Náhled textových a multimediálních zpráv

Poznámka : Funkce multimediálních zpráv nejsou k dispozici odběratelům bezdrátových služeb ve Spojených státech. Služba Outlook Mobile Service je ve Spojených státech omezena pouze na textové zprávy.

Když vytváříte novou textovou nebo multimediální zprávu, můžete ji zobrazit v podokně náhledu, které je ve výchozím nastaven zapnuto.

Náhled zprávy

Změníte-li zprávu v hlavním okně zprávy, projeví se provedené změny také v podokně náhledu.

Jestliže textová zpráva překročí omezení maximálního počtu znaků nastavené vaším poskytovatelem služby, bude zpráva automaticky rozdělena na několik kratších zpráv. V podokně náhledu se zobrazí nadpis každé kratší zprávy spolu přiřazeným číslem zprávy. Pokud je například dlouhá zpráva rozdělena na tři kratší zprávy, budou jednotlivým zprávám přiřazena čísla 1 až 3.

Chcete-li podokno náhledu zapnout nebo vypnout, klepněte v textové zprávě na kartě Textová zpráva nebo v multimediální zprávě na kartě Multimediální zpráva ve skupině Zobrazit na tlačítko Podokno náhledu.

Poznámka : Omezení maximálního počtu znaků nelze změnit pomocí služby Outlook Mobile Service. Za tímto účelem se obraťte na svého poskytovatele služby.

Chcete-li zprávy zobrazit ve větší či menší velikosti, můžete v hlavním okně zprávy změnit nastavení lupy pro zobrazení zprávy. Tato změna se však neprojeví v podokně náhledu.

Změna nastavení lupy pro textové nebo multimediální zprávy

  1. V textové zprávě klepněte na kartu Textová zpráva nebo v multimediální zprávě klepněte na kartu Multimediální zpráva a ve skupině Zobrazit klepněte na tlačítko Lupa.

  2. Klepněte na požadované nastavení lupy.

Tip : Nastavení lupy pro textové zprávy lze změnit také tak, že stisknete klávesu CTRL a otáčíte kolečkem myši, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení lupy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×