Možnosti ochrany dat v Outlooku

Informace v Outlooku for Mac můžete chránit několika způsoby, ale k ochraně e-mailových zpráv a datového souboru Outlooku for Mac (.olm) nemůžete bohužel používat heslo.

Funkce

Popis

Digitální podpisy

Můžete odesílat a přijímat zprávy, které mají digitální podpis. Digitální podpisy pomáhají potvrdit identitu odesílatele, abyste věděli, jestli zprávu neodeslal podvodník.

Další informace najdete v článku o odeslání digitálně podepsané nebo zašifrované zprávy.

Šifrování zprávy

Tato funkce chrání soukromí zprávy tím, že text zakóduje, takže není čitelný. Jenom zamýšlení příjemci můžou text dekódovat a přečíst si obsah zprávy.

Další informace najdete v článku o digitálním podepisování, šifrování a čipových kartách.

IRM (Správa přístupových práv k informacím)

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje jednotlivcům i správcům nastavovat přístupová oprávnění k dokumentům, sešitům, prezentacím a e-mailovým zprávám. Pomáhá chránit citlivé informace před vytištěním, přeposláním nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Když se pomocí IRM omezí oprávnění k souboru, omezení přístupu a použití se vynucují, i když se soubor dostane k nezamýšleným příjemcům. Přístupová oprávnění jsou totiž uložená přímo v dokumentu, sešitu, prezentaci nebo e-mailové zprávě samotné. A musí být ověřená na serveru.

Poznámka : Pokud chcete omezit oprávnění k obsahu zprávy, musíte mít Microsoft Office for Mac Standard 2011.

Další informace najdete v článku o vytváření zprávy s omezenými oprávněními

Viz taky

Ochrana e-mailové přílohy heslem

Informace o zabezpečení v Outlooku

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×