Modely UML

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šablona diagramu modelu UML aplikace Microsoft Office Visio nabízí plnou podporu vytváření objektově orientovaných modelů složitých softwarových systémů.

Diagramy případu použití

V počátečních fázích vývojového projektu použijte k popisu činností a podnětů ze skutečných situací diagramy případu použití. Později můžete diagramy vylepšit tak, aby odrážely uživatelské rozhraní a podrobnosti návrhu.

Vytvoření diagramu případu použití UML

Zobrazit příklad

Diagramy statické struktury

Diagramy statické struktury použijte k vytváření konceptuálních diagramů, které představují pojmy ze skutečného světa a jejich vzájemné vztahy, nebo diagramy třídy, které rozloží softwarový systém na jednotlivé části.

Vytvoření diagramu statické struktury UML

Zobrazit příklad

Diagramy balíčku

Diagramy balíček slouží k seskupení souvisejících prvků v systému. Jeden balíček může obsahovat podřízené balíčky, diagramy či jednotlivé prvky.

Vytvoření diagramu balíčku UML

Diagramy činnosti

diagram činnosti slouží k popisu vnitřního fungování metody. Diagram činnosti představuje tok řízený interně generovanými akcemi.

Vytvoření diagramu činnosti UML

Zobrazit příklad

Diagramy stavu

Stavový diagram použijte ke zobrazení posloupnosti stavů, kterými projde objekt v průběhu své životnosti.

Vytvoření diagramu stavu UML

Zobrazit příklad

Sekvenční diagramy

Umožňuje znázornit sekvenční diagram objekty actor nebo objekty účastnící interakci a události, které vytvářejí uspořádané v časovém sledu.

Vytvoření sekvenčního diagramu UML

Zobrazit příklad

Diagram spolupráce

diagram spolupráce slouží k zobrazení vztahů mezi rolemi objektu, jako je například soubor zpráv vyměněných mezi objekty za účelem dosažení určité operace nebo výsledku.

Vytvoření diagramu spolupráce UML

Zobrazit příklad

Diagramy komponent

diagram komponent slouží k rozdělení systému na soudržné komponenty a zobrazení struktury samotného kódu.

Vytvoření diagramu komponent UML

Zobrazit příklad

Diagramy nasazení

diagram nasazení slouží k zobrazení struktury systému při běhu a ke sdělení, jak budou konfigurovány a nasazeny prvky hardwaru a softwaru vytvářející aplikaci.

Vytvoření diagramu nasazení UML

Zobrazit příklad

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×