Nástroj Diskuse 2007

Nástroj Diskuse 2007 umožňuje zúčastnit se podrobné výměny názorů s ostatními členy pracovního prostoru. Typická diskuse sestává z hlavního tématu a jedné či více odpovědí a odpovědí na odpovědi. Na rozdíl od chatu, ve kterém je proud odpovědí zobrazen nestrukturovaně, jsou v diskusi zobrazena jednotlivá vlákna konverzace v hierarchické struktuře.

Co chcete udělat?

Funkce nástroje Diskuse

Přidání nového hlavního tématu do diskuse

Přidání odpovědi na téma do diskuse

Odstranění tématu

Čtení tématu

Práce s přiloženými soubory

Úprava tématu

Hledání v diskusi

Přepnutí mezi zobrazením podle kategorie a podle data

Vytváření odkazů na témata

Tisk témat

Import témat

Export témat

Nastavení oprávnění

Funkce nástroje Diskuse

Nástroj Diskuse má dvě hlavní okna: seznam Témata, ve kterém se zobrazuje pouze řádek Předmět každého tématu, a okno Základní text, ve kterém můžete zobrazovat obsah témat.

Funkce nástroje Diskuse v aplikaci Groove

1. Kliknutím na záhlaví sloupců můžete seřadit seznam témat.

2. Téma obsahuje soubor jako přílohu.

3. Kliknutím sbalíte oddíl tématu.

4. Kliknutím rozbalíte oddíl tématu.

5. Rozdělovač okna: Lze přetáhnout nahoru nebo dolů.

6. Okno Základní text

Kliknutím na záhlaví sloupců můžete přepínat mezi vzestupným a sestupným pořadím řazení. Bez ohledu na pořadí řazení zůstávají odpovědi na témata vždy u svého hierarchického nadřazeného tématu.

Kromě kliknutí na symboly rozbalení (+) nebo sbalení (-), které rozbalí nebo sbalí vybraný hierarchický oddíl, můžete také rozbalit nebo sbalit všechny hierarchické oddíly kliknutím na tlačítko Rozbalit vše nebo Sbalit vše v části Zběžně zobrazit na kartě Domů.

Začátek stránky

Přidání nového hlavního tématu do diskuse

V závislosti na aktuálním pořadí řazení seznamu témat bude nové hlavní téma umístěno jako první nebo poslední položka seznamu.

Vytvoření nového hlavního tématu

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Nový a potom na příkaz Téma.

 2. Zadejte název do pole Předmět.

 3. V poli se seznamem Kategorie proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte kategorii v rozevíracím seznamu.

  • Chcete-li přidat novou vlastní kategorii, klikněte na tlačítko plus (+).

 4. Zadejte text nebo další typy dat do pole základního textu.

  Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolné místo v poli základního textu můžete zobrazit možnosti formátování textu. Můžete také přidat další funkce formátovaného textu, například obrázky a hypertextové odkazy. Kliknutím na tlačítko Připojit můžete přidat jeden nebo více souborů jako přílohy.

 5. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přidání odpovědi na téma do diskuse

 1. Vyberte téma, na které odpovídáte.

  Pokud například odpovídáte na téma, u kterého již jsou jiné odpovědi, vyberte dané téma, nikoli některou z odpovědí.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Nový a potom na příkaz Odpověď.

 3. Vyplňte formulář odpovědi podobným způsobem jako u hlavního tématu.

  Můžete přijmout výchozí název odpovědi (založený na hierarchicky nadřazeném tématu) nebo jej nahradit novým názvem.

Začátek stránky

Odstranění tématu

Oprávnění k nástroji přidělená vaší roli v pracovním prostoru vám obvykle umožňují odstranit jen ty témata nebo odpovědi, které jste do diskuse sami přidali. Mějte na paměti, že odstraněním tématu odstraníte také všechny přidružené odpovědi.

 1. Vyberte nejméně jedno téma.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Odstranit.

 3. Kliknutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Začátek stránky

Čtení tématu

Chcete-li číst diskusní téma, proveďte některou z následujících akcí:

 • Otevřete téma dvojitým kliknutím.

 • Zobrazte téma v oblasti náhledu. Oblast náhledu lze rozšířit nebo zúžit přetažením rozdělovače okna. Stisknutím klávesy F8 nebo kombinace SHIFT+F8 můžete v oblasti náhledu zobrazit další nebo předchozí téma.

Začátek stránky

Práce s přiloženými soubory

Pole příloh v diskusním tématu obsahuje následující tlačítka akcí:

Ikona připojení souboru

Po kliknutí můžete vybrat jeden či více souborů, které chcete připojit.

Ikona spuštění přílohy

Kliknutím spustíte vybrané přílohy. Máte-li oprávnění k úpravám tématu, můžete soubor upravit v příslušné aplikaci a provedené změny budou při uložení uloženy také do aplikace SharePoint Workspace. Pokud oprávnění k úpravám tématu nemáte, otevře se v příslušné aplikaci verze souboru určená jen pro čtení.

Ikona uložení přílohy

Kliknutím uložíte vybrané přílohy do zadaného umístění v systému souborů.

Ikona odstranění přílohy

Kliknutím odstraníte vybrané přílohy.

Začátek stránky

Úprava tématu

Oprávnění k nástroji přidělená vaší roli v pracovním prostoru vám obvykle umožňují upravit jen ty témata nebo odpovědi, které jste do diskuse sami přidali.

 1. Vyberte téma, které chcete změnit, a stiskněte klávesu ENTER.

 2. Podle potřeby upravte pole tématu.

 3. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Hledání v diskusi

Chcete-li hledat v diskusi, postupujte podle procedury popsané v článku Hledání záznamů ve vlastním nástroji verze 2007.

Začátek stránky

Přepnutí mezi zobrazením podle kategorie a podle data

Zobrazení dat v diskusi lze přepínat tak, aby témata a odpovědi byly seřazeny podle data nebo podle kategorie.

Na kartě Domů klikněte v podokně Zběžně zobrazit na tlačítko Uspořádat a vyberte požadovanou možnost.

Začátek stránky

Vytváření odkazů na témata

Chcete-li vytvořit odkazy na diskusní témata (nebo na zobrazení v nástroji Diskuse), postupujte podle procedury popsané v článku Vytváření odkazů na záznamy ve vlastním nástroji verze 2007.

Začátek stránky

Tisk témat

Chcete-li tisknout témata v diskusi, postupujte podle procedury popsané v článku Tisk záznamů ve vlastním nástroji verze 2007.

Začátek stránky

Import témat

Chcete-li do diskuse importovat témata, postupujte podle procedury popsané v článku Import záznamů do vlastního nástroje verze 2007.

Začátek stránky

Export témat

Chcete-li exportovat témata z diskuse, postupujte podle procedury popsané v článku Export záznamů z vlastního nástroje verze 2007.

Začátek stránky

Nastavení oprávnění

Chcete-li nastavit oprávnění k diskusi, postupujte podle procedury popsané v článku Nastavení oprávnění ve vlastním nástroji aplikace Groove.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×