Návod pro publikování sešitu aplikace Excel jako "jedné verze pravdy"

Vytvoření sešitu aplikace Excel obsahující "jednu verzi pravdy" vyžaduje spolupráci správce webu SharePoint, autora sešitu a různých koncových uživatelů. Tento článek slouží jako návod, který popisuje základní proces publikování zabezpečeného sešitu obsahujícího "jednu verzi pravdy", dále popisuje kdo je za co zodpovědný a kde lze získat více informací popisující podrobnosti implementace.

V tomto článku

Co je to "jedna verze pravdy"?

Krok 1: Příprava

Krok 2: Vytvoření knihoven dokumentů na webu služby SharePoint

Krok 3: Definování důvěryhodných zdrojů pro server Služby aplikace Excel

Krok 4: Nastavení oprávnění

Krok 5: Vytvoření souboru ODC (Office Data Connection)

Krok 6: Zpřístupnění knihovny datových připojení v aplikaci Office Excel 2007

Krok 7: Vytvoření a publikování sešitu aplikace Office Excel 2007

Krok 8: Zobrazení "jedné verze pravdy"

Co je to "jedna verze pravdy"?

Běžným požadavkem při publikování sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007, připojeného k externímu zdroji dat na serveru Excel Services, je zajištění, že uživatelům se vždy bude zobrazovat konzistentní sada hodnot a výsledků vzorců a že sešit používá zabezpečené a aktuální informace o připojení. Toto je někdy nazýváno získávání "jedné verze pravdy".

Pokud například každé čtvrtletí provádíte slučování údajů o rozpočtu mezi jednotlivými odděleními s cílem získat celopodnikový souhrn rozpočtů, je nutné zajistit, že všichni pracují se spolehlivými a konzistentními daty a je tak zajištěn hladký průběh procesu s minimálními rušivými vlivy a neshodami způsobenými lišícími se hodnotami mezi sešity a načasováním výpočtů vzorců a výsledků.

Začátek stránky

Krok 1: Příprava

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud na následujících přípravách budou spolupracovat správcové webu, autoři sešitu a koncoví uživatelé.

Shromáždění dat     Identifikujte a shromážděte následující informace:

 • Připojení k externím zdrojům dat a informace o připojení, například názvy serveru, databáze a datových krychlí, dotazy a pověření.

 • Sešity aplikace Office Excel 2007 určené k publikování.

 • Příslušné uživatele, oprávnění, role a identifikační kódy klientského počítače.

Instalace softwaru    Nainstalujte požadovaný software pro následující uživatele:

 • Správce webu potřebuje plnou instalaci produktuMicrosoft Office SharePoint Server 2007 zahrnující server Excel Services.

 • Autor sešitu potřebuje aplikaci Office Excel 2007.

 • Koncoví uživatelé potřebují přístup k webům služby SharePointOffice Excel 2007, aby mohli otevírat publikované sešity na svém klientském počítači.

Více informací naleznete v Průvodci plánováním serveru Office SharePoint Server 2007 na webu Technet a v následujících tématech:

 • Plánování přístupu k tabulkám

 • Plánování ověřování externích dat

 • Plánování správy datového připojení

 • Plánování sestav aplikace Excel ve srovnání s datovými krychlemi OLAP

 • Plánování sestav aplikace Excel ve srovnání s relačními databázemi

 • Plánování prezentace dat služby Excel Services

 • Plánování webových částí aplikace Excel Web Access

 • Plánování integrace s externími daty

Začátek stránky

Krok 2: Vytvoření knihoven dokumentů na webu služby SharePoint

Správce webu vytvoří pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 nebo pomocí služby Windows SharePoint Services 3.0 knihovny dokumentů, sloužící k ukládání sešitů aplikace Office Excel 2007 a souborů ODC (Office Data Connection).

Více informací naleznete v Nápovědě ke službě Windows SharePoint Services 3.0 a v těchto tématech:

 • Co jsou knihovny

 • Vytváření knihovny

Začátek stránky

Krok 3: Definování důvěryhodných zdrojů pro server Excel Services

Správce webu pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 a webové aplikace centrální správy vytvoří důvěryhodné umístění souborů, důvěryhodného zprostředkovatele dat, seznam knihoven datových připojení, důvěryhodnou knihovnu datových připojení a určí, že důvěryhodné umístění bude využívat pouze externí datová připojení.

Více informací naleznete v části "Plánování úrovní důvěryhodnosti" v článku "Plánování zabezpečení služby Excel Services" v příručce o plánování serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

Začátek stránky

Krok 4: Nastavení oprávnění

Správce webu nastaví pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 oprávnění ke knihovně DCL a definuje úroveň oprávnění Zobrazit pouze položku.

Více informací naleznete:

 • V článku "Plánování zabezpečení služby Excel Services" v příručce o plánování serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

 • V následujících článcích Nápovědy Centra pro správu:

  • Výběr skupin zabezpečení

  • Definování vlastních úrovní oprávnění

  • Výběr úrovní a skupin oprávnění

  • Plánování zabezpečení webu

 • V následujících tématech nápovědy služby Windows SharePoint Services 3.0:

  • Řízení přístupu ke stránkám a obsahu stránek

  • Správa skupin a uživatelů služby SharePoint

  • Funkce zabezpečení služby Windows SharePoint Services (verze 3)

  • Správa úrovní oprávnění

  • Správa oprávnění pro seznam, knihovnu, složku, dokument a položku seznamu

  • Správa skupin služby SharePoint

  • Úrovně oprávnění a oprávnění

Začátek stránky

Krok 5: Vytvoření souboru ODC (Office Data Connection)

Autor sešitu vytvoří pomocí aplikace Excel soubor ODC, definuje příslušná nastavení ověřování, zajistí, že soubor ODC je použit vždy při přístupu k datům a uloží soubor připojení do knihovny DCL.

Více informací naleznete v Nápovědě ke službě Office Excel 2007 a v těchto tématech:

 • Vytváření, úprava a správa připojení k datům v sešitu

 • Připojení k externím datům (import externích dat)

 • Vlastnosti připojení

Začátek stránky

Krok 6: Zpřístupnění knihovny datových připojení v aplikaci Office Excel 2007

Správce webu zpřístupní v aplikaci Excel pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 jednu nebo více knihoven DCL tak, že definuje seznam knihoven DCL pro použití na klientských počítačích a potom přiřadí klientský počítač serverovému počítači buď pomocí Osobního webu každého uživatele, nebo nastavením registračního klíče na počítači uživatele.

Více informací naleznete v tématu "Plánování správy datového připojení" v části "Plánování obchodní logiky" příručky o plánování serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

Začátek stránky

Krok 7: Vytvoření a publikování sešitu aplikace Office Excel 2007

Autor sešitu vytvoří pomocí aplikace Office Excel 2007 sešit využívající soubor ODC, uloží jej na server Excel Services a potom případně vybere určité listy nebo pojmenované položky, například grafy nebo kontingenční tabulky.

Více informací naleznete v Nápovědě k aplikaci Office Excel 2007 a v těchto tématech:

 • Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a službě Excel Services

 • Publikování sešitu na server Excel Services

 • Definice parametrů sešitu pro použití v aplikaci Office Excel Web Access

 • Úpravy nebo odstranění sešitu ve službě Excel Services

Začátek stránky

Krok 8: Zobrazení "jedné verze pravdy"

Koncoví uživatelé zobrazí sešit pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 ve službě Excel Services, mohou s ním interaktivně pracovat a případně otevřít sešit na svých počítačích za účelem další analýzy.

Více informací naleznete v Nápovědě produktu Office SharePoint Server 2007 a na domovské stránce postupů.

Tip : Můžete také klepnout na tlačítko nápovědy v panelu nástrojů aplikace Excel Web Access, pomocí kterého zobrazíte přehled všech témat nápovědy k serveru Excel Services.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×