Možnosti plánování PerformancePoint

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nabízí výkonné možnosti plánování, které umožňují organizacím provádět plánování, rozpočtování a prognózování. Možnosti plánování jsou dostupné prostřednictvím Plánovacího serveru PerformancePoint a dvou aplikací: Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint a Doplněk PerformancePoint pro Excel. Aktualizace na Plánovací server jsou taky zahrnuté v aktualizaci SP2. Další informace o Plánovacím serveru najdete na webu TechNet v článku PerformancePoint Server 2007.

Analytici používají Obchodní modelování pro Plánovací službu k definování, úpravám a správě logických obchodních modelů, které jsou integrované s obchodními pravidly, pracovními postupy a daty organizace. Obchodní pracovníci používají Doplněk PerformancePoint pro Excel k průběžné práci s obchodními procesy plánování, rozpočtování a prognózování ve známém prostředí aplikace Microsoft Office Excel. Můžou vytvářet, upravovat a sdílet kvalitní produkční sestavy v Excelu a být přitom připojení k zabezpečenému a centrálně spravovanému serveru.

Plánovací server uchovává všechny obchodní modely, definice procesů a metadata pro organizaci. To zaručuje, že různí uživatelé budou mít k dispozici konzistentní data a procesy.

Co je v aktualizaci SP3 nového?

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) zahrnuje následující změny a přírůstky součástí Plánování PerformancePoint:

Přírůstek nebo změna

Popis

Podpora podrobností položek řádku

Pomocí Doplňku PerformancePoint pro Excel teď můžete k buňkám v matici přiřazení přidávat podrobnosti položek řádku. Můžete tak pro jednotlivé buňky zadat podrobnější informace.

Například „Školení pro zaměstnance s pevnou mzdou“ a „Školení pro zaměstnance s hodinovou mzdou“ můžou být podrobnosti položek řádku pro jednu položku řádku „Školení“. Hodnoty podrobností položek řádku se vždy přidávají k hodnotě v nadřazené položce řádku.

Plánovací server PerformancePoint

Plánovací server poskytuje infrastrukturu pro možnosti Plánování PerformancePoint. Plánovací server je postavený na databázích založených na Microsoft SQL Serveru 2005 a na službě SQL Server 2005 Analysis Services. Plánovací server centrálně spravuje data, obchodní metadata, obchodní pravidla a logiku, dimenzionální zobrazení, formuláře a řízení procesů a zabezpečení.

Plánovací server zaručuje konzistentní a včasný vhled do podnikání. Používá k tomu data z více existujících systémů, aniž by tyto systémy měnil. Obchodní analytici můžou přistupovat k datům z Plánovacího serveru prostřednictvím Obchodního modelování pro Plánovací službu. Analytici vytvářejí modelové weby, mapování dat a aplikace a pak definují role zabezpečení pro přispěvatele. Přispěvatelé přistupují ke svým přiřazením prostřednictvím Doplňku PerformancePoint pro Excel.

Další informace o Plánovacím serveru si můžete přečíst na webu Microsoft TechNet.

Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint

Obchodní modelování pro Plánovací službu umožňuje obchodním analytikům vytvářet obchodní modely, které jsou integrované s obchodními pravidly a procesy, přidruženými daty a datovými dimenzemi sloužícími k uspořádání dat. Tyto modely a jejich obchodní dimenze se dají využívat k provádění komplexního plánování, rozpočtování, prognózování a konsolidace. Obchodní modelování pro Plánovací službu běží místně na počítačích jednotlivých uživatelů, ale modely a schémata jsou uložené v Plánovacím serveru.

Obchodní modelování pro Plánovací službu můžete používat k provádění těchto úkolů:

  • Vytváření vlastních obchodních modelů: Vytvářejte modely, které vyjadřují způsob řízení vaší firmy. Každý model je jedinečně spojený s vlastní multidimenzionální datovou krychlí, která obsahuje všechna data a metadata vyžadovaná modelem. Modely taky obsahují jedinečnou sadu obchodních pravidel a logiky, vlastních pracovních postupů a místně přiřazeného zabezpečení těchto funkcí pracovních postupů.

  • Vytváření obchodních pravidel ze šablon nebo psaní vlastních pravidel: Obchodní modelování pro Plánovací službu obsahuje mnoho šablon pro obchodní pravidla. Pomocí těchto šablon můžete rychle definovat logiku pro standardní obchodní výpočty, jako jsou výpočty odpisů, odchylky za určitá období, současné hodnoty, přidělení a míry návratnosti.

  • Provádění měnových přepočtů a konsolidací pro vytváření finančních sestav: Plánování taky podporuje řízení a finanční proces konsolidace podle pravidel GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) s více měnovými přepočty, vnitropodnikovým vyloučením a vyrovnáním a vícevrstvým přidělováním.

  • Definice datových dimenzí vyjadřujících vaši firmu: Obchodní modelování pro Plánovací službu při vytvoření aplikace automaticky definuje kolekci často používaných datových dimenzí. Kromě toho můžete definovat uživatelské dimenze, které vyjadřují vaši organizaci. Například dimenze Klienti je předdefinovaná, ale vaše firma může vyžadovat dimenzi Produkty. Každá dimenze může obsahovat členy a definovat hierarchie pomocí sad členů.

  • Vytváření pracovních postupů procesů: V Obchodním modelování pro Plánovací službu můžete definovat procesy a spouštět tyto procesy podle zadaných plánů a cyklů. Můžete třeba definovat rozpočtový proces, který vytvoří přidělení založená na stanoveném nárůstu za předchozí rok, a potom vytvořit formuláře pro zadávání dat, které budou manažeři jednotlivých útvarů používat k zadávání informací. Nakonec můžete určit skupinu recenzentů pro schvalování a odesílání zadaných dat.

Doplněk PerformancePoint pro Excel

Doplněk PerformancePoint pro Excel přidává do aplikace Microsoft Office Excel příkazy a funkce plánování PerformancePoint. Můžete ho použít k provádění různých úkolů vytváření sestav a zadávání dat. Doplněk PerformancePoint pro Excel podporuje vytváření sestav, zadávání a odesílání dat a datové pracovní postupy.

Umožňuje firemním uživatelům publikovat živé sestavy z Excelu do SQL Server 2005 Reporting Services a Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 nebo Windows SharePoint Services 3.0 a zajistit uživatelům sestav konzistentní možnosti.

Uživatelé můžou pracovat s Doplňkem PerformancePoint pro Excel, když je připojený k Plánovacímu serveru, nebo je offline.

Doplněk PerformancePoint pro Excel můžete používat k provádění těchto úkolů:

  • Vytváření finančních sestav nebo vlastních sestav, které jsou specifické pro vaši organizaci: Doplněk PerformancePoint pro Excel nabízí dva způsoby vytváření sestav. První umožňuje rychle vytvářet finanční sestavy pomocí některé z předdefinovaných šablon v prostředí podrobného průvodce. Druhý umožňuje vytvářet vlastní sestavy nebo jednorázové sestavy. Sestavy můžete exportovat do služby SQL Server 2005 Reporting Services.

  • Analýza obchodních modelů: Můžete načíst a zobrazit data z modelů Plánovacího serveru v listu. Můžete otáčet, filtrovat nebo procházet data v přiřazení. Taky můžete podle potřeby formátovat a uspořádat data v mřížkovém prostředí Excelu. Kromě toho můžete provádět výpočty citlivostní analýzy a zjišťovat, jak budou výsledky vypadat s různými vstupy.

  • Zadávání a odesílání dat: Doplněk PerformancePoint pro Excel je integrovaný se systémem Plánovacího serveru. To umožňuje pracovat s daty v Excelu a odesílat data do modelů Plánovacího serveru.

  • Možná spolupráce: Prostřednictvím přiřazení pro zadávání dat můžou uživatelé spolupracovat odesíláním, revidováním, schvalováním nebo odmítáním dat v přiřazeních. Při revizi a úpravách přiřazení můžou uživatelé taky přidávat k buňkám poznámky. Pomocí některých nativních funkcí Excelu můžou uživatelé taky přidat grafy a výpočty popisující přiřazení.

  • Spouštění serverových úloh: Můžete vytvářet a spouštět úlohy, což jsou automatizované úkoly prováděné systémem. Když úlohu vytvoříte, můžete ji spustit z Doplňku PerformancePoint pro Excel. Můžete tak provádět takové úkoly, jako je spouštění sad pravidel nebo odesílání oznámení.

Poznámka :  Doplněk PerformancePoint pro Excel používá rozhraní .NET Framework. Pro přístup k serveru Plánovací webové služby PerformancePoint se používají žádosti protokolu SOAP. Doplněk PerformancePoint pro Excel taky používá rozhraní ADOMD.NET k dotazování krychlí pro modely Plánování PerformancePoint, pro předpovědní (citlivostní) analýzu a pro generování offline krychlí.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×