Možnosti popisků

Pomocí těchto možností můžete provádět změny obsahu a formátování Popisek dat, které jsou zobrazeny u Datové body v grafu.

Důležité : Některé možnosti popisků jsou k dispozici pouze u některých typů grafů.

Obsah popisku

Název řady:     Zobrazí název řady, který bude přiřazen ke všem datovým bodům.

Název kategorie:     Zobrazí název kategorie, který bude přiřazen ke všem datovým bodům.

Hodnota:     Zobrazí hodnotu, která bude vyjádřena u všech datových bodů.

Hodnota X:     Zobrazí hodnotu X v XY bodovém a bublinovém grafu.

Hodnota Y:     Zobrazí hodnotu Y v XY bodovém a bublinovém grafu.

Procento:     Zobrazí procento z celkové hodnoty všech datových bodů ve výsečovém a prstencovém grafu.

Zobrazit vodicí čáry:     Zobrazí ve výsečovém a prstencovém grafu čáry mezi popisky umístěnými vně datových bodů a datovými body, pokud jsou popisky širší než datové body, které představují.

Velikost bublin:     Zobrazí v bublinovém grafu velikost každé bubliny na základě hodnot třetí datové řady.

Obnovit text popisku:     Pokud byly popisky dat upraveny ručně, obnoví tato možnost text těchto popisků na názvy a hodnoty podle políček zaškrtnutých ve skupinovém rámečku Obsah popisku.

Umístění popisků

Střed:     Umístí popisky na střed všech datových bodů.

Před zakončením:     Umístí popisky dovnitř datových bodů směrem k jejich konci.

U základny:     Umístí popisky dovnitř datových bodů směrem k základně.

Za zakončením:     Umístí popisky vně datových bodů směrem ke konci.

Přizpůsobit:     Ve výsečových grafech umístí popisky tam, kde jsou nejviditelnější, buď dovnitř, nebo mimo datové body.

Vlevo:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky na levou stranu datových bodů.

Vpravo:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky na pravou stranu datových bodů.

Nahoře:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky nad datové body.

Dole:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky pod datové body.

Zahrnout do popisku klíč legendy:     V případě zaškrtnutí tohoto políčka umístí klíč legendy s přiřazeným formátem a barvou vedle popisků dat v grafu.

Oddělovač:     Umožňuje určit způsob rozdělení obsahu popisku dat. V seznamu Oddělovač vyberte oddělovač, který chcete použít, nebo zadejte vlastní.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×