Nástroj Sledování problémů v SharePointu Workspace 2010

Nástroj Sledování problémů je vytvořený pomocí nástroje Formuláře 2007 a je určený ke správě všech fází hlášení problémů a sledování odpovědí. Uživatelé můžou vytvářet hlášení, přiřazovat vlastnictví a sledovat průběžný stav.

Formuláře v nástroji Sledování problémů

V tomto nástroji jsou dva základní typy formulářů:

 • Problém: Tento formulář slouží k zachycení podrobností problému, přiřazení vlastnictví a sledování stavu.

 • Odpověď: Tento formulář slouží k vytvoření odpovědi na záznam problému.

Záznamy typů Problém a Odpověď můžou vytvářet všichni členové pracovního prostoru. Členové pracovního prostoru, kteří mají potřebná oprávnění, můžou kromě toho vytvářet zvláštní záznamy typu Klíčové slovo, které slouží k naplnění polí seznamů výběru v záznamech problémů. Tato oprávnění jsou definovaná v návrhu formuláře a můžou být udělovaná prostřednictvím členských rolí nebo přímo určitým členům pracovního prostoru.

Záznamy problémů

Seznamte se s následujícím podrobnostmi používání:

 • Je nutné zadat název do pole Název.

 • Pole ID je automaticky generované kódem skriptu a jednoznačně identifikuje tvůrce záznamu.

 • Do polí rozevíracích seznamů můžete přidávat vlastní hodnoty (třeba Přiřazeno: Organizace) a tyto hodnoty se pro všechny následující záznamy sloučí s klíčovými slovy z odpovídajících záznamů klíčových slov.

  Přidání vlastní hodnoty do pole rozevíracího seznamu

Záznamy odpovědí

V záznamech odpovědí se automaticky naplní pole Název jako odpověď na název záznamu nadřazeného problému.

Vytváření záznamů klíčových slov

V závislosti na tom, jaká máte přiřazená oprávnění, můžete v rozevírací nabídce Nový vidět několik možností záznamu klíčového slova.

Formuláře klíčových slov v rozevírací nabídce Nový formulář

Záznamy klíčových slov obsahují hodnoty, které se zobrazí v odpovídajících polích rozevíracích seznamů. Můžete třeba vytvořit tři záznamy klíčových slov nebo stavů, které definují hodnoty Nový, Otevřený a Zavřený. Když pak vy (nebo některý jiný člen pracovního prostoru) budete vytvářet záznam problému a vyberete pole rozevíracího seznamu Stav, budou tyto možnosti v rozevíracím seznamu dostupné.

Vytváření záznamů klíčových slov

Postup vytvoření nového záznamu klíčového slova:

 1. Klikněte na Nový a vyberte v seznamu požadovaný typ záznamu klíčového slova.

 2. Do textového pole zadejte požadované klíčové slovo.

 3. Uložte záznam klíčového slova.

Zobrazení a úpravy záznamů klíčových slov

Záznamy klíčových slov zobrazíte tak, že v nabídce zobrazení vyberete zobrazení typu klíčové slovo. Jakmile toto zobrazení vyberete, můžete otvírat záznamy klíčových slov a upravovat je.

Přidání podřízených klíčových slov do záznamů klíčových slov

V nástroji Sledování problémů můžete do záznamů klíčových slov Přidělené entity, Kategorie a Původci (entity), které slouží k naplnění odpovídajících polí rozevíracích seznamů, přidat podřízená klíčová slova. Můžete třeba upravit záznamy klíčových slov Kategorie a přidat odpovídající klíčová slova pro pole rozevíracího seznamu Podkategorie. Nebo můžete upravit záznamy klíčových slov Přidělené entity a přidat odpovídající klíčová slova pro pole Jednotlivec.

Postup přidání podřízeného klíčového slova:

 1. Vyberte zobrazení klíčového slova, ve kterém chcete přidat podřízená klíčová slova.

 2. Vyberte záznam klíčového slova, ke kterému chcete přidat podřízené klíčové slovo.

 3. V okně náhledu klikněte na Přidat klíčové slovo. Příklad:

  Přidání podřízeného slova ke klíčovému slovu

 4. Přidejte požadované podřízené klíčové slovo a uložte záznam.

Zobrazení v nástroji Sledování problémů

Níže je popis různých zobrazení určených k zobrazování záznamů v nástroji Sledování problémů. Všimněte si, že všechna zobrazení mají filtr, který filtruje záznamy klíčových slov.

Vše: Zobrazí všechny záznamy. Primárním sloupcem je ID. Zobrazení můžete seřadit kliknutím na záhlaví libovolného sloupce.

Přiřazení: Umožňuje řadit podle organizace přiřazené k problému. Zobrazené sloupce jsou přiřazené k organizaci a jednotlivci a k názvu problému.

Kategorie: Řadí podle kategorie problémů. Jsou zahrnuty tyto sloupce: kategorie, podkategorie, priorita, stav a název.

Moje přiřazení: Nabízí hierarchické řazení – pomocí filtru zobrazení se zobrazí jenom problémy přiřazené vám.

Původce: Zobrazení Původce se svojí strukturou podobá zobrazení Přiřazení, ale místo seskupení podle přiřazené organizace používá seskupení podle organizace a jednotlivce, od kterého problém pochází.

Priorita: Záznamy jsou seskupené podle svojí přiřazené priority. Zobrazují se tyto sloupce: priorita, stav, název a datum vytvoření.

Stav: Podobá se zobrazení Priorita, ale primárním sloupcem, podle kterého se seskupuje, je Stav.

Výše uvedená zobrazení můžou zobrazit všichni členové pracovního prostoru. Členové, kteří mají potřebná oprávnění, mají kromě toho přístup k zobrazením klíčových slov, která slouží k výpisu záznamů klíčových slov (podle typů klíčových slov).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×