Návrh šablony formuláře založené na webové služby

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete navrhnout šablonu formuláře, můžete pracovat s webové služby pro dotazy na data odesílání dat, nebo dotaz a odeslat data.

V tomto článku

Základní informace

Důležité informace o kompatibilitě

Než začnete

Návrh šablony formuláře s datovým připojením dotazu

Návrh šablony formuláře s datové připojení pro odesílání

Návrh šablony formuláře s dotazu a datová připojení pro odesílání

Základní informace

Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení, s názvem hlavní datové připojení, a pokud chcete mít jedno nebo více sekundárního datového připojení. V závislosti na své cíle formuláře mohou datové připojení dotazu nebo odeslání dat formuláře ke zdroji externích dat, například databáze Microsoft SQL Server nebo webové služby.

Když navrhujete šablony formuláře, který je založený na webové služby, máte na výběr konfigurace šablony formuláře umožňuje formuláře založené na této šabloně přijímat data, odeslat data, nebo odesílat a přijímat data mezi libovolnými webové služby. Pokud jsou návrhem šablony formuláře a povolení formulářů pro příjem dat z webové služby, Microsoft Office InfoPath vytvoří datové připojení dotazu jako datového připojení ve formuláři. Založené na této datové připojení, vytvoří aplikace InfoPath hlavní Zdroj dat pomocí pole dotazu, datová pole a skupiny, které jsou založeny na Schéma XML webové služby. Pole dotazu obsahují data, která webová služba používá pro určení, co odešlete formulář. Hlavní datové připojení použijete formuláře založené na této šabloně formuláře aplikace InfoPath vytvoří dotaz pomocí data v polích dotazu. Aplikace InfoPath pošle dotaz prostřednictvím dotazu datového připojení webové služby. Webová služba vrátí tedy výsledek dotazu zpátky do formuláře prostřednictvím datového připojení dotazu.

Protože datová struktura dotazu a datových polí se musí shodovat způsobu uložení data webové služby, nelze změnit existující pole a skupin na hlavní zdroj dat. Do kořenové skupiny v hlavním zdroji dat můžete přidat jenom pole nebo skupiny. Odkazy na další informace o zdrojích dat v části Viz také.

Při navrhování šablony formuláře odeslání dat do webové služby InfoPath vytvořte datové připojení pro odesílání hlavní datové připojení formuláře. To umožňuje uživatelům odeslání dat do formuláře do webové služby. InfoPath taky přidá příkaz Odeslat na nabídku soubor a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní formuláře. Můžete také upravit možnosti odeslání formuláře. Při vytváření datového připojení pro odesílání InfoPath určí, jakým jsou k dispozici pro příjem dat jaké parametry webové služby. Na základě těchto informací, můžete určit, jaké polí, které chcete odeslat webové služby.

Pokud jsou návrhem šablony formuláře pro odesílání a přijímání data webové služby, vytvoří aplikace InfoPath datové připojení pro dotazy a datové připojení pro odesílání.

Aplikace InfoPath používá pro komunikaci s webovým službám následující standardy webových služeb:

 • Simple Object Access Protocol (protokol SOAP)    Protokol SOAP je komunikační protokol, který definuje zprávy XML, které se používají pro komunikaci s webové služby.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL je schéma XML standardní, který slouží k tomu, umístění, komunikace protokoly a rozhraní webové služby. Aplikace InfoPath můžete využívat pouze dokumentu/literál stylu webové služby.

 • Univerzální popis zjišťování a hodnocení integrace (UDDI)    Jedná se adresářová služba, která popisuje webové služby, které nabízejí podniku.

Začátek stránky

Důležité informace o kompatibilitě

Datové připojení pro odesílání nejde nakonfigurovat v Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem povolit uživatelům odeslat změnit informace spolu s jejich dat formuláře do webové služby, která přijímá Microsoft ADO.NET DataSet. Informace o změnách se změny, které uživatel udělá dat uložených v databázi. Databázi používá webové služby pro připojení k databázi uživatelů. ADO.NET můžete změnit informace a zjistěte, jak aktualizovat data v databázi. Požádejte správce webu služby pokud webová služba vyžaduje jak měnit informace o aktualizaci databáze. Pokud ano, by návrh šablony formuláře, jejíž formuláře lze vyplnit pouze pomocí aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Než začnete

Abyste mohli navrhnout šablonu formuláře, který je založený na webové služby, je potřeba tyto údaje ze správce webové služby:

 • Umístění webové služby.

 • Ověření, že webová služba používá doslovné dokumentu kódování. Aplikace InfoPath můžete využívat pouze dokumentu/literál stylu webové služby.

 • Název operaci webové služby, odešlete data nebo přijímání dat z formuláře založené na této šabloně.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datovým připojením dotazu

Návrh šablony formuláře s datovým připojením dotazu, je potřeba postupujte takto:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Při vytváření šablony formuláře, který může přijímat data z webové služby InfoPath vytvoří datového připojení s datovým připojením dotazu mezi webové služby a formuláře, který je založený na této šabloně. Aplikace InfoPath rovněž vytvoří hlavního zdroje dat šablony formuláře.

 2. Přidání jednoho nebo více ovládacích prvků a zobrazení výsledků dotazu    Umožňuje uživatelům zobrazit a upravit data pole v hlavním zdroji dat při otevření formuláře můžete přidat ovládacího prvku do šablony formuláře a potom ovládací prvek svázán s polem ve zdroji dat hlavní.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce soubor klikněte na Návrh šablony formuláře.

 2. V části Navrhnout nový, v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klikněte na Šablonu formuláře.

 3. V seznamu na základě klikněte na Webová služba.

 4. Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klikněte na OK.

 6. V Průvodci datovým připojením klikněte na přijmout data a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud chcete hledat webové služby pomocí serveru univerzální popis zjišťování a hodnocení integrace UDDI (), klikněte na Hledat UDDI, zadejte adresu URL UDDI serveru, na kterém chcete hledat, zadejte, jestli chcete najít poskytovatele nebo služba k dispozici, zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání. Vyberte webová služba, kterou chcete použít a klikněte na tlačítko OK.

 8. V seznamu Vyberte operaci klepněte operaci webové služby, který vrací data do formuláře a klikněte na tlačítko Další.

 9. Pokud Průvodce datovým připojením narazí neznámý prvek schématu webové služby, na další stránce průvodce můžete zadat ukázkové hodnoty všech parametrů rozhodnout, která pole nebo skupiny, které chcete přidat do hlavního zdroje dat požádat.

  Jak na to?

  1. Vyberte parametru v tabulce Parametry a potom klikněte na Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. V poli Ukázka hodnota zadejte hodnotu, že uživatel může použít pro toto pole a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup pro každý parametr v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Při konfiguraci datového připojení webové služby v Průvodci datovým připojením aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a požadavky Web služby (soubor Description Language WSDL). Soubor WSDL obsahuje schématu pomocí webové služby. Webová služba odpoví na žádost tak, že tento soubor aplikace InfoPath. Pro přidání příslušná pole a skupiny do sekundární zdroj dat v šabloně formuláře aplikace InfoPath používají informace v tomto souboru. Pokud aplikace InfoPath najde typu neznámý prvek v souboru WSDL, InfoPath používá ukázková data k určení definici typu neznámý prvek a potom přidá odpovídající pole a skupiny do sekundární zdroj dat.

 10. Pokud webová služba přijímá informace o změnách, na další stránce průvodce zeptá, jestli chcete zahrnout informace o změnách v datech dotazu. Ve většině případů nechejte zaškrtnuté políčko Zahrnout změnit informace při odesílání dat a klikněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout změnit informace při odesílání dat a klikněte na tlačítko Další.

  Toto zaškrtávací políčko je vypnutá, pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem.

  Podrobné technické informace

  Tato stránka v Průvodci se zobrazí pouze v případě, že soubor webové služby WSDL (Description Language) webové služby označuje, že webová služba vrátí Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení.

 12. Zkontrolujte správné informace v části Souhrn a potom klikněte na Dokončit.

Krok 2: Přidání jednoho nebo více ovládacích prvků a zobrazení výsledků dotazu

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek na vaší šabloně.

 3. V dialogovém okně Vazba ovládací prvek vyberte skupinu nebo pole, které mají být ovládací prvek vázat.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datové připojení pro odesílání

Vytvoření návrhu formuláře s datové připojení pro odesílání, je potřeba postupujte takto:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Při vytváření šablony formuláře, který můžete odeslat data webové služby InfoPath vytvoří datového připojení s datové připojení pro odesílání mezi webové služby a formuláře, který je založený na této šabloně. Šablony formuláře hlavní zdroj dat vytvoří taky aplikace InfoPath.

 2. Přidat jeden nebo více controlsand svážete skupinám nebo polí, nebo nastavit vlastnosti ovládacího prvku na zobrazení dat v poli    Povolit uživatelům úpravy dat v polích v hlavní zdroj dat, můžete přidat ovládací prvky k šabloně formuláře a tyto ovládací prvky svázat pole ve zdroji dat hlavní.

 3. Konfigurace možností odeslat    Můžete nakonfigurovat jaká data, který chcete odeslat, aby se webová služba a možnosti odeslání formuláře.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce soubor klikněte na Návrh šablony formuláře.

 2. V části Navrhnout nový, v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klikněte na Šablonu formuláře.

 3. V seznamu na základě klikněte na Webová služba.

 4. Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klikněte na OK.

 6. V Průvodci datovým připojením klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby, kde uživatelé budou odesílat data a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud chcete hledat webové služby pomocí serveru univerzální popis zjišťování a hodnocení integrace UDDI (), klikněte na Hledat UDDI, zadejte adresu URL UDDI serveru, na kterém chcete hledat, zadejte, jestli chcete najít poskytovatele nebo služba k dispozici, zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání. Vyberte webová služba, kterou chcete použít a klikněte na tlačítko OK.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. V seznamu Vyberte operaci klepněte operaci webové služby, kterým odeslaná data a klikněte na tlačítko Další.

 10. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení.

 11. Zkontrolujte správné informace v části Souhrn a potom klikněte na Dokončit.

Krok 2: Přidání jednoho nebo více ovládacích prvků a jejich přiřadit skupinám nebo pole

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek na vaší šabloně.

 3. V dialogovém okně Vazba ovládací prvek vyberte skupinu nebo pole, které mají být ovládací prvek vázat.

 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro všechny prvky, které chcete přidat do šablony formuláře.

Krok 3: Konfigurace možností odeslat

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko datové připojení pro odesílání hlavní datové připojení a pak klikněte na Upravit.

 3. V Průvodci datovým připojením dvakrát klikněte na Další.

 4. Na další stránce průvodce udělejte jednu z následujících pokynů vyberte jaká data ve formuláři můžou odeslat pro každý parametr webové služby.

  Odeslání dat do pole nebo skupiny

  1. V seznamu Parametry klikněte parametr webové služby, který zobrazí data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na pole nebo skupiny.

  3. Klikněte na Upravit Vzhled tlačítka .

  4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na pole nebo skupiny, jejichž data, které chcete odeslat a potom klikněte na OK.

  5. V dialogovém okně Zahrnout klikněte na Text a podřízené elementy chcete odeslat pouze data v tomto poli a podřízené elementy pole nebo skupiny, nebo klikněte na dílčí stromová struktura XML, včetně vybraný prvek můžou odeslat název pole data v poli, a podřízené elementy ve vybrané skupině nebo pole.

  Odeslání všech dat ve formuláři

  1. V seznamu Parametry klikněte parametr webové služby, který zobrazí data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na celý formulář (dokument ve formátu XML, včetně instrukce pro zpracování).

  Odeslání dat jako řetězec

  1. V seznamu Parametry klikněte parametr webové služby, který zobrazí data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na celý formulář (dokument ve formátu XML, včetně instrukce pro zpracování).

  3. Zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec.

   Poznámka: Obvykle zaškrtnete toto políčko odeslat digitálně podepsanou data. Ve většině případů zrušte zaškrtnutí políčka.

  Podrobné technické informace o ADO.NET datovou sadu objektů

  Pokud webová služba vyžaduje objektu ADO.NET datovou sadu, vyberte datovou sadu uzel při konfiguraci tohoto datového připojení. Pokud používáte jiný typ uzel pro datové připojení webové služby, které si žádá datovou sadu objekty ADO (ActiveX Data OBJECTS), akce odeslání se nezdaří.

 5. Klikněte na Další.

 6. Klikněte na Dokončit.

 7. Klikněte na Zavřít.

 8. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání.

  1. Pokud chcete změnit jméno tlačítko Odeslat, které se zobrazí na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat, který se zobrazí v nabídce soubor při vyplňování formuláře, zadejte nový název do pole Titulek v Odeslat Možnosti dialogové okno.

   Pokud chcete přiřadit klávesovou zkratku na toto tlačítko a příkaz, zadejte znak ampersand (&) před znak, který chcete použít jako klávesové zkratky. ALT + B přiřadit jako klávesové zkratky pro tlačítko Odeslat a příkaz, zadejte například & deslat.

 9. Pokud nechcete, aby lidi, aby použili příkaz Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní při vyplňování formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit na položku Odeslat nabídky a tlačítko na panelu nástrojů odeslat.

  1. Ve výchozím nastavení po odeslání formuláře aplikace InfoPath ponechá formulář otevřený a zobrazí zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře. Chcete-li změnit výchozí chování, klikněte na položku Upřesnit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   1. Zavřete formulář nebo vytvořte nový prázdný formulář po odeslání dokončené formuláře, klikněte na požadovanou možnost v seznamu Po odeslání.

   2. Pokud chcete vytvořit vlastní zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře, zaškrtněte políčko použít vlastní zprávy a zadejte svoje zprávy v polích na úspěšné a o chybě.

    Umožňuje zprávu do pole na selhání sdělte uživatelům, co dělat, když nemohou odeslat formuláře. Můžete například navrhnout, aby uživatelé uložení formuláře a obrátit pro další pokyny.

   3. Pokud nechcete zobrazit zprávu po odeslání formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit úspěšné a neúspěšné zprávy.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s dotazu a datová připojení pro odesílání

Chcete-li návrh šablony formuláře s datovým připojením pro dotazy a datové připojení pro odesílání, postupujte takto:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Při vytváření šablony formuláře mohou dotazy na data a odeslat data webové služby InfoPath vytvoří datového připojení mezi šabloně formuláře a webové služby s datovým připojením pro dotazy a datové připojení pro odesílání. Šablony formuláře hlavní zdroj dat vytvoří taky aplikace InfoPath.

 2. Přidání ovládacího prvku a svázat s polem pro zobrazení dat v poli    Umožňuje uživatelům zobrazit a upravovat data v polích v hlavní zdroj dat můžete přidat ovládací prvky do šablony formuláře a tyto ovládací prvky svázat pole ve zdroji dat hlavní.

 3. Konfigurace možností odeslat    Můžete nakonfigurovat jaká data, který chcete odeslat, aby se webová služba a možnosti odeslání formuláře.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce soubor klikněte na Návrh šablony formuláře.

 2. V části Navrhnout nový, v dialogovém okně návrhu formuláře klikněte na Šablonu formuláře.

 3. V seznamu na základě klikněte na Webová služba.

 4. Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klikněte na OK.

 6. V Průvodci datovým připojením klikněte na přijímání a odesílání dat a potom na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby pomocí operaci, která odešle data do šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud chcete hledat webové služby pomocí serveru univerzální popis zjišťování a hodnocení integrace UDDI (), klikněte na Hledat UDDI, zadejte adresu URL UDDI serveru, na kterém chcete hledat, zadejte, jestli chcete najít poskytovatele nebo služba k dispozici, zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání. Vyberte webová služba, kterou chcete použít a klikněte na tlačítko OK.

 8. V seznamu Vyberte operaci klepněte operaci webové služby, který vrací data do formuláře a klikněte na tlačítko Další.

 9. Pokud Průvodce datovým připojením narazí neznámý prvek schématu webové služby, na další stránce průvodce můžete zadat ukázkové hodnoty všech parametrů rozhodnout, která pole nebo skupiny, které chcete přidat do hlavního zdroje dat požádat.

  Jak na to?

  1. Vyberte parametru v tabulce Parametry a potom klikněte na Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. V poli Ukázka hodnota zadejte hodnotu, že uživatel může použít pro toto pole a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup pro každý parametr v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Při konfiguraci datového připojení webové služby v Průvodci datovým připojením aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a požadavky Web služby (soubor Description Language WSDL). Soubor WSDL obsahuje schématu pomocí webové služby. Webová služba odpoví na žádost tak, že tento soubor aplikace InfoPath. Pro přidání příslušná pole a skupiny do sekundární zdroj dat v šabloně formuláře aplikace InfoPath používají informace v tomto souboru. Pokud aplikace InfoPath najde typu neznámý prvek v souboru WSDL, InfoPath používá ukázková data k určení definici typu neznámý prvek a potom přidá odpovídající pole a skupiny do sekundární zdroj dat.

 10. Pokud webová služba přijímá informace o změnách, na další stránce průvodce zeptá, jestli chcete zahrnout informace o změnách v datech dotazu. Ve většině případů nechejte zaškrtnuté políčko Zahrnout změnit informace při odesílání dat a klikněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, klikněte na zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout změnit informace při odesílání dat a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem je zrušeno zaškrtnutí políčka.

  Podrobné technické informace

  Tato stránka v Průvodci se zobrazí pouze v případě, že soubor webové služby WSDL (Description Language) webové služby označuje, že webová služba vrátí sadu ADO.NET.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení pro dotazy a potom na tlačítko Další.

 12. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby, kde uživatelé budou odesílat formuláře a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud chcete hledat webové služby pomocí serveru univerzální popis zjišťování a hodnocení integrace UDDI (), klikněte na Hledat UDDI, zadejte adresu URL UDDI serveru, na kterém chcete hledat, zadejte, jestli chcete najít poskytovatele nebo služba k dispozici, zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání. Vyberte webová služba, kterou chcete použít a klikněte na tlačítko OK.

 13. V seznamu Vyberte operaci klepněte operaci webové služby, kterým odeslaná data a klikněte na tlačítko Další.

 14. Na další stránce průvodce udělejte jednu z následujících pokynů vyberte jaká data ve formuláři můžou odeslat pro každý parametr webové služby.

  Odeslání dat do pole nebo skupiny

  1. V seznamu Parametry klikněte parametr webové služby, který zobrazí data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na pole nebo skupiny.

  3. Klikněte na Upravit Vzhled tlačítka .

  4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na pole nebo skupiny, jejichž data, které chcete odeslat a potom klikněte na OK.

  5. V dialogovém okně Zahrnout klikněte na Text a podřízené elementy chcete odeslat pouze data v tomto poli a podřízené elementy pole nebo skupiny, nebo klikněte na dílčí stromová struktura XML, včetně vybraný prvek můžou odeslat název pole data v poli, a podřízené elementy ve vybrané skupině nebo pole.

  Odeslání všech dat ve formuláři

  1. V seznamu Parametry klikněte parametr webové služby, který zobrazí data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na celý formulář (dokument ve formátu XML, včetně instrukce pro zpracování).

  Odeslání dat jako řetězec

  1. V seznamu Parametry klikněte parametr webové služby, který zobrazí data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na celý formulář (dokument ve formátu XML, včetně instrukce pro zpracování).

  3. Zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec.

   Obvykle zaškrtnete toto políčko odeslat digitálně podepsanou data. Ve většině případů zrušte zaškrtnutí políčka.

  Podrobné technické informace o ADO.NET datovou sadu objektů

  Pokud webová služba vyžaduje objektu ADO.NET datovou sadu, vyberte datovou sadu uzel při konfiguraci tohoto datového připojení. Pokud používáte jiný typ uzel pro datové připojení webové služby, které si žádá datovou sadu ADO.NET, akce odeslání se nezdaří.

 15. Klikněte na tlačítko Další.

 16. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení pro odesílání a potom klikněte na Dokončit.

Krok 2: Přidání ovládacího prvku a vytvořit vazbu s polem pro zobrazení dat v poli

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek na vaší šabloně.

 3. V dialogovém okně Vazba ovládacího prvku vyberte pole, které mají být ovládací prvek vázat.

Krok 3: Konfigurace možností odeslat

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání.

  1. Pokud chcete změnit jméno tlačítko Odeslat, které se zobrazí na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat, který se zobrazí v nabídce soubor při vyplňování formuláře, zadejte nový název do pole Titulek v Odeslat Možnosti dialogové okno.

   Pokud chcete přiřadit klávesovou zkratku na toto tlačítko a příkaz, zadejte znak ampersand (&) před znak, který chcete použít jako klávesové zkratky. ALT + B přiřadit jako klávesové zkratky pro tlačítko Odeslat a příkaz, zadejte například & deslat.

 2. Pokud nechcete, aby lidi, aby použili příkaz Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní při vyplňování formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit na položku Odeslat nabídky a tlačítko na panelu nástrojů odeslat.

  1. Ve výchozím nastavení po odeslání formuláře aplikace InfoPath ponechá formulář otevřený a zobrazí zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře. Chcete-li změnit výchozí chování, klikněte na položku Upřesnit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Zavřete formulář nebo vytvořte nový prázdný formulář po odeslání dokončené formuláře, klikněte na požadovanou možnost v seznamu Po odeslání.

   • Pokud chcete vytvořit vlastní zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře, zaškrtněte políčko použít vlastní zprávy a zadejte svoje zprávy v polích na úspěšné a o chybě.

    Umožňuje zprávu do pole na selhání sdělte uživatelům, co dělat, když nemohou odeslat formuláře. Můžete například navrhnout, aby uživatelé uložení formuláře a obrátit pro další pokyny.

   • Pokud nechcete zobrazit zprávu po odeslání formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit úspěšné a neúspěšné zprávy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×