Možnosti filtru sestav: Sestava hlavní knihy

V dialogovém okně Vybrat možnosti filtrování v sestavě HK můžete zobrazovat údaje sestavy podle zákazníka, třídy, měny, data, názvu, čísla, typu transakce, částky nebo stavu zrušení.

Otevření dialogového okna

  • V nabídce Sestavy přejděte na Podnikové a finanční, klikněte na Sestava hlavní knihy a potom klikněte na Možnosti filtru na hlavním panelu.

Výběr filtru

  1. V poli Vybrat možnosti filtru vyberte filtr. Zobrazí se možnosti v poli Možnosti filtru.

  2. Po výběru možnosti filtru klikněte na Použít, pokud chcete vybrat jinou možnost.

  3. Potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení možností filtrování, klikněte na Vymazat.

Možnosti dialogového okna

Dialogové okno obsahuje následující možnosti.

Možnost

Popis

Klient

Pokud chcete filtrovat podle typu účtu, klikněte na šipku vedle Možnosti a vyberte filtr, který chcete použít. Klikněte na Zobrazit vybrané, pokud chcete filtrovat podle konkrétních účtů.

Třída

Výchozí stav zahrnuje všechny třídy. Klikněte na Zobrazit vybrané, pokud chcete filtrovat podle konkrétní třídy.

Měna

Výchozí stav zahrnuje všechny měny. Klikněte na šipku vedle tlačítka Možnosti pro výběr jiné měny.

Poznámka : Možnost Měna je dostupná, jenom pokud jste v dialogovém okně Předvolby vybrali Použít cizí měny.

Rozsah dat

Klikněte na šipku vedle tlačítka Rozsah dat a vyberte rozsah dat. Pokud chcete zadat vlastní rozsah dat, napište data do pole Od a Do nebo kliknutí na šipky otevřete kalendář.

Název

Pokud chcete filtrovat podle kategorie názvu, klikněte na šipku vedle Možnosti a vyberte filtr, který chcete použít. Klikněte na Zobrazit vybrané, pokud chcete filtrovat podle konkrétních názvů.

Ne

Výchozí stav zobrazuje všechna čísla transakce. Vyberte Je rovno a zadejte číslo, aby se zobrazovalo jenom jedno číslo transakce. Pokud chcete zobrazit rozsah čísel transakcí, vyberte Rozsah a potom zadejte čísla do polí Do a Od

Typ transakce:

Výchozí stav zahrnuje všechny typy transakcí. Klikněte na Zobrazit vybrané, pokud chcete filtrovat podle konkrétních typů transakcí.

Částka

Výchozí stav zahrnuje všechny částky. Vyberte jednu z možností a potom zadejte částku k omezení zobrazených částek.

Anulovat

Default status does not display voided entries. Select Show if you want to view all entries in the report.

Příbuzná témata

Zobrazení sestavy

Práce se sestavami

Uložení sestavy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×