Možnosti webové stránky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí dialogového okna Možnosti webové stránky můžete řídit různé funkce a nastavení pro webové stránky, které ukládáte z nebo importujete do aplikace Microsoft Office Excel.

Na kartě Obecné

Uložit všechna další skrytá data potřebná k zachování vzorců     Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zachovat externě odkazované dat vzorců, které nejsou ve vybrané oblasti publikování, která zvětšuje velikost souboru. Toto je výchozí hodnota. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka můžete by neměly být externě odkazovat data, vzorce nahradit počítané hodnoty a zmenšit velikost souboru.

Poznámka : Tato možnost se týká pouze interaktivních webových stránek používajících součásti, které již nejsou v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 podporovány.

Načítat obrázky z webových stránek, které nebyly vytvořeny v aplikaci Excel     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete načíst obrázky, které byly vytvořeny v jiných aplikacích. Toto je výchozí možnost. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, jestliže chcete ignorovat obrázky, které byly vytvořeny v jiných aplikacích.

Kartu prohlížeče

Část Cílové prohlížeče

Typ prohlížeče, který budou používat cíloví uživatelé     Vyberte nejstarší verzi z prohlížeče, který používáte pro zobrazení. Výchozí nastavení je aplikace Internet Explorer 4.0.

Část Možnosti

Povolit PNG grafický formát     Vyberte toto zaškrtávací políčko Povolit grafický formát grafiky PNG (Portable Network). Zrušte zaškrtnutí políčka zakázat grafický formát PNG. Toto je výchozí hodnota.

Spoléhat na šablony stylů CSS     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li používat kaskádové šablony stylů (CSS). Toto je výchozí možnost. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud kaskádové šablony stylů (CSS) nelze používat, protože je cílový prohlížeč nepodporuje .

Při zobrazování grafických prvků v prohlížečích spoléhat na formát VML     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete k zobrazení grafiky v prohlížeči používat jazyk VML (Vector Markup Language), což může urychlit stahování webových stránek. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud jazyk VML nelze používat, protože jej cílový prohlížeč nepodporuje. Toto je výchozí možnost.

Uložit nové webové stránky jako webové stránky tvořené jedním souborem    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete ukládat soubory jako webové stránky tvořené jedním souborem (MHT, MHTML ) s obsahem z podpůrných souborů – jako jsou odrážky, textury pozadí a grafika vložené na webovou stránku. Toto je výchozí možnost. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete soubor uložit jako webovou stránku s podpůrnými soubory. Tuto možnost použijte, pokud jste přidali příkaz Uložit jako webovou stránku na panel nástrojů Rychlý přístup.

Poznámka : 

Karta soubory

Část Názvy a umístění souborů

Uspořádat podpůrné soubory do složky     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete uložit všechny podpůrné soubory – například odrážky, textury pozadí a grafiku – do samostatné podsložky. Toto je výchozí možnost. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li uložit podpůrné soubory do stejné složky jako webovou stránku.

Používat dlouhé názvy souborů, kdykoli to je možné     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li používat dlouhé názvy (název souboru obsahující mezery nebo více než osm znaků), protože jsou podporovány na webovém serveru. Toto je výchozí možnost. Zrušte zaškrtnutí políčka, chcete-li používat krátké názvy souborů (zápis ve standardu 8.3), protože dlouhé názvy nejsou na webovém serveru podporovány.

Aktualizovat odkazy při uložení     Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete přesunout nebo kopírovat podpůrné soubory po přesunutí nebo zkopírování webové stránky, ale místo toho chcete aktualizovat adresy na relativní odkazy na webové stránce. Aby k aktualizaci došlo, je třeba zkopírovanou nebo přesunutou webovou stránku uložit. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li přesunout nebo zkopírovat podpůrné soubory po přesunutí nebo zkopírování webové stránky. Toto je výchozí možnost.

Část Výchozí editor

Zkontrolovat, zda je sada Office výchozím editorem pro webové stránky v ní vytvořené     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zkontrolovat, zda je aplikace sady Microsoft Office registrována jako výchozí editor pro webovou stránku. Pokud je jako výchozí editor registrován jiný program, zobrazí sada Office zprávu s dotazem, zda chcete obnovit při uložení webové stránky aplikaci sady Office jako výchozí editor. Toto je výchozí možnost. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, tato zpráva se nezobrazí.

Kartu obrázky

Cílový monitor     V poli Velikost obrazovky vyberte velikost obrazovky. V poli Pixely na palec vyberte velikost pixelu.

Grafika a text mohou být obtékány různě, v závislosti na rozlišení videa (velikost prvků obrazovky vzhledem k velikosti obrazovky). Velikost obrazovky, kterou určíte, může ovlivnit velikost a rozložení obrázků v sešitu, včetně pozadí přechodné stránky. Velikost pixelu ovlivní velikost grafiky vzhledem k velikosti textu na obrazovce.

Karta kódování

Kódování aktuálního dokumentu při opětovném načtení     Vyberte jazyk, v němž se domníváte, že je stránka kódována. Toto nastavení je použito také při načítání následujících stránek, pokud kódovací jazyk nelze určit.

Po otevření webové stránky se aplikace Office Excel pokusí určit Kódování použité pro danou stránku. Pokud aplikace Excel zobrazí po otevření stránky ve webovém prohlížeči nesprávné znaky, můžete vybrat kódování, které má webová stránka použít. Vyzkoušejte jednotlivá kódování, dokud text nebude čitelný.

Kódování tohoto dokumentu při ukládání     Vyberte kódování, ve kterém chcete webovou stránku uložit.

Webové stránky ukládat vždy s výchozím kódováním     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použít výchozí kódování v počítači a nastavit políčko Kódování tohoto dokumentu při ukládání jako nedostupné. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li povolit možnost Kódování tohoto dokumentu při ukládání a použít zadané kódování. Toto nastavení je užitečné, pokud opakovaně používáte stránky z jiných zdrojů a chcete uložit každou stránku s jedním kódováním. Toto je výchozí možnost.

Karta písma

Znaková sada    Vyberte znakovou sadu, kterou by měla tato stránka používat.

Proporcionální písmo a velikost     Vyberte písmo a velikost pro běžný text. Výchozí nastavení je Arial, 10 .

Neproporcionální písmo a velikost    Vyberte písmo a velikost textu pevnou šířkou. Výchozí hodnota je Courier New 10.

Pokud je při importu webové stránky do aplikace Excel použito nesprávné písmo pro webovou stránku nebo soubor formátu prostého textu, můžete vybrat znakovou sadu, ve které je podle vás stránka kódována. Potom můžete zvolit ze seznamu písem, který závisí vybrané znakové sadě.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×