Návrh panelu informací o dokumentech pomocí aplikace InfoPath

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku je popsán způsob, jak lze pomocí aplikace Microsoft Office InfoPath navrhnout panel informací o dokumentech, který je přidružen k dokumentům aplikace Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007.

V tomto článku

Principypanelů informací o dokumentech

Návrh panelu informací o dokumentech

Vytvoření nebo úpravy vlastního panelu informací o dokumentech pro typ obsahu služby SharePoint

Přidání vlastního panelu informací odokumentech do dokumentu

Principy panelů informací o dokumentech

Panel informací o dokumentech, který je zobrazen v dokumentech aplikace Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007, umožňuje uživatelům zobrazit a změnit vlastnosti určitého souboru nebo typu obsahu, který je uložen na serveru správy dokumentů, například na webu pracovního prostoru dokumentů nebo v knihovně založené na službě Windows SharePoint Services 3.0. Tyto vlastnosti, označované také jako Metadata, jsou podrobné informace o souboru, které slouží k jeho popisu nebo identifikaci. Uživatelé mohou pomocí těchto vlastností uspořádat, identifikovat a hledat dokumenty.

Panel informací o dokumentech je Microsoft Office InfoPath 2007 formulář, který je hostovaný a zobrazené v dokumentu. Aplikace InfoPath na počítači nainstalovaný zobrazíte Panel informací o dokumentech v dokumentu Microsoft Office 2007 nepotřebujete, ale nebudete potřebovat Office InfoPath 2007 návrh nebo přizpůsobení panely informací o dokumentu. Například pokud chcete přizpůsobit Panel informací o dokumentech pro zobrazení dat z externích zdrojů například webové služby, musíte pomocí Office InfoPath 2007 navrhování že Panel informací o dokumentech.

Vlastní nastavení panelu informací o dokumentech, můžete také přidat obchodní logiky, jako je ověření dat, nebo můžete přidat vlastní vlastnosti, které jsou důležité pro vaši organizaci. Vytvořením části šablony má být společná pole kromě toho můžete uspořádat efektivně opakovaně panely informací o dokumentu v jiné Office 2007 typů dokumentů ve vaší organizaci.

Začátek stránky

Návrh panelu informací o dokumentech

Když navrhujete vlastní Panel informací o dokumentech, ji mohli využívat ve více dokumentů z Office Word 2007Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 nebo můžete navrhovat více panely informací o dokumentu. -Li některé dokumenty související s projektem konkrétní, budete chtít použít jedinečná pole pro panely informací o dokumentu, které se používají v pouze ty dokumenty.

I v případě, že vaše organizace používá několik panely informací o dokumentu, každý může obsahovat více společných vlastností. Opakovaně používat společných vlastností při návrhu panelu informací o dokumentech, zvažte použití části šablony. Vytvořením a používáním částí šablon, můžete zajistit tohoto klíče metadat pro vaše organizace používá konzistentní tón, struktury a chování. Vaše organizace můžete například vyžadovat každý Panel informací o dokumentech zahrnout pole s názvem pracovní pozici kromě Autor. Navržením část šablony, která používá tyto společných polí můžete snadno znovu použít část šablony v několika panely informací o dokumentu.

Následující postup popisuje způsob, jak navrhnout panel informací o dokumentech pro použití v dokumentech systému Office 2007.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klepněte ve skupinovém rámečku Navrhnout nový na přepínač Šablona formuláře.

 3. V galerii Založený na klepněte na položku Prázdný a poté klepněte na tlačítko OK. To umožňuje aplikaci InfoPath definovat zdroj dat při navrhování šablony formuláře.

  Šablona formuláře může být založená také na dokumentu XML nebo schématu XML, například na vlastnostech Dublin Core. Šablonu formuláře můžete také navrhnout pomocí webové služby, databáze nebo nastavení v knihovně datových připojení. Informace o navrhování šablony formuláře založené na zdroji dat naleznete v části Viz také.

 4. Navrhněte šablonu formuláře, která může být použita jako panel informací o dokumentech.

  Vytvoříte-li část šablony obsahující společná pole, můžete koordinovat efektivní opakované použití panelů informací o dokumentech v různých typech dokumentů systému Office 2007 v celé organizaci. Pokud jste vytvořili část šablony a přidali ji do podokna úloh Ovládací prvky, můžete ji vložit do šablony formuláře následujícím způsobem.

  1. Umístěte kurzor na místo v šabloně formuláře, kam chcete vložit část šablony.

  2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

  3. V části Vlastní v seznamu Vložit ovládací prvky klepněte na název části šablony, kterou chcete vložit.

   Část šablony se zobrazí v zástupném ovládacího prvku oddílu v šabloně formuláře. Poznáte část šablony v šabloně formuláře protože slova oddílu (část šablony: název) zobrazit jako popisek oddíl kde název je název souboru části šablony.

   Popisek v šabloně formuláře označující přítomnost části šablony

 5. Přejmenujte výchozí zobrazení a libovolná další zobrazení v šabloně formuláře.

  Postup

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Spravovat zobrazení.

  2. V podokně úloh Zobrazení klepněte na zobrazení, které chcete přejmenovat, a poté klepněte na položku Zobrazit vlastnosti.

  3. Klepněte na kartu Obecné.

  4. Do pole Název zobrazení zadejte nový název pro zobrazení.

  Poznámka: I kdyby šablona formuláře obsahovala pouze jedno zobrazení, je třeba pro toto zobrazení zadat popisný název, například Vlastní vlastnosti, protože název zobrazení bude zobrazen v seznamu Zobrazení a možnosti vlastností při zobrazení panelu informací o dokumentech v dokumentu.

 6. Publikujte panel informací o dokumentech do sdílené síťové složky.

  Postup

  1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

  2. V průvodci publikováním klepněte na možnost Do umístění v síti a poté na tlačítko Další.

  3. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Procházet.

  4. Vyhledejte sdílenou síťovou složku, do které chcete publikovat šablonu formuláře, a poté klepněte na tlačítko OK.

  5. Na další stránce průvodce ověřte, zda cesta a název šablony formuláře jsou v poli Název šablony formuláře zadány správně, a poté klepněte na tlačítko Další.

  6. Na další stránce průvodce Pokud máte alternativní cesty k této sdílené síťové složky, například veřejných Locator URL (Uniform Resource), zadejte cestu do pole a potom na tlačítko Další.

  7. Na další stránce průvodce klepněte na položku Publikovat.

   Na poslední stránce průvodce se zobrazí potvrzení, že šablona formuláře byla úspěšně publikována.

  Panel informací o dokumentech můžete publikovat také na webu služby SharePoint. Informace o publikování na webu služby SharePoint naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úpravy vlastního panelu informací o dokumentech pro typ obsahu služby SharePoint

Pokud vytvoříte typ obsahu webu založený na typu obsahu Dokument nebo typu obsahu sloupců Dublin Core, který je k dispozici na serverech se spuštěnými serverovými aplikacemi Microsoft Office SharePoint Server 2007, je panel informací o dokumentech automaticky vytvořen ke sledování vlastností služby SharePoint. Pomocí aplikace Office InfoPath 2007 můžete tento typ panelu informací o dokumentech upravit stejným způsobem, jakým upravujete libovolnou šablonu formuláře aplikace InfoPath. Panel informací o dokumentech můžete například upravit některým z následujících způsobů:

 • Můžete přidat funkce, například Ověření dat nebo Podmíněné formátování.

 • Můžete k panelu informací o dokumentech přidat sekundární datové připojení a poté přidat ovládací prvky, které zobrazí data z polí ve zdroji dat.

 • Můžete vytvořit nové zobrazení a poté přidat část šablony obsahující společná pole, která vaše organizace může využít ke sledování dat.

  Poznámka: Pokud je panel informací o dokumentech založen na schématu typu obsahu služby SharePoint, panel informací o dokumentech nelze upravit přidáním polí, která nejsou částí tohoto schématu. Chcete-li přidat nebo odebrat pole ze schématu typu obsahu, je třeba přidat nebo odebrat sloupce z typu obsahu.

Vytvoření nebo úpravy vlastního panelu informací o dokumentech

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klepněte ve skupinovém rámečku Navrhnout nový na přepínač Šablona formuláře.

 3. V seznamu Založený na klepněte na položku XML nebo schéma a poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Nezaškrtávejte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem, protože panel informací o dokumentech bude zobrazen pouze jako část dokumentu systému Office 2007, a ne jako část webové stránky.

 4. V Průvodci zdrojem dat zadejte adresu URL serveru SharePoint a poté klepněte na tlačítko Další.

 5. V seznamu Vyberte seznam nebo web klepněte na název požadovaného typu obsahu a poté klepněte na tlačítko Další.

 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Otevře se panel informací o dokumentech pro schéma typu obsahu.

 7. Na panelu informací o dokumentech proveďte požadované změny a poté uložte šablonu formuláře.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že panel informací o dokumentech je založen na schématu typu obsahu, které je hlavním zdrojem dat pro šablonu formuláře, nelze upravit panel informací o dokumentech přidáním polí, která nejsou součástí schématu. Chcete-li přidat nebo odebrat pole z panelu informací o dokumentech přidáním nových polí do schématu typu obsahu, je třeba přidat nebo odebrat sloupce z typu obsahu.

 8. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat.

 9. V Průvodci publikováním klepněte na možnost Jako šablonu panelu informací o dokumentu pro typ obsahu webu nebo typ obsahu seznamu SharePoint (doporučeno) a poté klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Možnost Jako šablonu panelu informací o dokumentu pro typ obsahu webu nebo typ obsahu seznamu SharePoint (doporučeno) bude na této stránce průvodce zobrazena pouze v případě, že jste v kroku 3 klepli na položku XML nebo schéma.

 10. Na další stránce průvodce klepněte na položku Publikovat.

  Na poslední stránce průvodce se zobrazí potvrzení, že šablona formuláře byla úspěšně publikována.

Začátek stránky

Přidání vlastního panelu informací o dokumentech do dokumentu

Po vytvoření vlastního Panelu informací o dokumentu je nutné panel před použitím přidružit k dokumentu. K tomu je nutné nejprve aktivovat kartu Vývojář na pásu karet v aplikaci, ve které chcete Panel informací o dokumentu použít. Poté můžete zadat umístění Panelu informací o dokumentu pomocí adresy URL, cesty UNC nebo cesty URN. Dále můžete zvolit výchozí zobrazení Panelu informací o dokumentu při otevření dokumentu. Můžete také zvolit, zda mají být uživatelské vlastnosti, které jste vytvořili, ve výchozím nastavení při otevření dokumentu zobrazeny.

Následující postup popisuje způsob, jakým lze přidružit panel informací o dokumentech k dokumentu aplikace Office Word 2007, Office Excel 2007 nebo Office PowerPoint 2007.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a poté klepněte na položku Možnosti aplikace název aplikace, kde proměnná název aplikace představuje název aplikace, se kterou pracujete. Klepněte tedy například na položku Možnosti aplikace Word.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace název aplikace klepněte na položku Oblíbené, zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klepněte na tlačítko OK.

  Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 3. Na pásu karet klepněte na kartu Vývojář a poté klepněte na položku Panel dokumentů.

 4. V dialogovém okně Panel Informace o dokumentu zadejte do pole Zadejte vlastní šablonu (URL, UNC nebo URN) umístění panelu informací o dokumentech, který chcete přidat do dokumentu.

 5. Chcete-li ve výchozím nastavení zobrazit vlastní vlastnosti, klepněte v rozevíracím seznamu Zobrazit ve výchozím nastavení na položku Vlastní vlastnosti.

 6. Chcete-li panel informací o dokumentech zobrazit ve výchozím nastavení, zaškrtněte políčko Vždy zobrazit panel Informace o dokumentu při otevření a prvním uložení dokumentu.

Zobrazení nebo změna vlastností v panely informací o dokumentu v dokumentech Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 a v Office Word 2007 uživatele můžete přidat vlastnosti z panelu informací o dokumentech jako vlastnosti ovládacích prvků v dokumentu. Příklad několika instancích adresu společnosti můžete přidat jako vlastnosti ovládacích prvků v dokumentu. Tyto možnosti řízení vlastnost se aktualizují při změně informací v panelu informací o dokumentech.

Další informace o přidávání vlastností do dokumentu aplikace Office Word 2007 naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×