Nástroje WordArt

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Při vložení nebo vyberte Objekt WordArt nové Nástroje objektu WordArt karta bude k dispozici. V tomto článku zjistíte vložení a odstranění objektu WordArt a vás pomocí funkce Nástroje objektu WordArt kartu.

V tomto článku:

Přehled objektu WordArt

Vložení a odstranění objektu WordArt

Na kartě Nástroje WordArt

Text skupiny

Upravit text

Mezery

Dokonce i výška

Svislý text objektu WordArt

Zarovnat text

Skupina styly WordArt

Styly WordArt

Výplň tvaru

Obrys tvaru

Změnit tvar

Skupině Stínové efekty

Prostorové efekty skupiny

Prostorové efekty

Sklon 3D

Uspořádání skupiny

Velikost skupiny

Přehled objektu WordArt

WordArt je Galerie textových stylů, které přidáte do publikace, chcete-li vytvořit ozdobné efekty, například stínovaný nebo zrcadleného (zrcadlený) textu. Můžete do dokumentu přidat zvláštní textové efekty WordArt. Například roztáhnout nadpis, zkosení textu, můžete změnit text přizpůsobit přednastavený tvar nebo přechodovou výplň použít. Tento objekt WordArt změní objekt, který můžete přesunout nebo umístit do dokumentu přidat dekorace nebo zvýraznění. Změna nebo přidání textu do existujícího objektu WordArt můžete kdykoli.

Vložení a odstranění objektu WordArt

Vložení objektu WordArt:

 1. Vyberte Vložit kartu.

 2. Text Skupiny, vyberte Objekt WordArt rozevírací nabídky.

 3. Vyberte buď Obyčejné styly objektů WordArt nebo Styl objektu WordArt transformace galerií .

 4. Zadejte text do Upravit WordArtText pole, vyberte písmo, velikost písma a použít tučné písmo nebo kurzíva a klepněte na tlačítko OK .

Odstranění objektu WordArt:

 1. Vyberte objekt WordArt.

 2. Press Odstranit .

Začátek stránky

Na kartě Nástroje WordArt

Na kartě Nástroje WordArt můžete formátovat text a efekty WordArt a uspořádat text na jiné objekty na stránce a změna velikosti objektu WordArt.

Text skupiny

Skupinový rámeček text umožňuje přístup k nástrojům pro změny obsahu textu, mezery, výšku, přepínání mezi vodorovné a svislé zarovnání textu uvnitř objektu WordArt.

Upravit text

Chcete-li změnit text objektu WordArt, klepněte na Upravit text a upravovat text v Upravit text objektu WordArt pole.

Mezery

Mezery umožňuje upravit mezery mezi znaky v objektu WordArt pomocí jednoho z pěti přednastavený formátů a pomocí nebo bez použití vyrovnání párů.

 • Velmi těsné : Zvětšuje šířku text, který chcete odstranit mezery mezi znaky v každé slovo.

 • Těsné : Zvětšuje šířku text, který chcete minimalizovat prostor mezi znaky v každé slovo.

 • Normální : Toto je výchozí a umožňuje normální velikost mezery mezi znaky s šířky textu na normální písmo.

 • Volné : Snižuje šířku text, který chcete zvětšit mezeru mezi znaky.

 • Velmi volné : Zmenší šířku textu maximalizovat prostor mezi znaky.

 • Vyrovnat dvojice znaků : Prokládání obchodů s dvojicemi znaků, při dalším do všech ostatních se být dál od sebe než ostatní dvojice. Tím zobrazíte vytvoření objektu WordArt s textem „WordArt test"a zapínat a vypínat prokládání, chcete-li zobrazit rozdíl.

Dokonce i výška

Tento výběr provede stejnou výšku, horní i dolní případ všech písmen.

Svislý text objektu WordArt

Tento nástroj přepíná do objektu WordArt mezi svislými a vodorovnými formátu.

Zarovnat text

V tomto poli můžete změnit zarovnání textu v objektu WordArt.

 • Zarovnat doleva: Zarovná text, který se v levé části objektu WordArt.

 • Centrum: Zarovná text v objektu WordArt.

 • Zarovnat doprava: Zarovná text pravé straně objektu WordArt.

 • Aplikace Word do bloku: Zarovná text s pravé a levé strany objekty WordArt přesunutím slova v textu.

 • Do bloku písmena: Zarovná text s pravé a levé strany objekty WordArt přesunutím písmen v textu.

 • Roztáhnout do bloku: Zarovná text s pravé a levé strany objekty WordArt pomocí roztažení znaků.

Skupina styly WordArt

Styly WordArt skupiny můžete změnit styl v objektu WordArt, změnit barvu výplně a čáry a změňte tvar objektu WordArt. Můžete zobrazit náhled každé z těchto efektů prostřednictvím hovering ukazatel myši nad výběrem a aplikace Publisher, bude náhled výběru ve vaší publikaci.

Styly WordArt

Vyberte styl z galerie, zobrazí se všechny dostupné styly klepněte Více tlačítko. More button

Výplň tvaru

Můžete změnit barvu, která zadá WordArt text. Můžete také nahradit obrázek výplně a nastavení přechodu, textury a vzorek výplně.

Styly obrazců Skupinu, klepněte na tlačítko Výplň tvaru , a proveďte jednu z následujících:

 • Chcete-li použít barvu, kterou jste použili nedávno, klepněte na jednu z barev, které se zobrazí.

 • Chcete-li zobrazit více barevných možností, klepněte na tlačítko Další barvy výplně a pak vyberte barvu, že budete chtít.

 • Chcete-li použít barvu z kteréhokoli místa v pracovním prostoru, klepněte na tlačítko Barva výplně vzorku a klepněte na tlačítko kapátko na barvu, kterou chcete použít.

 • Pro použití Obrázek , Stupnice , Textura , nebo Vzorek Vyberte položku příslušné nabídky.

Obrys tvaru

Můžete změnit barvu obrysu z textu WordArt. Můžete také změnit tloušťku obrysu, ujistěte se, čárkovaný obrys nebo použít vzorek.

Styly obrazců Skupinu, klepněte na tlačítko Obrys tvaru , a proveďte jednu z následujících:

 • Chcete-li použít barvu, kterou jste použili nedávno, klepněte na jednu z barev, které se zobrazí.

 • Chcete-li zobrazit více barevných možností, klepněte na tlačítko Další barvy obrysu a pak vyberte barvu, že budete chtít.

 • Chcete-li upravit Šířka , Čárkovaná , nebo Vzorek obrysu, vyberte položku příslušné nabídky.

Změnit tvar

V textu WordArt se bude řídit definované obrazce.

Můžete například změnit výchozí rovné tvar křivky nahoru vyberete první Deformace možnost z galerie.

Poznámka :  S ome obrazce mají úchyt žlutý kosočtverec ve tvaru, můžete přetažením změnit vlastnosti obrazce, vyberte .

Skupině Stínové efekty

Stínové efekty Skupiny umožňuje formátovat stínu k textu WordArt.

 1. Klepněte na tlačítko Stínové efekty a potom vyberte efekt, který chcete z Galerie stylů efekt stínu.

 2. Chcete-li změnit barvu stínu, vyberte Barva stínu a vyberte barvu budete chtít.

 3. Chcete-li posunout stín vzdálenost, klepněte na odpovídající směrové tlačítka. Shadow effects enhancement tool in Publisher 2010

 4. Chcete-li zapínat a vypínat efekt stínu, klepněte na tlačítko centrum.

Prostorové efekty skupiny

Prostorové efekty skupiny umožňuje také tak, aby vaše WordArt se zdají být trojrozměrné.

Prostorové efekty

Z Galerie efekty můžete použít prostorový efekt. Můžete také nastavit barvu, hloubku, směr, osvětlení a povrchu efektu. Pokud přesunete ukazatel myši na výběr prostorového efektu do textu WordArt bude zobrazovat náhled efektu.

Galerie 3D efektů

Ukazatel výběry Galerie efekty náhled na vaše WordArt. Klepnutím vyberte efekt. Chcete-li odebrat všechny prostorové efekty, klepněte na tlačítko Bez prostorového efektu .

Barva pro 3D
 • Chcete-li použít barvu, kterou jste použili nedávno, klepněte na jednu z barev, které se zobrazí.

 • Chcete-li zobrazit více barevných možností, klepněte na tlačítko Více 3D barvy a pak vyberte barvu, že budete chtít.

 • Chcete-li použití vybrat barvu z publikace, například v obrázku na stránce, vyberte Barva pro vzorové prostorové efekty , přesuňte kurzor vzorku Button image na barvu, kterou chcete vzorku a klepněte na tlačítko.

Hloubka

Hloubka prostorového efektu, vyberte z Nekonečná k 0 bodů .

Směr

Každý z efektů v galerii má výchozí směr, ale pomocí tohoto nástroje lze konfigurovat směr, efekt se používá pro simulaci tři dimenze.

Osvětlení

, Například Směr , můžete použít Osvětlení nástroj změnit směr zjevné zdroje světla na 3D objekt WordArt.

Povrch

Povrch v objektu WordArt můžete změnit z Matný k Umělohmotný , Kov , nebo Drátěný model .

Sklon 3D

Nástroj 3D sklopném umožňuje získat jemné řídit směr prostorového efektu otočením WorArt, vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů. Prostřední tlačítko změní prostorové efekty, zapnout nebo vypnout.

Sklon 3D efektů nástroje WordArt, v aplikaci Publisher 2010

Začátek stránky

Uspořádání skupiny

Uspořádat Skupiny umožňuje nastavit chování obtékání textu kolem v objektu WordArt, zpětné odeslání objektu WordArt nebo předává vzhledem k jiné objekty na stránce zarovnat do textu WordArt na stránce, seskupení nebo oddělení s jinými objekty WordArt a otočení objektu WordArt. Další informace o objektech uspořádáním naleznete v tématu:

Velikost skupiny

Velikost skupiny umožňuje kontrolu nad Výška obrazce a Šířky obrazce v objektu WordArt. Ručně přetažením úchytů objektu WordArt, který chcete změnit jeho velikost.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×