Možnosti analýzy implementace

Implementace pravidel určuje, jak nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu zpracovává a ukládá obchodní pravidlo a jak toto pravidlo spolupracuje s podkladovými daty.

Tento článek obsahuje základní informace a obecné pokyny, které vám pomohou rozhodnout, která implementace je nejvhodnější pro dané obchodní pravidlo.

  Implementace a výkon

Volba implementace je jedním ze základních faktorů ovlivňujících výkon. Velkou roli zde hrají i další faktory. Velký vliv na výkon má například počet a složitost dotazů na data, stejně tak jako závislosti, které mohou mezi pravidly existovat. V důsledku toho se může výkon v různých implementacích stejného obchodního pravidla výrazně lišit.

Důležité : Při vytváření obchodních pravidel se snažte vždy používat jazyk PerformancePoint Expression Language (PEL). Pokud k zápisu pravidla použijete jazyk PEL, může pravidlo napsat jednou, spustit je s různými implementacemi a pak porovnat výkon jednotlivých implementací a zvolit nejefektivnější implementaci.

  Implementace a umístění úložiště

Volba implementace také určuje umístění úložiště. Pokud například implementujete pravidlo pomocí jazyka MdxScript, Plánovací server PerformancePoint uloží vzorec v modelové krychli, která odpovídá pravidlu. Uložený vzorec je spuštěn při každém zadání dotazu na příslušné buňky v datové krychli a plánovací server uchová vypočtené hodnoty v mezipaměti datové krychle.

Případně, implementujete-li pravidlo v jazyce SQL, plánovací server uloží pravidlo jako uloženou proceduru v databázi serveru SQL Server. Pravidla s implementací SQL musí být konkrétně vyvolána v naplánované úloze nebo spuštěna příkazem uživatele.

  Implementace a zpracování

Za účelem zpracování obchodního pravidla vytvoří nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu nejprve dočasný formulář obchodního pravidla. Potom plánovací server předá dočasný formulář pravidla do příslušné cílové součásti ke spuštění.

Pomocí následující tabulky zjistíte, která možnost implementace je za daných okolností nejvhodnější.

Jak by pravidlo mělo fungovat?

Potom vyhledejte informace v


Bude pravidlo součástí definice modelu? Má aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu spouštět pravidlo při každém odesílání dotazu na model?


Implementace jazyka MdxScript v sadě pravidel definice


Má být pravidlo spouštěno jako plánovaná úloha nebo jako součást většího procesu?


Implementace jazyka SQL nebo MdxQuery v sadě procedurálních pravidel


Má nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu spustit pravidlo automaticky?


Implementace jazyka SQL nebo MdxQuery v sadě automatických pravidel


Má pravidlo zapisovat hodnoty zpět do tabulky faktů?


Implementace jazyka SQL nebo MdxQuery v sadě automatických nebo procedurálních pravidel


Provádí pravidlo výpočty při použití dat v modelové krychli?


Implementace jazyka MdxQuery v sadě automatických nebo procedurálních pravidel


Má pravidlo generovat velmi velkou sadu členů?


Implementace jazyka SQL v sadě automatických nebo procedurálních pravidel


Má pravidlo používat funkce, které nemusí být podporovány jazykem PEL?


Implementace jazyka MdxQuery v sadě automatických nebo procedurálních pravidel


Důležité : Nelze vybrat implementaci pro zvláštní typ pravidla, jako je například pravidlo konsolidace nebo pravidlo měny. Každé zvláštní pravidlo má pevnou zvláštní implementaci.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×