Možnosti aplikace PowerPoint (Upřesnit)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Podokno Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace PowerPoint obsahuje řadu možností, které se v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 používají méně často.

Možnosti úprav

Při výběru automaticky vybrat celé slovo.    Po zaškrtnutí tohoto políčka klepnutím na slovo vyberete celé slovo. Pokud políčko není zaškrtnuté, klepnutím na slovo vyberete pouze jednotlivé písmeno.

Povolit přetahování textu.    Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte přesouvat nebo kopírovat text v rámci prezentace nebo z aplikace Office PowerPoint 2007 do jiné aplikace sady Microsoft Office přetažením textu pomocí myši. Chcete-li přesunutí nebo zkopírovaní textu použitím operace přetažení zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu:      Toto políčko zaškrtněte, pokud pracujete s textem v různých jazycích. Aplikace Office PowerPoint 2007 automaticky zjistí jazyk, v němž je umístěn kurzor, a přepne do správného jazyka klávesnice.

Maximální počet kroků zpět.    Příkaz Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup umožňuje vrátit zpět jednu nebo několik předchozích změn, které jste v prezentaci provedli. Do tohoto pole zadejte, kolikrát můžete v kterémkoli okamžiku klepnout na tlačítko Zpět a vrátit provedené změny.

Panel nástrojů Rychlý přístup a tlačítko Zpět
Příkaz Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup

Vyjímání, kopírování a vkládání

Inteligentní vyjímání a vkládání.    Po zaškrtnutí tohoto políčka bude aplikace PowerPoint upravovat mezery mezi slovy a objekty, které vložíte do prezentace. Funkce inteligentního vyjímání a vkládání zajistí, že vložený text nebude kolidovat s ostatními slovy a objekty, které se zobrazují před nebo za vkládaným obsahem. Jestliže nechcete, aby aplikace PowerPoint automaticky upravovala mezery mezi slovy a objekty, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.    Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte tlačítka Možnosti vložení. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, budou tlačítka Možnosti vložení skrytá. Tlačítka Možnosti vložení se zobrazují spolu s vkládaným textem. Použitím těchto tlačítek lze rychle zvolit, zda se má zachovat původní formátování nebo zda chcete vložit pouze text.

Poznámka : Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení, vypnete tuto funkci ve všech aplikacích sady Office, které tuto funkci podporují.

Zobrazení

Zobrazit tento počet naposledy použitých dokumentů:     Zadejte počet naposledy otevřených nebo upravených prezentací, které chcete zobrazit v seznamu Poslední dokumenty. Seznam Poslední dokumenty zobrazíte klepnutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka . Seznam se zobrazí napravo od příkazů nabídky.

Zobrazit všechna okna na hlavním panelu.    Jestliže zaškrtnete toto políčko, aplikace PowerPoint zobrazí všechna okna (označená podle názvů souborů) na hlavním panelu systému Microsoft Windows a umožní rychlé a snadné přepínání mezi prezentacemi. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, zobrazí se pouze okno s aktivní prezentací.

Zobrazovat i klávesové zkratky v popisech ovládacích prvků     Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit klávesové zkratky v popisech ovládacích prvkůnebo zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt klávesové zkratky ve všech komentářů.

Zobrazit svislé pravítko     Zaškrtněte toto políčko Zobrazovat svislé pravítko nebo zrušte zaškrtnutí políčka skrýt svislé pravítko. Svislé pravítko je panel, který se zobrazí vedle prezentace aplikace PowerPoint a využívající měřit a zarovnání objektů.

Poznámka : Jestliže zaškrtnete políčko Zobrazit svislé pravítko a na kartě Zobrazit ve skupinovém rámečku Zobrazit či skrýt zaškrtnete políčko Pravítko, zobrazí se svislé i vodorovné pravítko. V případě, že zrušíte zaškrtnutí políčka Zobrazit svislé pravítko a pak na kartě Zobrazit zaškrtnete ve skupinovém rámečku Zobrazit či skrýt políčko Pravítko, zobrazí se pouze vodorovné pravítko.

Otevřete všechny dokumenty v zobrazení     Vyberte možnost ze seznamu a určit, aby všechny prezentace v určitém zobrazení otevírat při každém spuštění aplikace PowerPoint.

Prezentace

Nabídka pravého tlačítka myši klikněte na Zobrazit     Zaškrtněte toto políčko zobrazíte místní nabídku při klikněte pravým tlačítkem myši na snímek v zobrazení prezentacenebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabránění zobrazení v místní nabídce.

Zobrazovat místní panel nástrojů.    Po zaškrtnutí tohoto políčka se na dolním okraji prezentace na celé obrazovce zobrazí panel nástrojů, který umožňuje procházet snímky a vkládat poznámky k prezentaci. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka panel nástrojů skryjete.

Zobrazit výzvu k zachování rukopisných poznámek při ukončení.    Pokud jste psali na snímky během prezentace a toto políčko je zaškrtnuto, zobrazí se dotaz, zda chcete provedené změny uložit. Jestliže políčko zaškrtnuto není, ukončení proběhne bez zobrazení výzvy k uložení rukopisných poznámek.

Zakončit černým snímkem.    Zaškrtnutím tohoto políčka vložíte na konec prezentace černý snímek. Pokud políčko není zaškrtnuté, nebude prezentace ukončena černým snímkem. V druhém případě publikum na závěr prezentace uvidí poslední snímek vaší prezentace (nikoli černý snímek).

Tisk

Tisk na pozadí.    Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete v průběhu tisku pokračovat v práci s aplikací PowerPoint. (Tisk může zpomalit interakci s aplikací PowerPoint.) Pokud při práci s aplikací PowerPoint požadujete rychlou odezvu, je vhodné zrušit zaškrtnutí políčka a zakázat tisk na pozadí.

Tisk TrueType jako grafiky     Zaškrtněte toto políčko písma přeměna Vektorová grafika tak, aby písma vytiskne se jasně a v jakékoli velikosti (nebo měřítko) nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka nejsou-li kvalita tisku nebo rozšiřitelnost pro vás důležité.

Tisknout vložené objekty podle rozlišení tiskárny.    Toto políčko zaškrtněte, pokud vyžadujete kvalitní tisk vložených objektů, jako jsou výsečové grafy nebo tabulky. Zaškrtnutí políčka zrušte v případě, že chcete při tisku ignorovat deformované nebo svisle roztažené objekty.

Vysoké kvalitě: Zaškrtněte toto políčko, když budete chtít zobrazit zdokonalení tiskové úlohy například lepší rozlišení, průhlednou grafiku nebo vytištěné měkké stínování. Výběrem této možnosti se zobrazí nejlepší možné výstup, ale tisk může trvat déle.

Zarovnat průhledné obrázky rozlišení tiskárny Zaškrtněte toto políčko zajistit, že průhledný obsah správně zarovnán s veškerý ostatní obsah. Výběrem této možnosti se používá PowerPoint tiskárny rozlišení chcete vytisknout, což může zpomalit výkon, pokud má tiskárna velmi vysoké rozlišení.

Při tisku tohoto dokumentu

Při tisku tohoto dokumentu.    V tomto seznamu vyberte prezentaci, na kterou chcete uplatnit provedené nastavení, a pak klepněte na některou z následujících možností:

 • Použít naposledy použité nastavení tisku.    Po klepnutí na toto tlačítko vytisknete prezentaci podle nastavení, které jste použili v dialogovém okně Tisk použili dříve.

 • Použít následující nastavení tisku.    Chcete-li pro prezentaci použít nové nastavení tisku, klepněte na toto tlačítko a postupujte takto:

  • Tisknout.    V seznam vyberte objekt, který chcete vytisknout.

  • Barva či stupně šedé.    V tomto seznamu vyberte požadované nastavení. Další informace týkající se tisku v barvě, ve stupních šedé nebo černobílého tisku naleznete v tématu Tisk snímků.

  • Tisknout skryté snímky.    Po zaškrtnutí tohoto políčka budou vytištěny snímky, které jste označili jako skryté. Pokud toto políčko nezaškrtnete, vytisknou se snímky, které nejsou skryté. Informace týkající se funkce skrytí snímků a postupů, kterými lze snímky skrýt, naleznete v tématu Skrytí a zobrazení snímku.

  • Na velikost papíru.    Zaškrtnutím tohoto políčka upravíte měřítko stránky s obsahem snímku, podkladu nebo poznámek podle velikosti papíru, na který tisknete. Jestliže zaškrtnutí políčka zrušíte, použije se při tisku výchozí velikost písma a objektu na výchozí velikosti papíru.

  • Orámovat snímky.    Po zaškrtnutí tohoto políčka se kolem každého snímku přidá ohraničení. Pokud je takové orámování nežádostí, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Uložení

Propojit zvuky se soubory většími než X znalostní bázi Knowledge Base     Zadejte požadovanou velikost jakou zvukových souborů bude být propojené, není v ní vložený do prezentace.

Poznámka : Do prezentace lze vkládat pouze soubory s příponou WAV. Všechny ostatní zvukové soubory bez ohledu na jejich velikost souboru budou propojeny.

Obecné

Zvuková zpětná kontrola.    Po zaškrtnutí tohoto políčka zazní při výskytu chyby zvukový signál. Pokud nechcete při chybě generovat zvukový signál, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka : Tuto funkci můžete použít pouze v případě, že je počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Zobrazovat chyby v uživatelském rozhraní v doplňcích.    Pokud vyvíjíte aplikaci, můžete zaškrtnutím tohoto políčka zobrazovat chyby, které vzniknou v kódu pro přizpůsobení uživatelského rozhraní. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka chyby skryjete.

Webové možnosti.    Klepnutím na toto tlačítko nastavíte podmínky pro prohlížeče, typy souborů, obrázky, kódování a písma pro webové prezentace.

Možnosti služby:      Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno obsahující možnosti pro správu dokumentů, které jsou součástí pracovního prostoru webu služby SharePoint.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×