Možnosti aplikace Excel na stavovém řádku

Stavový řádek v dolní části aplikací sady Microsoft Office zobrazí stav možností, které jsou vybrány pro zobrazení na stavovém řádku. Ve výchozím nastavení je vybráno mnoho možností, stavový řádek však můžete upravit a možnosti zapnout nebo vypnout.

V aplikaci Microsoft Office Excel 2007jsou ve stavovém řádku k dispozici následující možnosti.

Tato možnost

Zobrazí následující možnosti na stavovém řádku

Režim buňky

Tato možnost vybrána jako výchozí, zobrazí režim úprav aktuální buňky v levé části stavového řádku. Zobrazí se jeden z následujících režimů.

  • Připraven označující obecný stav.

  • Zadání označující režim zadávání obsahu. Bude zobrazen při výběru buňky a zahájení zadávání nebo dvojnásobném stisknutí klávesy F2.

  • Úpravy označující režim úprav v buňce. Bude zobrazen při poklepání na buňku nebo stisknutí klávesy F2, takže je možné zadat nebo upravit data v buňce.

  • Bod označující režim výběru buňku se vzorcem. Bude zobrazen po spuštění vzorce a klepnutí na buňku, kterou chcete zahrnout do vzorce.

Podpisy

Tato možnost vybraná jako výchozí označuje, že aktivní sešit byl digitálně podepsán.

Zásady správy informací

Tato možnost vybraná jako výchozí označuje, že byla použita služba Správa informačních práv (IRM) k omezení oprávnění u obsahu v aktivním sešitu.

Oprávnění

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí ikonu vedle indikátoru režimu buňky, na který lze klepnout, a zobrazit tak aktuální oprávnění pro čtení a úpravy dokumentů. Tato ikona se zobrazí pouze při přístupu k dokumentu, který byl omezen (tlačítko aplikace Microsoft Office Obrázek tlačítka ,Připravit, Omezit oprávněníOmezený přístup).

Caps Lock

Je-li tato možnost vybrána, zobrazí položku Caps Lock označující, že je zapnut režim CAPS LOCK umožňující zadávání velkých znaků. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána.

Num Lock

Je-li tato možnost vybrána, zobrazí položku Num Lockoznačující, že je zapnut režim NUM LOCK umožňující používání kláves na číselné klávesnici k zadávání čísel do listu. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána.

Scroll Lock

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí položku Scroll Lock označující, že je zapnut režim SCROLL LOCK umožňující posouvání v listu pomocí kláves se šipkami.

Pevné desetinné číslo

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí položku Pevné desetinné číslo označující, že všechny číselné hodnoty zadané do listu budou zobrazeny s pevným desetinným číslem. Tuto možnost zapněte zaškrtnutím políčka Automaticky vložit desetinnou čárku ve skupinovém rámečku Možnosti úprav na kartě Upřesnit v dialogovém okněMožnosti aplikace Excel (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , Možnosti aplikace Excel, Upřesnit).

Režim přepisování

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí položku Přepisování označující, že byla stisknuta klávesa INSERT aktivující režim přepisování při úpravách obsahu buňky v režimu úprav buňky (poklepáním na buňku nebo stisknutím klávesy F2). Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána.

Režim konce

Tato možnost vybraná ve výchozím nastavení zobrazí položku Režim konce označující, že byla stisknuta klávesa END aktivující režim konce. Stisknutím klávesy END a po ní klávesy se šipkou přesunete výběr ve směru šipky, zastavíte se na konci či začátku dat a pak začnete znovu na začátku nebo na konci listu.

Záznam makra

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí tlačítko vedle indikátoru režimu buňky, na který lze klepnout a zahájit zaznamenávání makra.

Režim výběru

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí jeden z následujících režimů výběru buňky.

  • Rozšířit výběr po stisknutí klávesy F8 pro rozšíření výběru buňky pomocí kláves se šipkami.

  • Přidat k výběru po stisknutí kláves SHIFT+F8 pro přidání nesousedící buňky nebo oblasti do výběru buněk pomocí kláves se šipkami.

Číslo stránky

Tato možnost vybraná ve výchozím nastavení zobrazí číslo zobrazí číslo stránky vybraného listu a počet stránek v listu při práci v zobrazení rozložení stránky nebo zobrazení náhledu před tiskem.

Průměr

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí průměr vypočítaný z vybraných buněk, které obsahují číselné hodnoty.

Počet

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí počet vybraných buněk.

Počet číselných hodnot

Při výběru této možnosti se zobrazí počet vybraných buněk obsahujících číselné hodnoty. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána.

Minimum

Při výběru této možnosti se zobrazí minimální číselná hodnota ve vybraných buňkách. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána.

Maximum

Při výběru této možnosti se zobrazí maximální číselná hodnota ve vybraných buňkách. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána.

Součet

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí součet číselných hodnot ve vybraných buňkách.

Zobrazení zástupců

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí tlačítka zobrazení Normální, zobrazení Rozložení stránky a Zobrazit konce stránek. Klepnutím na tato tlačítka můžete změnit aktuální zobrazení.

Zení

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí úroveň Zvětšení. Klepnutím na položku Zvětšení otevřete dialogové okno Zvětšení, kde můžete zadat procento zvětšení, které chcete použít.

Posuvník zvětšení

Tato možnost vybraná jako výchozí zobrazí jezdce Zvětšení s tlačítky Oddálit a Přiblížit. Potom můžete přetažením jezdce nebo klepnutím na tlačítka Oddálit a Přiblížit zvětšit obsah listu pro bližší pohled, nebo zmenšit obsah listu, aby bylo možné zobrazit více obsahu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×