Nástroj Sledování problémů v SharePointu Workspace 2010

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Sledování problémů je nástroj určený pomocí Nástroje formuláře 2007 a osvědčuje při vedení všech fází hlášení problémů a sledování odpovědí. Uživatele můžete vytvářet sestavy, přiřazení vlastnictví a stav sledování průběhu času.

Formuláře v nástroji Sledování problémů

V tomto nástroji existují dva základní typy formulářů:

 • Problém: Tento formulář slouží k zaznamenání podrobností o problému, přiřazení vlastnictví a sledování stavu.

 • Odpověď: Tento formulář slouží k vytvoření odpovědi na zaznamenaný problém.

Všichni členové pracovního prostoru mohou vytvářet záznamy problémů a odpovědí. Kromě toho mohou členové pracovního prostoru, kteří mají dostatečná oprávnění, vytvářet zvláštní záznamy klíčových slov, které slouží k vyplnění polí se seznamem pro výběr v záznamech problémů. Tato oprávnění jsou definována v návrhu formuláře a mohou být udělena roli člena nebo přímo určitým členům pracovního prostoru.

Záznamy problémů

Seznamte se s následujícími podrobnostmi používání:

 • Do pole Název je třeba zadat název problému.

 • Pole ID je automaticky generováno kódem skriptu a jedinečně identifikuje autora záznamu.

 • Do polí s rozevíracím seznamem (například Přiděleno: Organizaci) můžete přidávat vlastní hodnoty, které budou sloučeny s klíčovými slovy ze všech odpovídajících záznamů klíčových slov pro všechny následující záznamy.

  Přidání vlastní hodnoty do pole rozevíracího seznamu

Záznamy odpovědí

V záznamech odpovědí bude pole Název automaticky vyplněno tak, aby bylo patrné, že se jedná o odpověď na název nadřazeného záznamu problému.

Vytváření záznamů klíčových slov

V závislosti na přiřazených oprávněních se může v rozevírací nabídce Nový zobrazit několik možností záznamů klíčových slov.

Formuláře klíčových slov v rozevírací nabídce Nový formulář

Záznamy klíčových slov obsahují hodnoty, které se zobrazí v odpovídajících polích s rozevíracími seznamy. Můžete například vytvořit tři záznamy klíčových slov pro stav, které definují hodnoty Nový, Otevřený a Zavřený. Pokud následně vy (nebo některý jiný člen pracovního prostoru) vytvoříte nový záznam problému a vyberete pole s rozevíracím seznamem Stav, zobrazí se tyto možnosti v rozevíracím seznamu.

Vytváření záznamů klíčových slov

Postup vytvoření nového záznamu klíčového slova:

 1. Klikněte na možnost Nový a ze seznamu vyberte požadovaný typ záznamu klíčového slova.

 2. Do textového pole zadejte požadované klíčové slovo.

 3. Uložte záznam klíčového slova.

Zobrazení a úpravy záznamů klíčových slov

Chcete-li zobrazit záznamy klíčových slov, vyberte zobrazení typu klíčového slova z nabídky zobrazení. Po výběru zobrazení můžete otevřít záznamy klíčových slov za účelem úprav.

Přidání dílčích klíčových slov k záznamům klíčových slov

V nástroji Sledování problémů můžete k záznamům klíčových slov Přidělené entity, Kategorie a Původci (entity), které naplňují příslušná pole s rozevíracími seznamy, přidat dílčí klíčová slova. Záznamy klíčových slov Kategorie lze například upravit tak, aby byla přidána odpovídající klíčová slova do pole s rozevíracím seznamem Podkategorie. Můžete také upravit záznamy klíčových slov Přidělené entity tak, aby byla přidána odpovídající klíčová slova do pole Jednotlivec.

Přidání dílčího klíčového slova:

 1. Vyberte zobrazení klíčového slova, do kterého chcete přidat dílčí klíčová slova.

 2. Vyberte záznam klíčového slova, ke kterému chcete přidat dílčí klíčové slovo.

 3. V okně náhledu klikněte na možnost Přidat klíčové slovo. Například:

  Přidání podřízeného slova ke klíčovému slovu

 4. Přidejte požadované dílčí klíčové slovo a záznam uložte.

Zobrazení v nástroji Sledování problémů

Dále je uveden popis různých zobrazení záznamů v nástroji Problémy. Všechna zobrazení obsahují filtr zobrazení umožňující filtrovat záznamy klíčových slov.

Vše: Zobrazí všechny záznamy s ID jako primárním sloupcem. Kliknutím na libovolné záhlaví sloupce zobrazení seřadíte.

Přiřazení: Umožňuje řazení podle organizace přiřazené k problému. Zobrazené sloupce jsou přiřazeny k organizaci, jednotlivci a názvu problému.

Kategorie: Umožňuje řazení podle kategorie problému. Zahrnuty jsou sloupce: kategorie, podkategorie, priorita, stav a název.

Moje přiřazení: Poskytuje hierarchické řazení, v němž lze pomocí filtru zobrazit pouze problémy, které byly přiřazeny vám.

Původce: Má podobnou strukturu jako zobrazení Přiřazení, ale místo zobrazení a seskupení podle přiřazené organizace se v zobrazení Původce zobrazí a seskupí záznamy podle organizace a jednotlivce, který je autorem problému.

Priorita: Záznamy jsou seskupeny podle přiřazené priority. Zobrazeny jsou sloupce priorita, stav, název a datum vytvoření.

Stav: Podobá se zobrazení Priorita, avšak primárním sloupcem, na kterém je založeno seskupení, je sloupec Stav.

Kromě výše uvedených zobrazení, která mohou použít všichni členové pracovního prostoru, mohou členové s požadovanými oprávněními získat přístup k zobrazením klíčových slov, která obsahují seznamy záznamů klíčových slov (podle typu klíčového slova).

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×