Možnosti aplikace Word (Zobrazení)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zobrazení Backstage ve Wordu, můžete snadno změnit možnosti aplikace Word.

V tomto článku:

Možnosti zobrazení stránky

Vždy zobrazit tyto značky formátování na obrazovce

Možnosti tisku

Možnosti zobrazení stránky

V zobrazení Rozložení při tisku zobrazovat prázdné místo mezi stránkami     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit horní a dolní okraj stránky včetně obsahu záhlaví a zápatí.

Zobrazovat značky zvýrazňovače     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit zvýrazněný text na obrazovce a ve vytištěných dokumentech.

Zobrazovat popisy dokumentu na webu hover     Tato možnost slouží k zobrazení informací například adresy URL a poznámky recenzentů žlutá místní polí. Popisy taky se mu říká popisy ovládacích prvků, se zobrazí, když umístíte ukazatel myši na hypertextový odkaz, značka komentáře nebo podobným obsahem.

Začátek stránky

Vždy zobrazit tyto značky formátování na obrazovce

Znaky tabulátoru     Jestliže vybereet tuto možnost, znaky tabulátoru se zobrazí jako šipky.

Mezery     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit mezery mezi slovy jako tečky.

Konce odstavců:     Jestliže vyberete tuto možnost, budou konce odstavců označeny symbolem odstavce.

Skrytý text     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit tečkovanou čáru pod textem formátovaným jako skrytý.

Volitelná dělení slov     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit pomlčky označující místo rozdělení slova na konci řádku. Volitelná dělení slov se nevytisknou, pokud nebude určité slovo na konci řádku skutečně rozděleno. V případě, že je slovo rozděleno na konci řádku, vytiskne se volitelné dělení slova jako skutečná pomlčka.

Kotvy objektů:     Jestliže vyberete tuto možnost, zobrazí se kotvy objektů, jež označují, že objekt je připojen k určitému odstavci.

Volitelné konce    Tato možnost slouží k řízení kde slovo nebo frázi, konce pomlčkou na konec řádku. Pokud používáte Microsoft Office Word s východoasijských jazyků, tato možnost zabrání nesprávnému rozdělení textu.

Poznámka : Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu aktivován východoasijský jazyk.

Zobrazit všechny značky formátování:     Jestliže vyberete tuto možnost, zobrazí se všechny značky formátování, jež jsou uvedeny v části Vždy zobrazit tyto značky formátování na obrazovce, bez ohledu na to, zda jsou políčka u příslušných značek zaškrtnuta. V případě vypnutí této možnosti budou zobrazeny pouze značky formátování určené zaškrtnutím políček v části Vždy zobrazit tyto značky formátování na obrazovce.

Tip : Tuto možnost lze rychle zapnout či vypnout klepnutím na možnost Zobrazit či skrýt ¶ ve skupině Odstavec na kartě Domů.

Pás karet aplikace Word

Začátek stránky

Možnosti tisku

Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Word     Tato možnost slouží k tisku všechny nakreslených objektů, například obrazce a textová pole. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete zvýšit proces tisku, protože aplikace Word vytiskne prázdné pole místo každého nakresleného objektu.

Tisknout barvy a obrázky pozadí     Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout všechny barvy a obrázky pozadí. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete urychlit proces tisku.

Tisknout vlastnosti dokumentu     Vyberet tuto možnost, chcete-li po vytištění dokumentu vytisknout souhrnné informace dokumentu na samostatné stránce. Aplikace Word ukládá souhrnné informace na v panelu Informace o dokumentu.

Tisk skrytý text     Tato možnost slouží k tisku veškerý text, který je naformátovaný jako skryté. Word nevytiskne tečkovaným podtržením, která se zobrazí pod skrytý text na obrazovce.

Před tiskem aktualizovat pole     Vyberte tuto možnost, chcete-li před vytištěním aktualizovat všechna pole v dokumentu.

Před tiskem aktualizovat propojená data     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete před vytištěním aktualizovat všechny propojené informace v dokumentu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×