Možnosti aplikace Outlook (Upřesnit)

Pokud chcete zobrazit upřesňující možnosti práce s Outlookem, klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

V tomto článku

Podokna Outlooku

Spuštění a ukončení Outlooku

Automatická archivace

Připomenutí

Funkce exportu

Informační kanály RSS

Odesílání a přijímání

Vývojáři

Zobrazení

Jiné

Podokna Outlooku

Přizpůsobení podoken Outlooku    

  • Klikněte na Navigace a zvolte počet položek, které se mají zobrazovat na navigačním panelu v dolní části okna Outlooku. Pořadí, v jakém se položky v navigačním podokně zobrazují, můžete změnit tak, že vyberete položku v části Zobrazit v tomto pořadí a potom kliknete na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  • Po kliknutí na Podokno čtení můžete určit, kdy se mají nové e-mailové položky označovat jako přečtené. Další informace najdete v tématu Označení zpráv jako přečtených nebo nepřečtených.

Začátek stránky

Spuštění a ukončení Outlooku

Spouštět aplikaci Outlook v této složce:    Klikněte na Procházet a zvolte složku, kterou chcete otevřít při spuštění Outlooku.

Při ukončení aplikace Outlook vyprázdnit složky Odstraněná pošta:    Výběrem této možnosti můžete automaticky vyprazdňovat složky odstraněné pošty při ukončení Outlooku.

Upozornění : Vyprázdněním složky Odstraněná pošta se trvale odstraní všechny položky v této složce.

Začátek stránky

Automatická archivace

Zmenšení velikosti poštovní schránky odstraněním nebo přesunutím starých položek do datového souboru archivu:    Kliknutím na Nastavení automatické archivace můžete přizpůsobit nastavení automatické archivace. Další informace najdete v tématu Automatická archivace starších položek.

Začátek stránky

Připomenutí

Zobrazovat připomenutí:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat připomenutí schůzek nebo událostí v Outlooku.

Přehrávat zvukový signál:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí této možnosti můžete povolit nebo zakázat zvuky připomenutí. Kliknutím na Procházet můžete nahradit výchozí zvuk připomenutí (reminder.wav) vlastním zvukovým souborem ze svého počítače.

Začátek stránky

Funkce exportu

Umožňuje exportovat informace aplikace Outlook do souboru k použití v jiných aplikacích:    Kliknutím na Exportovat otevřete Průvodce importem a exportem a můžete přenést zprávy, kalendář, úkoly nebo kontakty do Outlooku na jiném počítači nebo vytvořit záložní datový soubor Outlooku (.pst). Další informace o exportu položek z Outlooku najdete v tématu Export nebo zálohování zpráv, kalendáře, úkolů a kontaktů.

Začátek stránky

Informační kanály RSS

Zobrazovat aktualizované informační kanály RSS jako nové:    Když vyberete tuto možnost, budou se položky z informačních kanálů RSS zobrazovat jako nové při každé aktualizaci.

Synchronizovat informační kanály RSS se seznamem obecných kanálů v systému Windows:    Pomocí této možnosti můžete prohlížet a udržovat stejný seznam odebíraných informačních kanálů RSS v Internet Exploreru i Outlooku. Další informace najdete v tématu Prohlížení stejných informačních kanálů RSS v Internet Exploreru a Outlooku.

Začátek stránky

Odesílání a přijímání

Nastavení odesílání a přijímání pro příchozí a odchozí položky:    Kliknutím na Odeslat a přijmout můžete vytvořit, upravit nebo odebrat skupiny pro posílání a přijímání. Další informace najdete v tématu Proč používat skupiny pro odesílání a přijímání.

Při spojení odesílat okamžitě:    Výběrem této možnosti můžete zajistit, aby Outlook poslal zprávy napsané při práci offline hned, až budete zas online.

Začátek stránky

Vývojáři

Konfigurace upřesňujících možností vlastních formulářů:    Kliknutím na Vlastní formuláře můžete nastavit upřesňující možnosti pro vlastní formuláře. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení formulářů Outlooku.

Zobrazovat chyby v uživatelském rozhraní doplňků:    Ve výchozím nastavení platí, že když se nějaký doplněk pokusí o manipulaci s uživatelským rozhraním Outlooku a dojde k chybě, Outlook nezobrazí chybovou zprávu. Když vyberete tuto možnost, bude Outlook zobrazovat zprávy o chybách doplňků, které se vztahují k uživatelskému rozhraní.

Začátek stránky

Zobrazení

Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky     Tuto možnost vyberte, pokud nechcete používat grafickou kartu počítače k vykreslování trojrozměrných obrazců, efektů obrazců a textových efektů.

Začátek stránky

Jiné

Nastavit kategorii pro Rychlé kliknutí:    Kliknutím na Rychlé kliknutí můžete nastavit výchozí kategorii, která se má přiřadit při kliknutí na sloupec Kategorie.

Před trvalým odstraněním položek vyzývat k potvrzení:    Když vyberete tuto možnost, bude vás Outlook před trvalým odstraněním položek žádat o potvrzení.

Povolit analýzu odeslaných e-mailů k identifikaci osob, kterým běžně zasíláte e-maily, a témat, o kterých běžně diskutujete, a odeslat tyto informace na výchozí server SharePoint:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí této možnosti můžete určit, jestli se vaše aktivity v Outlooku mají analyzovat za účelem navrhování kolegů a klíčových slov (funkce, která vám usnadní spojení s lidmi a hledání informací ve vaší organizaci).

Povolit protokolování pro řešení potíží (vyžaduje restartování aplikace Outlook):    Výběrem této možnosti můžete zapnout protokolování pro některé funkce Outlooku. Budou se vytvářet protokoly, které můžou být užitečné pro pracovníky podpory při řešení potíží. Další informace najdete v tématu K čemu slouží možnost Povolit protokolování (odstraňování potíží).

Migrovat časové plány skupin z předchozí verze aplikace Microsoft Outlook:    Klikněte na Vybrat složku a zvolte složku pro migraci časových plánů skupin z jiné verze Outlooku.

Při rozbalování konverzací a skupin používat animace:    Outlook ve výchozím nastavení při rozbalování konverzací nebo skupin zobrazuje krátkou animaci. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka tento animační efekt vypnete.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×