Nápověda k aplikaci Microsoft Office Excel Viewer

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.


Zobrazení licenční smlouvy s koncovým uživatelem

Pomocí Microsoft Office Excel Viewer, můžete otevřít, zobrazit, pracovat s a tisk sešitu aplikace Microsoft Office Excel, i když nemáte nainstalovanou aplikaci Excel. Data z aplikace Excel Viewer můžete taky zkopírovat do jiné aplikace. Nelze však vytvořte nový sešit, úpravy dat nebo uložení sešitu v aplikaci Excel Viewer.

Poznámka: Některé funkce aplikace Excel Viewer 2003 už nejsou podporované v aplikaci Excel Viewer.

V tomto článku

O nápovědě k aplikaci Excel Viewer

Otevření sešitu

Zobrazení listu

Práce s daty

Tisk

Funkce aplikace Excel Viewer 2003, které už nejsou podporované v aplikaci Excel Viewer

O nápovědě k aplikaci Excel Viewer

Tento článek je k dispozici pouze v případě, že jste připojeni k Internetu. Pokud chcete pracovat offline, můžete tisk tohoto článku. Klikněte na Tisk verzi a potom klikněte na Zobrazit vše (vpravo nahoře) rozbalíte všechny oddíly článku. Tisk v článku, stiskněte kombinaci kláves CTRL + P.

Podrobné technické informace o Excel Viewer klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Informace o aplikaci Microsoft Excel Viewer.

Informace o aktualizacích Excel Vieweru klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Vyhledat aktualizace.

Začátek stránky

Otevření sešitu

V aplikaci Excel Viewer můžete otevírat sešity, které jsou vytvořené v Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, aplikace Excel pro Windows (verze 95 a novější) a aplikaci Microsoft Excel pro systém Macintosh (verze 2.2 nebo novější). Nelze otevřít sešit, který je uložený ve formátu souborů oddělený čárkami (CSV) nebo formát souborů Hypertext Markup Language (HTML).

Pokud máte i na počítači nainstalovaný Excel, můžete otevřít sešitu pro úpravy v aplikaci Excel, když jste ho otevřeli v aplikaci Excel Viewer.

V této části

Otevření sešitu pro zobrazení

Otevření sešitu pro úpravy

Ověření diplom za dosažené digitálně podepsané sešitu

Otevření sešitu k prohlížení:

Můžete otevřít pouze souborů aplikace Excel (XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, .xltm, .xls, XLT, XLM a xlw). Přestože je možné otevřít soubory s podporou maker (.xlsm, .xltm a XLM), nebude moct spouštět makra. Nelze otevřít soubory jazyka HTML (Hypertext Markup) (.mht, .mhtml, .htm a .html) nebo čárkou soubory ve formátu RTF (CSV) (CSV). Můžete taky už soubory graf aplikace Excel (XLC) otevřete aktuální verze Excel Vieweru.

 1. Na kartě Domů ve skupině souboru klikněte na Otevřít.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + O.

  Tip:    Otevřete sešit, který jste použili naposledy, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom v části Poslední dokumenty, klikněte na název souboru sešitu, který chcete otevřít.

 2. V počítači s Windows Vista    

  • V adresním řádku klikněte na jednotku, složku, případně na adresu v internetu, kde je umístěný soubor.

   V počítači s Microsoft Windows XP    

  • V rozevíracím seznamu Oblast hledání klikněte na disk, složku, síť nebo umístění v Internetu obsahující sešit, který chcete otevřít.

 3. V seznamu složek vyhledejte a otevřete složku obsahující požadovaný sešit.

 4. Klikněte na sešit a potom na příkaz Otevřít.

  • V aplikaci Excel Viewer můžete otevřít sešit, ve kterém je omezený s Správa přístupových práv (IRM), dokud máte oprávnění k zobrazení tohoto sešitu. Můžete ji taky vytisknout nebo kopírování obsahu z s omezeným přístupem sešitu Pokud jste získali určité vytisknout a zkopírujte oprávnění.

  • Excel Viewer z nabídky Start nebo kliknutím na její ikonu na ploše, pokud se zobrazí dialogové okno Otevřít. Spusťte Excel Viewer a otevřete určitý sešit, poklikejte na daný sešit.

  • Když otevřete více sešitů v prohlížeči Excel, můžete mezi nimi přecházet. Na kartě Domů ve skupině okno klikněte na Přepnout okna a potom klikněte na sešit, který chcete aktivovat.

  • Při otevření sešitu obsahujícího data v tabulce aplikace Excel, který je propojený se seznamem na webu Windows SharePoint Services nelze aktualizovat data na listu z dat na Sharepointovém webu. Excel Viewer nelze aktualizovat externí datová připojení nebo kontingenčních tabulkách.

  • Sešit, ve kterém byly dříve uložené v konec stránky zobrazení podokno náhledu v aplikaci Excel se otevře v tomto zobrazení a nemusí zobrazit celý obsah sešitu v aplikaci Excel Viewer. Pokud chcete přepnout do normálního zobrazení, klikněte na Normální Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

Otevření sešitu pro úpravy

 1. V aplikaci Excel Viewer otevřete sešit, který chcete zobrazit.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Otevřít pro úpravy.

  Sešit v aplikaci Excel Viewer zavře a otevře v aplikaci Excel, můžete ho upravovat.

Ověření diplom za dosažené digitálně podepsané sešitu

Pokud otevřete sešit, ve kterém je digitálně podepsaných z bezpečnostních důvodů, můžete prohlédnout si podrobnosti Digitální certifikát a ověřit pravost Digitální podpis abyste měli jistotu, že je digitální podpis důvěryhodný.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Zobrazit podpisy.

  Zobrazit podpisy je k dispozici, pouze pokud sešit, který otevíráte v aplikaci Excel Viewer byl digitálně podepsán.

 2. Zobrazení podrobností o konkrétní certifikát, v podokně úloh podpisů v části Platné podpisy, klikněte na šipku vedle názvu podpisu a pak klikněte na Podrobnosti podpisu.

 3. Klikněte na kartu zobrazení a pak udělejte toto:

  • Pokud chcete zjistit, zda je zdroj digitální certifikát důvěryhodný, podívejte se na polích tak a Vystavitel.

  • Pokud chcete zjistit, zda je aktuální certifikát, podívejte se na poli platné od.

Začátek stránky

Zobrazení listu

V prohlížeči Excel můžete některou z následujících funkcí k zobrazení dat na listu.

V této části

Projděte si listu

Posun a Lupa pomocí myši

Zobrazení různých částí listu ve stejnou dobu

Minimalizace pásu karet

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

Přepnutí na jiný list

Posun po listu

Mezi buňkami listu se lze pohybovat klepnutím na libovolnou buňku nebo pomocí kláves se šipkami. Přesunete-li se na libovolnou buňku, stane se tato buňka Aktivní buňka.

Pokud chcete zobrazit do jiné oblasti listu, pomocí posuvníků, popsané v následující tabulce.

Posun

Akce

O jeden řádek nahoru nebo dolů

Klepněte na šipky svislého posuvníku.

O jeden sloupec vlevo nebo vpravo

Klepněte na šipky vodorovného posuvníku.

O jedno okno nahoru nebo dolů

Klepněte nad nebo pod jezdec svislého posuvníku.

O jedno okno vlevo nebo vpravo

Klepněte nalevo nebo napravo od jezdce vodorovného posuvníku.

O velkou vzdálenost

Přetažením posuvníku. Obrovské listu podržte během přetahování klávesu SHIFT.

 • Můžete taky klikněte pravým tlačítkem myši posuvník a vyberte možnost posouvání.

 • Velikost posuvníku označuje poměrné množství oblasti použité listu, která se zobrazuje v okně. Pozici posuvníku označuje relativní umístění viditelná oblast v listu.

Posun a zvětšení pomocí myši

Můžete pohybovat v listu a přiblížit nebo oddálit pomocí ukazovacího zařízení Microsoft IntelliMouse®.

Akce

Akce

Posunout zobrazení nahoru nebo dolů o několik řádků

Otáčejte kolečkovým tlačítkem dopředu nebo dozadu.

Posunout zobrazení listu

Podržte stisknutou kolečka a přetažením ukazatele směrem od ukončíte ve směru, který chcete posunout. K dosažení vyššího posouvání, přetáhněte směrem od značky. Chcete-li posun přetáhněte ukončíte.

Posunout zobrazení listu automaticky

Klikněte na tlačítko kola a potom najeďte myší ve směru, který chcete posunout. K dosažení vyššího posouvání, přetáhněte směrem od značky. Chcete-li posun přetáhněte ukončíte. Automatický posun ukončíte, klikněte na kterékoli tlačítko myši.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

Podržte klávesu CTRL a potom otáčejte kolečkem myši IntelliMouse dopředu nebo dozadu.

Zobrazení různých částí listu ve stejnou dobu

Zobrazení a posuňte se nezávisle na sobě v jedné části listu můžete rozdělit listu vodorovně a svisle na samostatném podoken.

 1. V horní části Svislý posuvník nebo na pravé straně vodorovného posuvníku přejděte na příkaz rozdělení okna.

  úchyt příčky

  Poznámka: Rozdělení okna není zobrazen, pokud list obsahuje ukotvené příčky.

 2. Jakmile se ukazatel změní ukazatel rozdělení Vodorovná oboustranná šipka nebo Svislý rozdělovací ukazatel (obousměrná šipka) , přetáhněte pole rozdělit do požadovaného umístění.

 • Chcete-li odebrat rozdělení, poklikejte na příčky.

 • Příček nezobrazovat při tisku listu.

Minimalizace pásu karet

Pás karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office, je určená metoda rychlého vyhledávání příkazů, které potřebujete pro dokončení daného úkolu. Nejde žádným způsobem odebrat nebo nahradit pás karet panelů nástrojů a nabídek z předchozích verzí aplikace Excel Viewer. Můžete však minimalizace pásu karet přidáte další místo na obrazovce.

 • Minimalizace pásu karet, poklikejte na položku Domů kartu poklikejte kartě Domů obnovíte pásu karet.

  Klávesová zkratka: Když chcete minimalizovat nebo obnovit pás karet, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F1.

  Klávesové zkratky můžete dál používat při minimalizovaném pásu karet.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

 • Na stavovém řádku přetáhněte posuvník na určitou procentuální hodnotu 10 až 400 nebo klikněte na tlačítko Zmenšit nebo Zvětšit Jezdec přiblížení , dokud nebude aktivován procento zvětšení, který chcete.

Změna velikosti zobrazení nemá vliv na tisk. Není-li změnit velikost na kartě stránka dialogového okna Vzhled stránky (kartaDomů, skupina Vzhled stránky, tlačítko Vzhled stránky ) listů vytisknou na 100 % rovná (normální velikost).

Přepnutí na jiný list

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Pokud na ouško listu, který chcete přepnout na zobrazený, klikněte na této karty.

 • Pokud nevidíte na ouško listu, klikněte na kartu, dokud se nezobrazí na kartu tlačítka pro pohyb mezi listy a potom klikněte na kartu.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

Začátek stránky

Práce s daty

V prohlížeči Excel můžete některou z následujících funkcí pro práci s daty.

V této části

Vyberte buňku, oblast, řádek nebo sloupec

Hledání textu nebo čísel v listu

Najděte a vyberte určité buňky v listu

Kopírování dat listu do jiné aplikace

Vyberte buňku, oblast, řádek nebo sloupec

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku Oblast a potom přetažením přejděte na poslední buňku.

Můžete také při stisknuté klávese SHIFT a pomocí kláves se šipkami přejděte na poslední buňku.

Všechny buňky na listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + A.

Tlačítko Vybrat vše

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jiné buňky nebo oblasti.

Rozsáhlá oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a potom klikněte na poslední buňku v oblasti. Můžete přejít na poslední buňku.

Celý řádek

Klepněte na záhlaví řádku.

Celý sloupec

Klepněte na záhlaví sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků a záhlaví sloupců. Nebo vyberte nadpis první řádek nebo sloupec, podržte klávesu SHIFT a klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce Příjmení.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Vyberte záhlaví prvního řádku nebo sloupce, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jiné záhlaví sloupců nebo řádků.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + klávesy se šipkou (doprava nebo doleva pro řádky, nahoru nebo šipka dolů pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v seznamu aplikace Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, která chcete zahrnout do nového výběru. Obdélníkové oblasti mezi Aktivní buňka a kliknete na buňku stane nový výběr.

Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

Hledání textu nebo čísel v listu

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat text nebo čísla v oblasti buněk, vyberte tuto oblast buněk.

  • Chcete-li vyhledat text nebo čísla na celý list, klikněte na libovolnou buňku.

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Najít.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

 3. Do pole Najít zadejte text nebo číslo, které chcete vyhledat.

 4. Ve výchozím nastavení dat bude prohledávat po řádcích. Hledání ve sloupcích, klikněte na Možnosti a potom na položku Podle sloupce do vyhledávacího pole.

 5. V rozevíracím seznamu Oblast hledání vyberte typ obsahu, který chcete najít v rámci.

 6. Klikněte na Najít další k vyhledání prvního výskytu text nebo číslo.

  Můžete dál kliknutím na Najít další nebyly nalezeny všechny výskyty.

Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Najděte a vyberte určité buňky v listu

 1. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Přejít na.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + G.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Najít a vybrat odkazy na pojmenované buňky nebo oblasti, klikněte na odkaz pojmenovanou buňku nebo oblast, která se má v poli Komu.

   Najít a vybrat odkazy na nepojmenovanou buňky nebo oblasti, zadejte odkaz na buňku v poli odkaz.

  • Rychle najít a vybrat všechny buňky obsahující určitá data nebo pouze buňky splňující určitá kritéria, klikněte na zvláštní a potom klikněte na jednu z následujících možností.

Možnost

Výběr

Komentáře

Buňky obsahující komentáře

Konstanty

Buňky, které obsahují konstanty. Zaškrtávací políčka pod možností vzorce budou k dispozici, když kliknete na konstanty.

Vzorce

Vzorce je k dispozici v aplikaci Excel Viewer.

Prázdné buňky

Prázdné buňky

Aktuální oblast

Aktuální oblast, jako například celý seznam

Aktuální matice

Celý Matice Pokud aktivní buňky je obsažena v matici.

Objekty

Grafické objekty, včetně grafu a tlačítek na listu a v textových polích.

Rozdíly v řádcích

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňce ve vybraném řádku. Pokud vyberete víc než jeden řádek, porovnání probíhá pro každý řádek jednotlivé výběru a na buňku, která se používá k každý další řádek v porovnání se nachází ve stejném sloupci jako aktivní buňky.

Rozdíly ve sloupcích

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňce ve vybraném sloupci. Pokud je vybraný více než jeden sloupec, porovnání probíhá pro všechny jednotlivé sloupce tento výběr a na buňku, která se používá v porovnání pro každý další sloupec je umístěn v do stejného řádku jako aktivní buňky.

Předchůdci

Předchůdci není dostupná v aplikaci Excel Viewer.

Následníci

K dispozici v aplikaci Excel Viewer Následníci a možnosti pod Následníci.

Poslední buňka

Poslední buňka listu, která obsahuje data nebo formátování

Pouze viditelné buňky

Pouze buňky, které jsou viditelné v oblasti protínající skryté řádky nebo sloupce

Podmíněné formáty

Pouze buňky, které jsou použity podmíněné formáty.

 • Kliknutím na možnost Vše naleznete všechny buňky, pro které jsou použity podmíněné formáty.

 • Klikněte na stejné naleznete buňky, které mají stejné podmíněné formáty jako vybrané buňky.

Ověření dat

Pouze buňky s použitými pravidly ověření dat

 • Kliknutím na možnost Vše naleznete všechny buňky, pro které je použito ověření dat.

 • Klikněte na stejné naleznete buňky, které mají stejné ověření dat jako vybrané buňky.

Kopírování dat listu do jiné aplikace

Můžete zkopírovat data v listu v aplikaci Excel Viewer a potom je vložte do jiné aplikace. Do sešitu, který je otevřen v aplikaci Excel Viewer nelze vložit data v listu. Úpravy sešitu, musíte mít na počítači nainstalovaný Excel.

Poznámka: Nelze kopírovat data na List s grafem.

 1. Na listu vyberte data, která chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Přepněte do programu, který chcete zkopírovat data, která chcete a příkazem Vložit této aplikace.

Pokud vybraná oblast kopírování obsahuje skryté buňky, Excel Viewer taky slouží ke kopírování skryté buňky.

Začátek stránky

Tisk

V prohlížeči Excel můžete některou z následujících funkcí pro tisk dat listu.

V této části

Nastavení nebo odebrání oblasti tisku

Změna orientace stránky měřítko a velikost stránky

Nastavení okrajů stránek a zarovnat na střed dat na každé stránce

Tisk určité řádky nebo sloupce na každé stránce

Zahrnout mřížky nebo popisky sloupců na každé vytištěné stránky

Zobrazit konce stránek

Zobrazení náhledu stránek před tiskem

Tisk aktivního listu, vybrané oblasti nebo celý sešit

Tisk několika listů najednou

Nastavení nebo odebrání oblasti tisku

 1. Na listu vyberte buňky, které chcete vytisknout.

 2. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Oblast tisku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete nastavit oblast tisku, klikněte na Nastavit oblast tisku.

  • Pokud chcete vymazat oblast tisku, která nastavíte, klikněte na Vymazat oblast tisku.

Změna orientace stránky měřítko a velikost stránky

Pokud není vytvořený dokument přesně počet stránek, které chcete, můžete upravit (nebo měřítko) list, aby obsahoval na stránkách více nebo méně než na normální velikost. Můžete taky určit, že chcete tisknout provedenou práci na číslo stránky a vyberte jinou velikost.

 1. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky klikněte na Vzhled stránky.

 2. Na kartě Stránka klepněte ve skupinovém rámečku Orientace na přepínač Na výšku nebo Na šířku.

 3. Chcete-li změnit velikost stránky ve skupinovém rámečku Měřítko, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zmenšení nebo zvětšení listu o určitou hodnotu, zadejte procentuální hodnotu velikost v poli Upravit na.

  • Zmenšení nebo zvětšení listu přizpůsobovat buňce na konkrétní počet stránek, klikněte na Přizpůsobit a potom zadejte počet stránek, na které chcete vytisknout list.

 4. Chcete-li velikost papíru, klikněte na požadovanou velikost v poli velikost papíru.

 5. Chcete-li kvalita tisku, vyberte v rozevíracím seznamu Kvalita tisku kvalitu.

 6. Pokud chcete zadat číslo první stránky jiným než číslem 1, můžete zadat číslo, které chcete do pole číslo první stránky.

Nastavení okrajů stránek a zarovnat na střed dat na každé stránce

 1. Vyberte na listu.

 2. Na domovské stránce, ve skupině Vzhled stránky klikněte na Vzhled stránky.

 3. Klepněte na kartu Okraje.

 4. V horní, dolní, levé a pravé pole zadejte požadované okraje, které chcete.

  Tato nastavení by měla být větší než minimální okraje, která jsou potřebná tiskárna.

 5. V části Centrum na stránce proveďte jednu nebo obě z následujících akcí:

  • Pokud chcete zarovnat na střed data mezi levým a pravým okrajem listu, zaškrtněte políčko ve vodorovném směru.

  • Pokud chcete zarovnat na střed v listu data mezi horní a dolní okraje, zaškrtněte políčko ve svislém směru.

Tisk určité řádky nebo sloupce na každé stránce

 1. Klikněte na list, který chcete vytisknout.

 2. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky klikněte na Vzhled stránky.

 3. Klikněte na kartu List.

 4. V části Tisk názvů klikněte do pole Nahoře opakovat řádky nebo sloupce vlevo opakovat a pak vyberte řádky nebo sloupce, které se má zobrazit na každé vytištěné stránky.

Zahrnout mřížky nebo popisky sloupců na každé vytištěné stránky

 1. Klikněte na list, který chcete vytisknout.

 2. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky klikněte na Vzhled stránky.

 3. Klikněte na kartu List.

 4. Tisk mřížky, zaškrtněte políčko Mřížka.

 5. Pokud chcete vytisknout čísly a písmeny popisky řádků a sloupců, zaškrtněte políčko záhlaví řádků a sloupců.

Zobrazení konců stránek

 1. Na stavovém řádku klikněte na Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka .

 2. Pokud chcete vrátit do normálního zobrazení ma stavovém řádku, klikněte na Normální Obrázek tlačítka .

Konce stránek, které byly ručně zadaný zobrazují jako plné čáry. Přerušované čáry označují automatické konce stránek. Přesunutí konce stránek, ale nejde přidávat ani odstraňovat.

Zobrazení náhledu stránky před tiskem

 1. Na kartě Domů ve skupině souboru klikněte na Náhled.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F2.

 2. Pomocí následujících tlačítek panelu nástrojů zkontrolujte stránku a upravte před tiskem.

Tlačítko

Akce

Další stránka

Zobrazení další stránky pro tisk. Pokud jste vybrali více listů a klikněte na Další stránce začalo poslední stránky vybraný list, zobrazí Excel Viewer první stránku dalšího vybraného listu.

Tato možnost je k dispozici, když list obsahuje pouze jednu stránku.

Předchozí stránku

Zobrazení předchozí stránky pro tisk. Pokud máte víc listů vybraná a až se zobrazí na první stránce vybraný list klikněte na Předchozí stránku, Excel Viewer zobrazí poslední stránku předchozího vybraného listu.

Tato možnost je k dispozici, když list obsahuje pouze jednu stránku.

Lupa

Přepíná mezi zobrazením celého listu a zvětšení zobrazení. Úroveň přiblížení neovlivňují tiskovou velikost. Přepínat mezi celostránkovým zobrazením a zobrazením zvětšeným listu listu můžete také kliknutím na libovolné místo v listu.

V závislosti na rozlišení monitoru nemusí být některé grafické objekty, například tenké ohraničení, při zobrazení celé stránky dobře viditelné.

Tisk

Zobrazí dialogové okno Tisk kde můžete nastavit možnosti tisku a vytisknete vybraný list.

Vzhled stránky

Zobrazí dialogové okno Vzhled stránky, kde můžete nastavit možnosti, kterými se řídí vzhled vytištěných listů.

Zobrazit okraje

Zobrazení nebo skrytí úchytů okrajů, které můžete přetáhnout Pokud chcete upravit okraje stránky, záhlaví a zápatí, okrajů a šířky sloupců.

Zavření náhledu před tiskem

Zavře okno náhledu a přejde k předchozímu zobrazení aktivního listu.

Tak, aby se zobrazí v okně náhledu stránky závisí na dostupná písma, dostupných barev a rozlišení tiskárny.

Tisk aktivního listu, vybrané oblasti nebo celý sešit

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Tisk.

 2. V části vytisknout klikněte na jednu z následujících možností:

  • Klikněte na Výběr vytisknout vybranou oblast.

  • Klikněte na aktivních listů pro vytisknutí aktivního listu nebo všechny vybrané listy.

  • Klikněte na celý sešit, který chcete vytisknout všechny listy.

  • Klikněte na tabulku k tisku data v Excelové tabulce. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že list obsahuje data ve formátu tabulky aplikace Excel a tato data opakovaným vytištěna.

Pokud list obsahuje definované oblasti tisku, Excel Viewer vytiskne pouze oblast tisku. Pokud vyberete oblast buněk k tisku a klikněte na Výběr, Excel Viewer vytiskne výběru a ignoruje všechny oblasti tisku, která je definovaná listu.

Tisk několika listů současně

 1. Vyberte listy, které chcete vytisknout, proveďte jeden z těchto věcí:

Výběr

Akce

Dva nebo více sousedících listů

Klikněte na ouško prvního listu, podržte stisknutou klávesu SHIFT a potom klikněte na ouško posledního listu.

Dva nebo více nesousedících listů

Klikněte na ouško prvního listu, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom klikněte na karty v jiných listech.

 1. Na kartě Domů ve skupině souboru klikněte na tlačítko Rychlý tisk.

  Rychlý tisk odešle listy na výchozí tiskárně beze změn na aktuální nastavení tisku. Pokud budete chtít vyberte tiskárnu, počet kopií a další možnosti tisku, než začnete tisknout, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Tisk.

Začátek stránky

Funkce aplikace Excel Viewer 2003, které už nejsou podporované v aplikaci Excel Viewer

Následující funkce aplikace Excel Viewer 2003 už nejsou podporované v aktuální verzi aplikace Excel Viewer.

Funkce

Komentáře

Otevírání souborů grafu

Nelze otevřít soubor, který je uložený ve formátu grafu (XLC).

Uspořádání oken

Příkaz Uspořádat vše už není dostupná. Nelze ji použijete k zobrazení listů více listů současně. Místo toho můžete uspořádat okna ručně.

Ukotvení příček

Už není k dispozici příkazu Ukotvit příčky. Nelze ji použijete k zůstal řádků a popisky sloupců nebo jiná data viditelné procházení listu.

Filtrování dat

Příkaz Automatický filtr už není dostupná. Nelze použít filtr zaměření na určitá data.

Změna velikosti řádků a sloupců

Můžete už přetáhněte ohraničení záhlaví řádků a sloupců nebo poklikejte na omezení můžete změnit velikost řádků a sloupců.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×