Možnosti aplikace PowerPoint (Uložit)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Uložit prezentace

Uložit soubory v tomto formátu     Chcete-li určit výchozí formát pro ukládání souborů, klepněte na některou položku v následujícím seznamu:

  • Prezentace aplikace PowerPoint     Tuto možnost uloží prezentaci jako prezentaci Microsoft Office PowerPoint 2007, která je ve formátu Extensible Markup Language XML s podporou souborů. Soubory v tomto formátu mají přípony .pptx.

  • Prezentace aplikace PowerPoint s podporou maker     Tato možnost uloží prezentaci jako soubor Office PowerPoint 2007 presentation obsahující Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód. Soubory v tomto formátu mít příponu PPTM.

  • Prezentace aplikace PowerPoint 97-2003     Tato možnost uloží prezentaci jako prezentaci, kterou lze otevřít ve starších verzích aplikace PowerPoint, a to od verze PowerPoint 97 po verzi Office PowerPoint 2003. Soubory tohoto formátu mají příponu PPT.

Ukládat informace pro automatické obnovení po x minutách     Pokud má aplikace PowerPoint automaticky ukládat a obnovovat informace v prezentaci v časových intervalech, zaškrtněte toto políčko a zadejte, jak často má automatické obnovení probíhat (v minutách).

Výchozí umístění souborů     Zadejte cestu k umístění, kam mají být prezentace ukládány.

Možnosti offline úprav pro soubory serveru správy dokumentů

Umístění pro ukládání rezervovaných souborů     Klepnutím vyberte místo, kam mají být ukládány soubory spočívající na serveru (serverové koncepty), které jste rezervovali:

  • Umístění serverových konceptů v tomto počítači

  • Webový server

Umístění serverových konceptů     Zadejte cestu k umístění, kam mají být ukládány kopie serverových konceptů rezervovaného souboru, nebo klepněte na tlačítko Procházet a zvolte umístění.

Poznámka : Pokud chcete, aby ostatní uživatelé viděli změny, které jste provedli, je nutné soubor vrátit se změnami, přestože je rezervovaný soubor uložen na webovém serveru.

Zachovat věrnost při sdílení této prezentace

Chcete-li zachovat vzhled prezentace při jejích sdílení s ostatními uživateli, klepněte v seznamu Zachovat věrnost při sdílení této prezentace na název souboru prezentace, jejíž věrnost a přesnost chcete zachovat.

Vložit písma do souboru     Jestliže v prezentaci, kterou sdílíte s ostatními uživateli, mají být zobrazena použitá písma, přestože tato písma nejsou v počítačích uživatelů nainstalována, zaškrtněte toto políčko a klepněte na jeden z následujících přepínačů:

  • Vkládat pouze znaky použité v prezentaci (nejlepší pro omezení velikosti souboru)

  • Vkládat všechny znaky (nejlepší pro úpravy jinými uživateli)

    Poznámka : Při vložení všech znaků jsou do souboru vloženy všechny znaky sady písma, takže soubor bude větší.

Další témata související s uložením prezentace

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×