Možnosti služby Excel Services

Tyto možnosti slouží k definování částí sešitu, které budou zobrazeny v prohlížeči, a parametrů.

V tomto článku:

Zobrazit

Parametry dotazu

Zobrazit

Zobrazit pole se seznamem.     Umožňuje vybrat části sešitu, které budou zobrazeny v prohlížeči a v aplikaci Microsoft Office Excel Web Access. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Celý sešit:      Zobrazí všechny sešity a data. Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení.

  • Listy:      Zobrazí seznam listů v sešitu. Ve výchozím nastavení jsou vybrány a zobrazeny všechny listy. U listů, které nechcete zobrazit, zrušte zaškrtnutí políček. Chcete-li rychle znovu zobrazit všechny listy, zaškrtněte políčko Všechny listy.

  • Položky v sešitu:      Zobrazí seznam položek (například pojmenované oblasti, grafy, tabulky nebo kontingenční tabulku), které lze zobrazit. Ve výchozím nastavení nejsou položky vybrány, a proto nejsou zobrazeny. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete zobrazit.

Začátek stránky

Parametry dotazu

Seznam parametrů:     Zobrazí parametry definované v sešitu a následující podrobné informace:

  • Název:      Zobrazí názvy definovaných parmetrů, které jsou ve výchozím nastavení seřazeny vzestupně.

  • Komentáře:      Zobrazí komentáře přidružené k názvům parametrů.

  • Hodnota:      Vrátí aktuální hodnotu buněk, na které aktuálně odkazuje název parametru, a zobrazí kódy chyb, řetězce znaků, čísla nebo oblasti dat.

  • Odkaz na:     Zobrazuje adresu buňky, na kterou parametr momentálně odkazuje.

    Poznámka : Názvy parametrů odkazují na jednotlivé buňky v listu pojmenované pomocí příkazu Pojmenovat rozsah (karta Vzorce, skupina Pojmenované buňky, tlačítko Pojmenovat rozsah). U pojmenovaných oblastí, které obsahují více buněk, parametry definovat nelze.

Přidat:      Klepnutím zobrazíte dialogové okno Přidat parametry pro přidání nových parametrů. Nové parametry jsou umístěny na konec seznamu a seznam je potom seřazen podle aktuálního pořadí řazení.

Odstranit:      Klepnutím odstraníte vybrané parametry. Pokud je seznam Parametr prázdný, není tlačítko k dispozici.

Odstranit vše:      Klepnutím odstraníte všechny parametry v seznamu Parametr.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×