Možnosti popisků

Pomocí těchto možností můžete provádět změny obsahu a formátování Popisek dat, které jsou zobrazeny u Datové body v grafu.

Důležité : Některé možnosti popisků jsou k dispozici pouze u některých typů grafů.

Obsah popisku

Název řady:     Zobrazí název řady, který bude přiřazen ke všem datovým bodům.

Název kategorie:     Zobrazí název kategorie, který bude přiřazen ke všem datovým bodům.

Hodnota:     Zobrazí hodnotu, která bude vyjádřena u všech datových bodů.

Hodnota X:     Zobrazí hodnotu X v XY bodovém a bublinovém grafu.

Hodnota Y:     Zobrazí hodnotu Y v XY bodovém a bublinovém grafu.

Procento:     Zobrazí procento z celkové hodnoty všech datových bodů ve výsečovém a prstencovém grafu.

Zobrazit vodicí čáry:     Zobrazí ve výsečovém a prstencovém grafu čáry mezi popisky umístěnými vně datových bodů a datovými body, pokud jsou popisky širší než datové body, které představují.

Velikost bublin:     Zobrazí v bublinovém grafu velikost každé bubliny na základě hodnot třetí datové řady.

Obnovit text popisku:     Pokud byly popisky dat upraveny ručně, obnoví tato možnost text těchto popisků na názvy a hodnoty podle políček zaškrtnutých ve skupinovém rámečku Obsah popisku.

Umístění popisků

Střed:     Umístí popisky na střed všech datových bodů.

Před zakončením:     Umístí popisky dovnitř datových bodů směrem k jejich konci.

U základny:     Umístí popisky dovnitř datových bodů směrem k základně.

Za zakončením:     Umístí popisky vně datových bodů směrem ke konci.

Přizpůsobit:     Ve výsečových grafech umístí popisky tam, kde jsou nejviditelnější, buď dovnitř, nebo mimo datové body.

Vlevo:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky na levou stranu datových bodů.

Vpravo:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky na pravou stranu datových bodů.

Nahoře:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky nad datové body.

Dole:     Ve spojnicovém, XY bodovém nebo bublinovém grafu umístí popisky pod datové body.

Zahrnout do popisku klíč legendy:     V případě zaškrtnutí tohoto políčka umístí klíč legendy s přiřazeným formátem a barvou vedle popisků dat v grafu.

Oddělovač:     Umožňuje určit způsob rozdělení obsahu popisku dat. V seznamu Oddělovač vyberte oddělovač, který chcete použít, nebo zadejte vlastní.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×