Možné problémy brandingu při upgradu na SharePoint 2013

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

SharePoint 2013 zavádí nové uživatelské rozhraní, které je jednoduché, rychlé a hladce ovladatelné. Toto uživatelské rozhraní je vytvořené pomocí nových stylů CSS, motivů a stránek předlohy. K získání těchto nových možností je třeba na nové uživatelské rozhraní upgradovat. Kvůli podpoře nového uživatelského rozhraní ale došlo k velkým změnám, které můžou narušit průběh upgradů v situacích, kdy používáte vlastní branding.

V SharePointu 2010 jste mohli označit svůj web pomocí prvků firemní image různými způsoby. Mohli jste třeba:

 • Použít na webu vlastní šablonu stylů, která přepsala výchozí styly SharePointu

 • Použít na webu vlastní motiv (soubor THMX)

 • Zkopírovat a upravit některou z předdefinovaných stránek předlohy SharePointu

 • Vytvořit na webu publikování úplně novou vlastní stránku předlohy, která používá vlastní styly a na kterou odkazují vlastní rozložení stránek

Po upgradu kolekce webů na SharePoint 2013 nebudou tyto typy úprav funkční, protože se změní výchozí styly CSS, motivy a stránky předlohy. Vlastní branding budete proto muset vytvořit znovu pomocí nových stylů, motivů a stránek předlohy dostupných v SharePointu 2013 a znovuvytvořený nový návrh pak použít v upgradované kolekci webů.

Změny výchozích stylů, motivů a stránek předlohy byly nutné, aby mohlo vzniknout rychlejší a líp ovladatelné uživatelské rozhraní a aby se budoucí upgrady chovaly předvídatelně.

Pokud tedy vaše kolekce webů obsahuje vlastní branding, důrazně doporučujeme, abyste před upgradem nejdřív vytvořili zkušební kolekci webů, kde budete moct otestovat a znovu vytvořit vlastní branding v prostředí SharePointu 2013. Další informace o zkušební kolekci webů najdete v článku Upgrade kolekce webů.

V následujících částech článku jsou popsané problémy brandingu, ke kterým může dojít při upgradu na SharePoint Online 2013.

Začátek stránky

Vlastní CSS

Nejčastějším způsobem použití vlastního brandingu na webu SharePointu 2010 bylo vytvoření nového souboru CSS se styly pro přepsání výchozích stylů SharePointu.

SharePoint 2013 ale kvůli zrychlení a lepšímu ovládání v novém uživatelském rozhraní zavádí zásadní změny v implementaci CSS:

 • Soubory CSS jsou menší.

 • Vnořování selektorů CSS je omezené.

 • Kdykoli je to možné, používá se dědičnost CSS.

 • Třídy se definují jen na jednom místě.

 • Související třídy jsou v souboru CSS seskupené.

 • Přiřazené styly a deklarace !mportant se nepoužívají, protože se nedají přepsat.

 • Styly mají konzistentní strukturu a zásady vytváření názvů.

V SharePointu 2013 mají styly konzistentní strukturu a zásady vytváření názvů.

Názvová část

ms -

<funkce>-

<název>

Vysvětlení

Označuje, že toto je třída Microsoft.

Název funkce, se kterou je tato položka spojená, nebo „core“ – pokud se používá jako součást jádra uživatelského rozhraní.

Popisný název položky, jako je například nadpis, odkaz apod.

V důsledku těchto změn v implementaci CSS u SharePointu 2013 se dosavadní styly CSS po upgradu na vašem webu neuplatní. Abyste tento problém vyřešili, vytvořte nejdřív zkušební kolekci webů a v tomto prostředí můžete identifikovat nové styly SharePointu 2013, které bude potřeba nahradit. Pro tyto styly vytvořte nový soubor CSS a pak ho použijte na upgradovaném webu.

Začátek stránky

Vlastní motiv

V SharePointu 2010 můžete pomocí aplikace Office, jako je třeba PowerPoint 2010, vytvořit soubor THMX. Potom můžete tento soubor motivu nahrát na SharePoint 2010 a použít motiv na svém webu.

V SharePointu 2013 je modul motivů úplně přepracovaný. Motivy jsou teď výkonnější a flexibilnější a bude je možné snadněji upgradovat. Model motivů používá v CSS značky komentářů a pak nahrazuje části CSS na základě parametrů, jako jsou písma a barevná schémata vybraná uživateli. Motivy v SharePointu 2013 definují soubory XML.

 • Soubor SPColor.xml definuje barevnou paletu, ve které mají linie sémantická pojmenování, takže je jasnější, na které prvky bude mít vliv změna hodnoty barvy. A motivy teď taky podporují nastavení neprůhlednosti.

 • Soubor SPFont.xml definuje schéma písem a podporuje víc jazyků, bezpečná písma pro web a písma pro web.

Upgrade souborů THMX z SharePointu 2010 na SharePoint 2013 ale není podporovaný. Pokud jste na webu SharePointu 2010 použili vlastní motiv, pak po upgradu na SharePoint 2013 zůstanou soubory motivu na místě, ale vlastní motiv se na webu neuplatní a web se vrátí k výchozímu motivu.

Abyste tento problém vyřešili, vytvořte nejdřív zkušební kolekci webů a pak motiv vytvořte znovu pomocí nových funkcí motivů v SharePointu 2013. Informace o nových funkcích motivů najdete v těchto článcích:

Začátek stránky

Zkopírování a úprava některé z předdefinovaných stránek předlohy

V SharePointu 2010 se menší vlastní úpravy uživatelského rozhraní dělají obvykle tak, že se zkopíruje a pozmění některá z předdefinovaných stránek předlohy. Úpravou stránky předlohy můžete třeba dosáhnout toho, že před koncovými uživateli skryjete některé funkce.

Když ale budete upgradovat web SharePointu 2010 na SharePoint 2013, místo vaší stránky předlohy se použije výchozí stránka předlohy SharePointu 2013. Z tohoto důvodu se po upgradu váš web nezobrazí s vlastním brandingem. Vlastní stránka předlohy vytvořená v SharePointu 2010 na webu zůstane, ale u nového webu byste ji neměli použít, protože nový web nebude vypadat podle očekávání.

Kvůli podpoře nového uživatelského rozhraní v SharePointu 2013 jsme u výchozích stránek předlohy udělali změny. Z tohoto důvodu se stránka předlohy vytvořená v SharePointu 2010 nedá použít u webu v SharePointu 2013.

Abyste tento problém vyřešili, vytvořte nejdřív zkušební kolekci webů a pak znovu vytvořte stránku předlohy na webu SharePointu 2013. Až ověříte, že nová stránka předlohy funguje podle očekávání, přesuňte ji do nové kolekce webů a použijte na webu. Pokud jsou to weby publikování, můžete pomocí Správce návrhu exportovat a potom importovat stránku předlohy jako součást balíčku návrhu. Pokud ne, můžete stránku předlohy přesunout jako součást řešení v izolovaném prostoru (sandbox) nebo tak, že soubor nahrajete do Galerie předlohových stránek.

Začátek stránky

Vlastní stránka předlohy na webu publikování

Pokud chcete mít web s úplným brandingem (třeba intranetový web určený k vnitropodnikové komunikaci), musíte použít web publikování s kompletní vlastní stránkou předlohy a vlastními rozloženími stránek, která jsou připojená k vlastní stránce předlohy.

Když ale budete upgradovat web SharePointu 2010 na SharePoint 2013, místo vaší stránky předlohy se použije výchozí stránka předlohy SharePointu 2013. Z tohoto důvodu se po upgradu váš web nezobrazí s vlastním brandingem. Vlastní stránka předlohy i rozložení stránek, které byly vytvořené v SharePointu 2010, na webu zůstanou, ale u nového webu byste starou stránku předlohy neměli použít, protože nový web nebude vypadat podle očekávání.

Abyste tento problém vyřešili, vytvořte nejdřív zkušební kolekci webů, která je kolekcí webů publikování, a pak znovu vytvořte stránku předlohy na webu SharePointu 2013. Až ověříte, že nová stránka předlohy funguje podle očekávání, vyexportujte ji jako součást balíčku návrhu, importujte balíček návrhu do nové kolekce webů a pak novou stránku předlohy použijte na webu.

Vlastní zástupné symboly obsahu na vlastní stránce předlohy

Důležité : Pokud vaše vlastní stránka předlohy obsahuje vlastní zástupný symbol obsahu a pokud vlastní rozložení stránek taky obsahují tento vlastní zástupný symbol obsahu, může po upgradu dojít k chybě a domovská stránka vašeho webu se možná vůbec nevykreslí. Místo toho se po upgradu objeví zpráva o neočekávané chybě.

Abyste zjistili, jestli máte tento problém, můžete vytvořit zkušební kolekci webů, která je kolekcí webů publikování, a pak nastavit stránku předlohy na předdefinovanou stránku předlohy SharePointu 2013. Pokud se web vykreslí, tento problém nemáte. Pokud se web nevykreslí, ale místo toho se objeví zpráva o neočekávané chybě s uvedeným ID korelace, pravděpodobně tento problém máte.

Při řešení tohoto problému postupujte takto:

 1. Vytvořte zkušební kolekci webů, která je kolekcí webů publikování.

 2. Vytvořte novou stránku předlohy SharePointu 2013.

 3. Přidejte do stránky předlohy SharePointu 2013 vlastní zástupný symbol obsahu.

 4. Použijte novou stránku předlohy na webu.

 5. Vytvořte rozložení stránky, které neobsahuje vlastní zástupný symbol obsahu. Toto rozložení stránky bude přidružené k nové stránce předlohy, která byla použitá na webu.

 6. Změňte všechny stránky, které používají staré rozložení stránky, aby používaly nové rozložení stránky. Můžete to udělat tak, že budete každou stránku jednotlivě upravovat v prohlížeči a použijete možnost na pásu karet, nebo to můžete udělat pomocí programu s využitím objektového modelu klienta, který funguje taky v Office 365.

 7. Odstraňte staré rozložení stránky, které obsahuje vlastní zástupný symbol obsahu.

Přidávat vlastní zástupné symboly do vlastních stránek předlohy a rozložení stránek obecně nedoporučujeme.

Viz taky

Konfigurace verze a nastavení aktualizací u kolekce webů

Upgrade kolekce webů

Přizpůsobené soubory nalezené při kontrole stavu kolekce webů

Zjištění konfliktních typů obsahu při kontrole stavu kolekce webů

Chybějící nadřazené typy obsahu při kontrole stavu kolekce webů

Chybějící šablony webů zjištěné při kontrole stavu kolekce webů

Poradce při potížích s upgradem kolekce webů

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×