Možnosti usnadnění v Microsoft Projectu

Cílem společnosti Microsoft je usnadňovat používání svých produktů a služeb všem uživatelům. Do Projectu je přímo zabudována řada funkcí usnadnění přístupu. Tyto funkce jsou k dispozici všem uživatelům a není nutné si pořizovat žádné další nástroje pro usnadnění.

V tomto článku

Přizpůsobení Projectu vlastním potřebám

Efektivnější práce

Omezení možností usnadnění v Projectu

Seznámení s dalšími produkty a službami pro usnadnění od Microsoftu

Přizpůsobení Projectu vlastním potřebám

 • Změna velikosti zobrazení:     Kvůli snadnější čitelnosti informací na obrazovce je možné změnit velikost zobrazení provedením změny měřítka zobrazení a sestav, změny časové osy nebo přiblížením zobrazení na obrazovce. Lze rovněž zvětšit tlačítka na pásu karet, aby je bylo lépe vidět a bylo je možné snadněji používat. Používáte-li myš Microsoft IntelliMouse, můžete zobrazení posouvat a zvětšovat přímo myší bez použití tlačítek na obrazovce.

 • Změna barvy textu:    Můžete si také vytvořit vlastní barevnou paletu a používat jen barvy, které nadefinujete.

 • Změna vzhledu zobrazení:    Uživatelé můžou v zobrazení změnit vzhled panelů, polí, řádky odkazů a textu. Vzhled zobrazení Pruh Ganttova diagramu můžete změnit pouhým dvojitým kliknutím na pruh a výběrem požadovaného vzhledu, jako je například změna písma nebo zvětšení velikosti textu v pruzích.

 • Přizpůsobení panelů nástrojů a nabídek:     Používáte-li jen podmnožinu tlačítek a příkazů, můžete tlačítka přidat na panel nástrojů Rychlý přístup umístěný nad pásem karet.

Začátek stránky

Efektivnější práce

Project obsahuje funkce, které uživatelům pomáhají automatizovat opakující se úkoly a pracovat efektivněji.

 • Používání kontroly pravopisu:    Project může opravovat běžné chyby pravopisu a překlepy při práci. Zadáte-li několik identifikačních znaků, může automaticky doplňovat opakující se položky v rámci sloupce.

 • Automatizace častých úkolů:     K automatizaci složitých úkolů lze používat Makro, která snižují počet kroků potřebných k provedení často prováděného úkolu. Makro je možné přiřadit ke klávesové zkratce, takže používání makra je stejně pohodlné jako používání libovolného jiného standardního příkazu.

Poznámka zabezpečení : Při spouštění spustitelných souborů či kódu v makrech a aplikacích postupujte s rozvahou. Mohou být zneužity k provedení akcí ohrožujících zabezpečení počítače a dat.

Začátek stránky

Omezení možností usnadnění v Projectu

Project podporuje možnosti usnadnění s výjimkami uvedenými v tabulce.

Problém

Výjimky

Usnadnění pomocí klávesnice

Základní funkce v Projectu jsou dostupné pomocí klávesnice. Přístup k jiným funkcím pomocí klávesnice je možný s následujícími výjimkami:

 • Text v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení nelze plně formátovat (například zvolit tučný text nebo kurzívu) bez použití myši.

 • Některá dialogová okna v Projectu mají mřížky s dlouhými seznamy položek. K posunutí položky v mřížce lze použít klávesy ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU nebo klávesy PAGE DOWN a PAGE UP.

 • Seskupené úkoly v síťovém diagramu je možné sbalit pomocí klávesnice, avšak sbalené skupiny lze rozbalit pouze myší.

Vysoký kontrast a atributy zobrazení

Project podporuje nastavení možností usnadnění hostitelského operačního systému s určitými výjimkami.

Některé oblasti produktu se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně nebo se nezobrazují vůbec.

 • Při zapnutí zvýraznění změn se při použití funkce Vysoký kontrast značně sníží viditelnost textu ve zvýrazněných buňkách.

 • Tlačítka pro plné formátování textu v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně.

 • Ikony indikátorů se při použití režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně. Chcete-li získat informace vyjádřené indikátory, otevřete dvojitým kliknutím dialogové okno nebo zobrazení, kde jsou data zachycena.

 • Grafy zobrazující dostupnost a přiřazení zdrojů nejsou v režimu Vysoký kontrast čitelné. K získání odpovídajících informací použijte tabulky v zobrazení Používání zdrojů.

 • Při spuštění Průvodce funkcemi usnadnění ve Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP se prvky uživatelského rozhraní nezobrazují správně. Pokud chcete tento problém vyřešit, zapněte v Ovládacích panelech režim Vysoký kontrast (Možnosti usnadnění ve Windows XP nebo Centrum usnadnění přístupu ve Windows 7 nebo Windows Vista).

V některých dialogových oknech Projectu dochází při použití velmi velkého písma k oříznutí textu.

Zobrazení informací

Project využívá k zobrazování informací rozhraní Microsoft Active Accessibility (MSAA) s následujícími výjimkami:

 • Následující dialogová okna nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA: Změnit pracovní dobu, Sestavy, Doplňky modelu COM, Přeuspořádat příkazy, Vložit hypertextový odkaz a Možnosti služby.

 • Některé ovládací prvky v dialogovém okně Ukazatele průběhu nezobrazují své názvy pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Doplňky modelu COM (Component Object Model) nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • Stavový řádek zobrazený ve spodní části okna Projectu nezobrazuje informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky se podřízené objekty při přepínání karet nezobrazují správně s použitím hierarchie objektů rozhraní MSAA. Nástroje pro čtení obrazovky však mohou pro přístup k těmto objektům používat alternativní metody.

 • Rozhraní MSAA není podporováno v grafických zobrazeních, například část s grafem v zobrazení Ganttova diagramu. Všechny informace obsažené v grafických zobrazeních jsou však dostupné i v tabulkovém formátu (například na levé straně zobrazení Ganttova diagramu), který podporuje rozhraní MSAA.

 • Metoda MSAA pro výběr (accSelect) nefunguje v polích se seznamem. V polích se seznamem se také zobrazuje nesprávná hodnota vlastnosti role rozhraní MSAA.

 • Panel zobrazení nezobrazuje svůj název správně pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Části kontroly pravopisu nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V seznamech obsahujících nalevo u každé položky zaškrtávací políčka nejsou uvedeny názvy položek.

 • V Průvodci nahrazením zdrojů způsobí výběr některých položek automatické přesunutí fokusu na další ovládací prvek v dialogovém okně.

Animace

V Projectu se používají animované přechody na pásu karet, v zobrazení Backstage a v mřížce projektů. Přechody se zobrazují při otevírání a zavírání nabídek, dialogových oken a panelů a při vyjímání, vkládání a změnách dat.

Začátek stránky

Seznámení s dalšími produkty a službami pro usnadnění od Microsoftu

Web Microsoftu věnovaný možnostem usnadnění obsahuje podrobné informace o prostředcích a možnostech usnadnění ve všech produktech Microsoft:

 • Funkce usnadnění ve Windows, v Office a v Internet Exploreru

 • Volně dostupné podrobné výukové programy a ukázky funkcí usnadnění

 • Pomocné technické prostředky pro aplikace společnosti Microsoft

 • Dokumentace produktů v alternativních formátech

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×