Návod pro publikování sešitu aplikace Excel jako „jediné správné verze“

Vytvoření sešitu aplikace Excel, který bude obsahovat „jedinou správnou verzi“, vyžaduje spolupráci mezi správcem webu SharePoint, autorem sešitu a různými koncovými uživateli. Následující článek představuje návod popisující základní proces publikování zabezpečeného sešitu, který obsahuje „jedinou správnou verzi“ do služby Excel Services, a informace o tom, jaká je úloha jednotlivých účastníků procesu a kde získat další informace nápovědy popisující podrobnosti o implementaci.

Důležité : Možnost publikovat sešit aplikace Excel do služby Excel Services je k dispozici pouze ve verzích Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a Microsoft Office Excel 2007.

V tomto článku

Co je „jediná správná verze“?

Krok 1: Příprava

Krok 2: Vytvoření knihoven dokumentů na webu SharePoint

Krok 3: Definování důvěryhodných zdrojů pro Služby aplikace Excel

Krok 4: Nastavení oprávnění

Krok 5: Vytvoření souboru ODC (Office Data Connection)

Krok 6: Zpřístupnění knihovny připojení dat v produktu Office Excel 2007

Krok 7: Vytvoření a publikování sešitu aplikace Office Excel 2007

Krok 8: Zobrazení „jediné správné verze“

Co je „jediná správná verze“?

Běžným požadavkem při publikování sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007, který je propojen na externí zdroj dat na serveru Excel Services, je zajistit, aby měli uživatelé vždy k dispozici zobrazení konzistentní sady hodnot a výsledků vzorce a aby se v sešitu používaly bezpečné a aktuální informace o připojení. Tomu se někdy říká získání „jediné správné verze“.

Pokud například každé čtvrtletí synchronizujete data rozpočtu mezi různými odděleními za účelem dosažení souhrnu rozpočtu v celé společnosti, je nutné zajistit, aby všichni pracovali se spolehlivými a konzistentními daty. Díky tomu bude zajištěno, že proces proběhne hladce s minimálním přerušením provozu a s minimálním odlišnostmi v hodnotách mezi sešity a také se správným načasování výpočtů vzorců a jejich výsledků.

Začátek stránky

Krok 1: Příprava

Za účelem dosažení nejlepších výsledků by měli správci webu, autoři sešitů a koncoví uživatelé spolupracovat na následujících přípravách.

Shromáždění dat.     Identifikujte a shromážděte následující informace:

 • Připojení k externím zdrojům dat a informace o připojení, například název serveru, databáze a datové krychle, dotazy a pověření.

 • Sešity aplikace Office Excel 2007 k publikování.

 • Odpovídající uživatelé, oprávnění, role a ID klientských počítačů.

Instalace softwaru.    Nainstalujte potřebný software pro následující uživatele:

 • Správce webu musí mít úplnou instalaci produktu Microsoft Office SharePoint Server 2007, včetně Excel Services.

 • Autor sešitu musí mít nainstalovanou aplikaci Office Excel 2007.

 • Koncoví uživatelé musí mít přístup k webům SharePoint a nepovinně také k aplikaci Office Excel 2007 za účelem otevření publikovaných sešitů ve svých klientských počítačích.

Více informací naleznete v Průvodci plánováním serveru Office SharePoint Server 2007 na webu Technet a v následujících tématech:

 • Plánování přístupu k tabulkám

 • Plánování ověřování externích dat

 • Plánování správy připojení dat

 • Plánování sestav aplikace Excel na základě krychlí OLAP

 • Plánování sestav aplikace Excel na základě relačních databází

 • Plánování prezentace dat služby Excel Services

 • Plánování webových částí Excel Web Access

 • Plánování integrace s externími daty

Začátek stránky

Krok 2: Vytvoření knihoven dokumentů na webu SharePoint

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 nebo Windows SharePoint Services 3.0 vytvoří správce webu knihovny dokumentů pro ukládání sešitů Office Excel 2007 a pro ukládání souborů ODC (Office Data Connection) (s příponou .odc).

Další informace naleznete v nápovědě k Windows SharePoint Services 3.0 a v následujících tématech:

 • Úvod do knihoven

 • Vytvoření knihovny

Začátek stránky

Krok 3: Definování důvěryhodných zdrojů pro Excel Services

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 a webové aplikace centrální správy vytvoří správce webu důvěryhodné umístění souborů, důvěryhodného zprostředkovatele dat, seznam DCL (Data Connection Library), důvěryhodný seznam DCL a definuje důvěryhodné umístění, aby se používala pouze připojení externích dat.

Více informací naleznete v části "Plánování úrovní důvěryhodnosti" v článku Plan Excel Services security (Plánování zabezpečení služby Excel Services) v příručce k plánování (Planning Guide) pro produkt Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

Začátek stránky

Krok 4: Nastavení oprávnění

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 nastaví správce webu oprávnění pro seznam DCL a definuje úroveň oprávnění View Item Only (Pouze zobrazit položky).

Více informací naleznete:

 • V článku "Plánování zabezpečení služby Excel Services" v příručce o plánování serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

 • V následujících článcích Nápovědy Centra pro správu:

  • Zvolení skupin zabezpečení, které mají být použity

  • Definování vlastních úrovní oprávnění

  • Určení úrovní oprávnění a skupin, které mají být použity

  • Plánování zabezpečení webu

 • V následujících tématech nápovědy služby Windows SharePoint Services 3.0:

  • Řízení přístupu ke stránkám a obsahu stránek

  • Správa skupin a uživatelů služby SharePoint

  • Funkce zabezpečení služby Windows SharePoint Services (verze 3)

  • Správa úrovní oprávnění

  • Správa oprávnění pro seznam, knihovnu, složku, dokument nebo položku seznamu

  • Správa skupin služby SharePoint

  • Úrovně oprávnění a oprávnění

Začátek stránky

Krok 5: Vytvoření souboru ODC (Office Data Connection)

Pomocí aplikace Excel vytvoří autor sešitu soubor ODC, definuje odpovídající nastavení ověření, zajistí, aby byl vždy při přístupu k datům použit soubor ODC, a uloží soubor připojení do souboru DCL.

Další informace naleznete v nápovědě pro Office Excel 2007 a v následujících tématech:

 • Vytvoření, úprava a správa připojení k datům v sešitu

 • Připojení k externím datům (import externích dat)

 • Vlastnosti připojení

Začátek stránky

Krok 6: Zpřístupnění knihovny připojení dat v produktu Office Excel 2007

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 může správce webu zpřístupnit jeden či více seznamů DCL v aplikaci Excel, a to definováním seznamu knihoven DCL pro použití v klientských počítačích a následně spojením klientského počítače s počítačem serveru pomocí informací o osobním webu každého uživatele nebo nastavením registračního klíče v počítači uživatele.

Více informací naleznete v tématu "Plánování správy datového připojení" v části "Plánování obchodní logiky" příručky o plánování serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

Začátek stránky

Krok 7: Vytvoření a publikování sešitu aplikace Office Excel 2007

Pomocí aplikace Office Excel 2007 vytvoří autor sešitu sešit, který používá soubor ODC, uloží sešit ve službě Excel Services a potom podle potřeby specifikuje listy nebo pojmenované položky, například grafy nebo kontingenční tabulky.

Další informace naleznete v nápovědě pro Office Excel 2007 a v následujících tématech:

Začátek stránky

Krok 8: Zobrazení „jediné správné verze“

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 mohou koncoví uživatelé zobrazit sešit v aplikaci Excel Web Access, pracovat s ním a podle potřeby ho otevřít ve svých počítačích k další analýze.

Další informace získáte v nápovědě k produktu Office SharePoint Server 2007 na stránce s postupy.

Tip : Můžete také klepnout na tlačítko Nápověda na panelu nástrojů Excel Web Access a zobrazit přehled všech témat nápovědy pro Excel Services.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×