Možnosti spojnice trendu

Pomocí těchto možností můžete provést změny formátování Spojnice trendu, která je zobrazena v grafu.

Typ trendu a regrese

Exponenciální:     Pro zobrazení datových hodnot, které stoupají nebo klesají rostoucí měrou, použije křivku. V případě exponenciální spojnice trendu by data neměla obsahovat nulové nebo záporné hodnoty.

Tento typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde cb jsou konstanty a e je základ přirozeného logaritmu.

Lineární:     Pro zobrazení množin jednoduchých lineárních dat obsahujících datové hodnoty, které se zvyšují nebo klesají rovnoměrně, použije nejlépe odpovídající přímku.

Tento typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin odpovídajících přímce následující lineární rovnici:

rovnice

kde m je směrnice a b je úsečka.

Logaritmický:     Pro zobrazení datových hodnot, které se rychle zvyšují nebo snižují před vyrovnáním, použije nejlépe vyhovující křivku. U logaritmické spojnice trendu mohou data obsahovat záporné a kladné hodnoty.

Tento typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde c a b jsou konstanty a ln je funkce přirozeného logaritmu.

Polynomický:     Pro zobrazení kolísavých datových hodnot použije křivku. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte celé číslo od 2 do 6 do pole Pořadí, čímž určíte, kolik zakřivení (maxim a minim) se v křivce zobrazí. Pokud je například pole Pořadí nastaveno na hodnotu 2, zobrazí se obvykle v grafu pouze jedno maximum nebo minimum, v případě hodnoty 3 se zobrazí jedno či dvě maxima nebo minima a v případě hodnoty 4 se mohou zobrazit až tři maxima nebo minima.

Tento typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde bProměnná jsou konstanty.

Mocninný:     Pro zobrazení datových hodnot, které porovnávají naměřené hodnoty vzrůstající specifickou měrou, použije křivku. U mocninné spojnice trendu by data neměla obsahovat nulové nebo záporné hodnoty.

Tento typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde cb jsou konstanty.

Klouzavý průměr:     Pro zobrazení datových hodnot použije křivku trendu s vyhlazením kolísání dat, aby jasněji vynikl vzor nebo trend. Klepněte na tuto možnost a potom do pole Období zadejte hodnotu v rozsahu od 2 do počtu datových bodů v řadě minus 1, čímž určíte průměry datových bodů, které budou použity jako body ve spojnici trendu. Pokud je například pole Období nastaveno na hodnotu 2, jako první bod spojnice trendu typu klouzavý průměr se použije průměr prvních dvou datových bodů, jako druhý bod průměr druhého a třetího datového bodu atd.

Tento typ spojnice trendu používá následující rovnici:

rovnice

Název spojnice trendu

Automaticky:     Použije výchozí název pro typ spojnice trendu a regrese, který vyberete.

Vlastní:     Umožňuje zadat vlastní název spojnice trendu pro vybraný typ spojnice trendu a regrese. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovaný název do pole Vlastní.

Odhad

Vpřed:     Chcete-li vytvořit odhad vpřed pro zobrazení trendu, zadejte do pole Vpřed požadovaný počet budoucích period.

Nazpět:     Chcete-li do zobrazeného trendu zahrnout období v minulosti, zadejte do pole Nazpět požadovaný počet period v minulosti.

Ohraničení:     Určuje, kde spojnice trendu protíná svislou osu (hodnot). Zaškrtněte toto políčko a potom zadejte hodnotu, která má sloužit jako průsečík na svislé ose.

Zobrazit rovnici regrese:     Zobrazí nebo skryje rovnice, které byly použity pro výpočet spojnice trendu.

Zobrazit hodnotu spolehlivosti R:     Zobrazí nebo skryje hodnotu spolehlivosti R, kterou aplikace Microsoft Office Excel automaticky vypočítá s cílem určit spolehlivost trendu a přesnost odhadu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×