný název.

 2. Vyberte obrazec obsahující text, který chcete změnit, a zadejte nový text.

Chcete-li skrýt zápatí (což je obvykle číslo stránky), klikněte pravým tlačítkem myši na název nebo tvar okraje a klikněte na příkaz Skrýt zápatí.

Začátek stránky

Změna typu spojnice nebo vyzkoušení jiného diagramu rozložení

Změna všech nebo vybraných spojnic na jiný typ

 1. Vyberte spojnice, které chcete změnit, nebo klikněte mimo diagram, čímž výběr zrušíte.

  Není-li vybrána žádná položka, změny se projeví u všech spojnic.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Rozložení na položku Spojnice.

 3. Klikněte na typ spojnice, kterou chcete použít.

Zobrazení nebo odebrání přeskakování čar

Přeskakování čar je jako malý most na spojnici v místě, kde překřižuje jinou. Přeskakování čar lze vypnout, takže pokud jedna spojnice překřižuje jinou, nedojde u ní k žádné změně.

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Rozložení na položku Spojnice.

 2. Je-li zaškrtnuto políčko Zobrazit přeskakování čar, kliknutím na něj zrušíte zaškrtnutí a možnost vypnete.

Vyzkoušení jiného diagramu rozložení

Máte-li malý, jednoduchý diagram, můžete zobrazením náhledu různých rozložení zjistit, jak vypadají.

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení na položku Nové rozložení stránky.

 2. Podržením kurzoru na různých rozloženích zobrazíte na stránce jejich náhledy.

 3. Kliknutím na rozložení jej použijete.

Informace o vyčištění diagramu bez provádění rozsáhlých změn rozložení naleznete v článku Automatické zarovnání, mezery a nové rozložení obrazců v diagramu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×