Možnosti písem OpenType v dialogovém okně Písmo

Použití nových funkcí písem OpenType v aplikaci Microsoft Word 2010 dodá s písmem, jež tyto funkce podporuje, vašemu dokumentu profesionální vzhled při tisku.

K funkcím písem OpenType patří ligatury, možnosti mezer mezi čísly, možnosti číselných tvarů a stylistické sady.

V tomto článku

Použití funkcí písem OpenType

Funkce písem OpenType

Možnosti ligatur

Možnosti mezer mezi čísly

Možnosti číselných tvarů

Možnosti stylistických sad

Použití kontextových alternativ

Použití funkcí písem OpenType

  1. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo.

  2. Klikněte na kartu Upřesnit.

  3. Ve skupinovém rámečku Funkce písem OpenType vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Funkce písem OpenType

Když návrháři písem vytvářejí písmo, často do něj zahrnou i návrhy pro zvláštní účely. Vybraná písma OpenType obsahují funkce uvedené dále (nebo některé z nich) – podrobnosti zjistíte od poskytovatele písma. U těchto písem můžete uvedené funkce použít v textu, který tak bude mít dokonalejší vzhled a bude snáze čitelný.

Například písma v sadě Microsoft ClearType Collection – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia a Corbel – obsahují různé funkce OpenType včetně kapitálek, ligatur, číselných tvarů a mezer mezi čísly. Novější písmo Gabriola vydané spolu se systémem Windows 7 obsahuje ještě širší podporu funkcí OpenType, včetně širokého využití stylistických sad.

Možnosti ligatur

Ligatura je kombinace znaků spojených do symbolu, který je zapsán tak, jako by šlo o jediný znak. Nejčastěji jsou ligatury tvořeny dvojicí písmen. Standard OpenType popisuje čtyři kategorie ligatur, avšak o tom, který typ bude písmo podporovat a do které skupiny budou spadat jednotlivé kombinace znaků, rozhoduje tvůrce písma. Popisy uvedené dále představují zásady jednotlivých typů ligatur, které lze použít.

Pouze standardní:    Standardní sada ligatur se liší podle jazyka, obsahuje však ligatury, u kterých se většina typografů a tvůrců písem shoduje, že jsou v daném jazyce vhodné. Například v angličtině běžné ligatury obsahují písmeno „f“ a můžeme je vidět například ve spojení „five spiffy flowers“.

Standardní a kontextové:    Kontextové ligatury jsou takové, které tvůrce písma pokládá za vhodné v daném písmu, nejsou však standardní. Kombinace standardních a kontextových ligatur vám dává sadu ligatur, jež jsou podle tvůrce písma vhodné pro běžné použití.

Historické a volitelné:    Historické tvary jsou ligatury, které bývaly standardní, ale nyní se již v jazyce běžně neužívají. Mohou být užitečné jako „dobový“ efekt. Volitelné ligatury jsou takové, které tvůrce do písma začlenil pro zvláštní účely. Obecně platí, že historické či volitelné ligatury obvykle použijete pouze v části textu. Ukázka anglického textu „check your fast facts on Fiji Islands“ představuje některé z historických ligatur.

Všechny:    V textu se použijí veškeré kombinace ligatur dostupné pro dané písmo.

Možnosti mezer mezi čísly

Výchozí:    Výchozí podobu mezer mezi čísly určuje tvůrce každého písma.

Proporční:    Mezery mezi čísly se podobají mezerám mezi písmeny a jsou přizpůsobeny jejich různé šířce. Číslice 8 je například širší než číslice 1. Tento typ mezer zvyšuje čitelnost textu. Candara, Constantia a Corbel představují tři písma společnosti Microsoft, která ve výchozím nastavení používají proporční mezery.

Tabulkové:    Všechna čísla mají stejnou šířku. To znamená, že například ve sloupci tabulky budou všechna trojmístná čísla zarovnaná. Tabulkové mezery jsou vhodné také v matematických zápisech. Cambria, Calibri a Consolas představují tři písma společnosti Microsoft, která ve výchozím nastavení používají tabulkové mezery.

Možnosti číselných tvarů

Výchozí:    Výchozí podobu číselných tvarů určuje tvůrce každého písma.

Vyrovnané:    Vyrovnané číslice mají stejnou výšku a nepřesahují pod účaří textu. Vyrovnané číslice zvyšují čitelnost textu v tabulkách, rámečcích nebo formulářích. Cambria, Calibri a Consolas představují tři písma společnosti Microsoft, která ve výchozím nastavení používají vyrovnané číslice.

Starodávné:    Ve starodávném zápisu čísel přesahují čáry znaků nad linii textu nebo pod ni (to napomáhá jejich čitelnosti). Některé číslice, jako například 3 a 5, tak přesahují pod účaří nebo mají střed výše na řádku. Candara, Constantia a Corbel představují tři písma typu OpenType společnosti Microsoft, která ve výchozím nastavení používají starodávné číslování.

Možnosti stylistických sad

Vzhled textu můžete změnit díky tomu, že v něm použijete různé stylistické sady. Tvůrce písma může ke každému písmu přidat až dvacet stylistických sad. Každá z nich pak může obsahovat libovolnou podmnožinu znaků daného písma.

Pokud je například váš text formátován v písmu Gabriola, můžete volit ze sedmi stylistických sad. Každá z nich přitom mění formátování všech znaků v textu.

Jestliže stylistická sada obsahuje další funkce, například kontextové alternativy, aktivují se tyto funkce při výběru dané sady.

Po kliknutí na číslo sady v seznamu Stylistické sady se v poli Náhled zobrazí vzhled textu.

Výchozí:    Výchozí stylistickou sadu určuje tvůrce každého písma.

120: Stylistické sady poskytuje tvůrce písma. Ne všechna písma nabízejí výběr stylistických sad.

Stylistické sady

Text v písmu Gabriola, ve kterém je použita výchozí stylistická sada

Tentýž text, ve kterém je použita stylistická sada 4

Tentýž text, ve kterém je použita stylistická sada 5

Tentýž text, ve kterém je použita stylistická sada 6

Použití kontextových alternativ

Příslušné políčko zaškrtněte, chcete-li zajistit jemné vyladění písmen nebo jejich kombinací podle okolních znaků. Tato funkce dodává písmu přirozenější a plynulejší vzhled. Kontextové alternativy vám poskytnou také konkrétní tvary písmen, které se uplatní na začátku nebo na konci slova, v sousedství interpunkčních znamének nebo například na konci odstavců.

Některá písma obsahují kontextové alternativy celých slov, v angličtině například „of“ nebo „the“.

Kontextové alternativy

Text v písmu Segoe Script

Tentýž text s použitými kontextovými alternativami. Rozdíl je drobný. Můžete si jej povšimnout podle tvaru písmen h.

Poznámka :  Aplikace Word 2010 nepodporuje kontextové alternativy na konci řádku, po kterém následuje automatický konec stránky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×