Možnosti aplikace PowerPoint (Kontrola pravopisu a mluvnice)

Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

Další informace týkající se funkcí pro kontrolu pravopisu a mluvnice naleznete v tématu Volba způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

Možnosti automatických oprav

  1. Chcete-li změnit způsob, kterým aplikace PowerPoint při psaní opravuje a formátuje text, klepněte na položku Možnosti automatických oprav.

  2. Chcete-li změnit možnosti automatických oprav, klepněte na kartu Automatické opravy a pak přejděte na téma Přidání nebo změna položek automatických oprav.

Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Office

Přeskakovat slova VELKÝMI PÍSMENY.    Po zaškrtnutí tohoto políčka budou přeskakována slova zadaná velkými písmeny. Chcete-li označit všechna slova napsaná velkými písmeny, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Přeskakovat slova obsahující číslice.    Po zaškrtnutí tohoto políčka budou přeskakována slova, která obsahují číslice. Pokud chcete označit všechna slova, která obsahují číslice, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Přeskakovat internetové adresy a adresy souborů.    Jestliže zaškrtnete toto políčko, budou přeskakovány všechny internetové adresy a adresy souborů. V případě, že chcete označit všechny internetové adresy a adresy souborů, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Označit opakující se slova.    Po zaškrtnutí tohoto políčka se budou označovat slova, která se ve větě vyskytnou více než jednou. Chcete-li slova s násobným výskytem ve větě přeskakovat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Vynutit velká písmena s akcenty ve francouzštině.    Pokud pracujete s francouzským textem a zaškrtnete toto políčko, budou se označovat velká písmena bez akcentů jako pravopisné chyby. Chcete-li velká písmena bez akcentů přeskakovat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Pouze z hlavního slovníku.    Zaškrtnutím tohoto políčka zajistíte, že aplikace PowerPoint bude nabízet návrhy oprav pouze z původního slovníku integrovaného v aplikaci PowerPoint. Jestliže zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, aplikace PowerPoint bude nabízet opravy z původního slovníku integrovaného v aplikaci PowerPoint a z vlastních slovníků.

Vlastní slovníky.    Na toto tlačítko klepněte v případě, že chcete vytvořit, přidat, odebrat, upravit nebo změnit jazyk vlastního slovníku.

Režimy francouzštiny.    V roce 1990 proběhla reforma francouzského pravopisu, která změnila pravopis přibližně 2000 francouzských slov a některá francouzská gramatická pravidla. Přestože tato reforma není všeobecně uznávána, můžete určit, kterou verzi pravidel chcete při kontrole francouzského pravopisu a mluvnice použít. K dispozici je kontrola tradičního pravopisu a mluvnice, nových gramatických a pravopisných pravidel nebo obou verzí současně. V seznamu Režimy francouzštiny vyberte některou z následujících položek:

  • Tradiční a nový pravopis.    Zkontroluje nová i tradiční pravidla pravopisu a mluvnice.

  • Tradiční pravopis.    Kontroluje pouze tradiční gramatiku a mluvnici.

  • Nový pravopis.    Kontroluje pouze podle nových pravidel pravopisu a mluvnice.

Při kontrole pravopisu v aplikaci PowerPoint

Kontrola pravopisu při psaní.    Po zaškrtnutí tohoto políčka se bude kontrolovat pravopis slov současně s jejich zadáním. Pokud pravopis nechcete kontrolovat v průběhu psaní, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Používat kontextovou kontrolu pravopisu.    Je-li políčko zaškrtnuto, budou se vyhledávat a opravovat pravopisné chyby související s kontextem (k dispozici pouze pro angličtinu). Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou se kontextové pravopisné chyby ignorovat. Zaškrtnutím políčka lze například opravit následující kontextové pravopisné chyby související s kontextem:

  • I will see you their.(Slovo their je třeba nahradit slovem there.)

  • There are to people in the group.(Slovo to je třeba nahradit slovem two.)

Skrýt pravopisné chyby.    Zaškrtnutím tohoto políčka můžete přeskočit chyby pravopisu. Jestliže zaškrtnutí zrušíte, pravopisné chyby se budou zobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×