Možnosti aplikace Word (Obecné)

Pokud chcete zobrazit obecné možnosti práce s Wordem, klikněte na Soubor > Možnosti > Obecné.

V tomto článku

Možnosti uživatelského rozhraní

Individuální nastavení sady Microsoft Office

Možnosti spouštění

Možnosti uživatelského rozhraní

Při výběru zobrazovat minipanel nástrojů    Tuto možnost vyberte, pokud chcete při výběru textu zobrazit minipanel nástrojů, který poskytuje rychlý přístup k nástrojům formátování.

Povolit dynamický náhled    Tuto možnost vyberte, pokud v dokumentu chcete zobrazovat náhledy změn formátování.

Aktualizovat obsah dokumentu při přetažení    Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Word upravoval rozvržení dokumentu, když přetahujete objekty, jako jsou obrázky a textová pole.

Styl popisu    Vyberte styl, který určí, jestli bude Word u názvů tlačítek zobrazovat popisy a vysvětlení funkcí.

Začátek stránky

Individuální nastavení sady Microsoft Office

Uživatelské jméno     Pokud chcete změnit své uživatelské jméno, zadejte do pole Uživatelské jméno nové jméno.

Poznámka : Toto uživatelské jméno se přidružuje ke všem revizím, které v dokumentech provedete, když používáte funkci Sledování změn. Zároveň slouží i jako jméno autora, které je spojené se všemi vytvořenými dokumenty. Například u předem navržených titulních stránek, které obsahují jméno autora, zobrazí Word toto uživatelské jméno automaticky.

Iniciály    Pokud chcete změnit své iniciály, které jsou spojené s uživatelským jménem, zadejte je do políčka Iniciály.

Poznámka : Tyto iniciály se přidružují ke všem komentářům, které při revizi dokumentů přidáte.

Tyto hodnoty používat vždycky (bez ohledu na přihlášení do Office)     Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Word vaše uživatelské jméno a iniciály zobrazoval i v případě, že se přihlásíte do Office pomocí účtu, který zobrazuje odlišné informace.

Pozadí Office    Vyberte si ze seznamu předdefinovaných vzorků pozadí.

Motiv Office    Vyberte si ze seznamu předdefinovaných motivů Office.

Možnosti spouštění

Vyberte přípony souborů, které se mají standardně otevírat ve Wordu     Klikněte na Výchozí programy, abyste si mohli prohlédnout a změnit seznam typů souborů, které se ve výchozím nastavení otevřou ve Wordu.

Upozornit mě, pokud Microsoft Word nebude nastavený jako výchozí program pro zobrazování a úpravy dokumentů     Tuto možnost vyberte, pokud chcete být vyzváni, abyste nastavili Word jako výchozí aplikaci pro prohlížení a úpravu dokumentů.

Otevírat přílohy e-mailů a jiné neupravitelné soubory v zobrazení pro čtení     Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete otevírat přílohy e-mailů v zobrazení Rozložení při tisku místo v zobrazení pro čtení.

Při spuštění této aplikace zobrazovat Úvodní obrazovku     Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete při otevření Wordu obejít Úvodní obrazovku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×