Modely systému v šabloně Diagram modelu UML

Při otevření šablony Diagram modelu UML je otevřeno prostředí modelování, ve kterém jsou již umístěny první náznaky Model.

"The Model Explorer displays a hierarchical view of a UML model, from the entire system to packages to data types"

Stromové zobrazení v Průzkumníkovi modelu UML představuje celkový model systému. Vytvořené diagramy představují zobrazení modelu.

  • Představuje systém, který právě modelujete. Model lze přidat klepnutím na příkaz Modely v nabídce UML.

  • Představuje jeden model nebo abstrakci systému, v tomto případě jde o model statické struktury. Chcete-li některou z ikon ve stromovém zobrazení přejmenovat, klepněte na text ikony a potom klepnutí opakujte. Zadejte nový název.

  • Představuje nejvyšší ModelBalíček v modelu statické struktury. Balíček má úlohu kontejneru a tento balíček obsahuje všechny prvky modelu statické struktury.

  • Představuje diagram a odpovídá stránce výkresu se stejným názvem, jako je název ikony. Stránku výkresu lze zobrazit poklepáním na ikonu.

  • Ve výchozím nastavení zahrnuje nový model balíčky obsahující běžné datové typy. Můžete vytvořit také balíčky, které budou obsahovat vlastní datové typy.

  • Klepnutím na znaménko + (plus) zobrazíte obsah balíčku. Klepnutím na znaménko - (minus) obsah balíčku skryjete.

    Pokud chcete pracovat se šablonou Diagram modelu UML, aniž by byl zobrazen model systému, skryjte Průzkumníka modelu UML. Chcete-li Průzkumníka modelu UML zobrazit nebo skrýt, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a potom klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×