Možnosti aplikace Word (Uložit)

V tomto článku:

Ukládání dokumentů

Možnosti offline úprav pro soubory serveru správy dokumentů

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost

Ukládání dokumentů

Ukládat soubory v tomto formátu      Tato možnost nastaví výchozí formát souboru pro ukládání dokumentů. Pokud jsou dokumenty používány v jiných verzích aplikace Microsoft Office Word (například jako webové stránky) nebo v jiných aplikacích, lze vybrat formát, který používáte nejčastěji. Vyberte v seznamu požadovaný formát souboru.

Ukládat informace pro automatické obnovení po:     Aplikace Word automaticky vytvoří soubor pro automatické obnovení v intervalu určeném v poli minutách. Interval musí být kladné číslo od 1 do 120. Jestliže počítač přestane reagovat nebo bude neočekávaně přerušeno napájení počítače, bude při příštím spuštění aplikace Microsoft Word otevřen soubor automatického obnovení. Soubor automatického obnovení může obsahovat neuložené informace, které by se jinak mohly z původního dokumentu ztratit.

Důležité : Funkce automatického obnovení není náhradou příkazu Uložit. Po dokončení práce v dokumentu je nadále nutné dokument uložit.

Umístění souboru automatického obnovení:     Zobrazí výchozí místo uložení souboru automatického obnovení. Do textového pole zadejte cestu, kterou chcete použít pro uložení souboru automatického obnovení.

Výchozí umístění souborů:     Zadejte cestu, kterou má aplikace Word použít jako umístění při prvním použití příkazu Otevřít, Uložit nebo Uložit jako při spuštění aplikace Word, nebo klepněte na tlačítko Procházet a složku vyhledejte. Chcete-li jako výchozí umístění zadat cestu k k umístění na síťovém serveru, zadejte cestu pomocí syntaxe UNC: \\název_serveru\název_složky. Chcete-li použít výchozí umístění souborů na síťovém serveru, je nutné aplikaci Word restartovat.

Poznámka : Tato možnost ovládá výchozí chování při prvním použití příkazů Otevřít, Uložit nebo Uložit jako po spuštění aplikace Word. Při každém uložení dokumentu můžete tato nastavení potlačit výběrem jiného umístění nebo formátu v dialogovém okně Otevřít, Uložit nebo Uložit jako.

Začátek stránky

Možnosti offline úprav pro soubory serveru správy dokumentů

Umístění pro ukládání rezervovaných souborů:     Tato možnost slouží k určení umístění, do kterého chcete ukládat rezervované dokumenty.

  • Umístění serverových konceptů v tomto počítači:     Klepnutím na tuto položku uložíte rezervované soubory do složky určené v poli Umístění serverových konceptů pro ukládání rezervovaných souborů.

  • Webový server:     K ukládání rezervovaných souborů bude použit webový server.

Umístění serverových konceptů:     Zobrazuje výchozí umístění serverových konceptů. Do textového pole zadejte cestu, kterou chcete použít jako umístění serverových konceptů, nebo klepněte na tlačítko Procházet a umístění serverových konceptů vyhledejte.

Začátek stránky

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost:    Vyberte název již otevřeného dokumentu nebo klepněte na položku Všechny nové dokumenty a proveďte nastavení věrnosti pro všechny dokumenty, které vytvoříte.

Vložit písma do souboru:     Vyberte tuto možnost, chcete-li uložit písma použitá v dokumentu se souborem, pokud je vložení těchto písem povoleno. Jestliže je tato možnost zapnuta, mohou jiní uživatelé zobrazit a použít písma v dokumentu i v případě, že tato písma nemají instalována v počítači. Zapnutím této možnosti zvětšíte velikost souboru. Další informace o vkládání fontů naleznete v článku Vkládání písem TrueType na webu Microsoft.com.

  • Vkládat pouze znaky použité v dokumentu (nejlepší pro omezení velikosti souboru):     Vyberte tuto možnost, chcete-li vložit jen písma skutečně použitá v dokumentu. Jestliže jste použili 32 nebo méně znaků písma, vloží aplikace Word jen tyto znaky. Tato možnost je užitečná u dokumentů, které ostatní uživatelé chtějí jen zobrazit nebo vytisknout, protože pro úprayv nebudou k dispozici nevložené znaky a styly písma. Tato možnost je k dispozici jen v případě, že je zaškrtnuto políčko Vložit písma do souboru.

  • Nevkládat běžná systémová písma:     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete písma vkládat jen v případě, že nejsou běžně instalována v počítačích se systémem Microsoft Windows a sadou Microsoft Office 2007. Tato možnost je k dispozici jen v případě, že je zaškrtnuto políčko Vložit písma do souboru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×