Možnosti migrace SharePointu 2007 ke zvážení

Upgrady a migrace na konci životnosti a podpory produktů Microsoft SharePoint Server (jako je Microsoft SharePoint Server 2007) můžou být časově náročné. Nejlepší je znát datum konce životnosti a práci si předem naplánovat.

Obvyklé strategie upgradu SharePointu

Prostředí SharePoint Serveru se dá upgradovat různými způsoby. Pokud máte farmu Microsoft Office SharePoint Serveru 2007, tady jsou některé příklady způsobů upgradu:

 • Připojení databází

 • Souběžný upgrade

 • Místní upgrade

 • Hybridní upgrade (místní s odpojenými databázemi / s připojením samostatných databází)

 • Hybridní nasazení SharePointu (online připojení k místnímu SharePointu)

 • Ruční přesunutí dat mezi kolekcemi webů nebo knihovnami

 • Upgrade na Office 365 s průvodcem FastTrack (Poradce pro nasazení SharePointu Online)

 • Rozhraní API pro migraci na SharePoint Online v Office 365

Co je pro vás nejlepší?

Taktickou výhodou při upgradu jsou vaše znalosti toho, co vaše farma dělá a k čemu se používá. Když víte, jak lidé sharepointovou farmu používají, pomůže vám to při výběru z možností.

Tip: Microsoft Office SharePoint Server 2007 se dá také upgradovat postupně, ale to tady nepopisujeme. Seznam článků k jednotlivým krokům upgradu najdete v tématu Přehled konce životnosti SharePoint Serveru 2007.

Nezapomeňte sledovat Životní cyklus produktu a Požadavky na systém pro příslušnou verzi SharePointu, na kterou upgradujete. Dělejte to proto, abyste se dozvěděli o nutnosti dalšího upgradu (pokud se například zdržíte u staršího produktu, jako je SharePoint Server 2010, a plánujete další upgrady, sledujte datum jeho konce životnosti) a abyste věděli, jestli máte hardware, který podporuje váš plán.

Pokud máte v plánu převést některé nebo všechny sharepointové weby do Office 365 v cloudu, měli byste si uložit odkaz na Popis služeb Office 365. V tomto Popisu služeb získáte informace o funkcích SharePointu Online a o možných odlišnostech od místního SharePoint Serveru. Upgradujte fungující farmy Microsoft Office SharePoint Serveru 2007. Pokud vaše instalace obsahuje nefunkční weby, před upgradem je opravte.

Poznámka k řízení rizik

Metody souběžného upgradu jsou v logickém schématu upgradu důležité. Při souběžném upgradu zachováte farmu Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 a na novém hardwaru vytvoříte farmu nejbližší nové verze (SharePoint Serveru 2010). Je to užitečné ze tří důvodů:

 1. Máte místo, odkud můžete vzít zálohy databází Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 a upgradovat je samostatně připojením databází.

 2. Pokud zjistíte, že se ve vaší farmě Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 používá jenom malý počet důležitých knihoven dokumentů a dalších informací, můžete data z Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 ručně přesunout na SharePoint Server 2010 nebo můžete převést na další verzi jenom určité weby (to vám ulehčí práci).

 3. Čím méně toho budete dělat přímo na serverové farmě Microsoft Office SharePoint Serveru 2007, tím budou data obsažená ve farmě při upgradu ve větším bezpečí.

Metody místního upgradu probíhají přímo na farmě Microsoft Office SharePoint Serveru 2007, takže nabízejí méně možností k ukončení postupu a návratu k původnímu prostředí. V co největší míře používejte bezpečnostní opatření (jako je zálohování původního prostředí a testování záloh). Pokud je například vaše farma Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 virtuální a je duplikovaná kvůli zálohování a obnovení, zálohujte a obnovte nejaktuálnější databáze dřív, než nastane časový interval pro upgrade. Když budete vědět, že můžete databáze obnovit ze zálohy, budete v klidu, že se nic nestane.

Tip: Pro Microsoft Office SharePoint Server2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 a SharePoint Server 2016 existují dokumenty s doporučenými postupy. Můžete si také najít partnery Microsoftu, kteří mají zkušenosti s upgrady nebo s migracemi na Office 365.

Vytvoření plánu

Pokud potřebujete upgradovat, měli byste mít plán, ale ne všechno se hodí na všechny případy. Váš plán může být třeba takto jednoduchý: Vytvořit předplatné Office 365 pro SharePoint Online, zaregistrovat doménu a přesměrovat uživatele, aby ukládali soubory na nové místo. Ale nemusí. Rozhodnutí je na vás a záleží na tom, co vy a vaši uživatelé skutečně potřebujete.

Poznámka: Používat software, jehož životní cyklus skončil, je riskantní. Pro produkty, kterým skončila podpora, se při nalezení problémů už neposkytují opravy. To také znamená, že když se objeví bezpečnostní hrozba, nebudou vydány opravy zabezpečení, protože produkty s ukončeným životním cyklem už nejsou podporované. Předejděte prosím této situaci!

Využití znalostí o farmě

Při upgradu byste se měli rozhodovat na základě toho, k čemu farma ve vaší organizaci slouží. Jaké potřeby uspokojuje? Jaká je její role? Každá farma ve vaší společnosti může sloužit k jinému účelu. Některé z vašich sharepointových farem můžou být nezbytné, jiné můžou sloužit k archivaci souborů – aby byly v bezpečí. Pokud vaše farma plní více rolí najednou, měli byste vědět, k jakým účelům kolekce webů, weby nebo i knihovny dokumentů slouží, jestli jsou nějak přizpůsobené a jak jsou důležité. Analyzovat data na této úrovni může představovat hodně práce, ale ušetří vám to čas a úsilí, které budou potřeba ke zvládnutí vaší domény před upgradem nebo migrací. Až budete znát všechny proměnné a nejdůležitější detaily, budete také vědět, co je překonané a co můžete opustit. Tyto znalosti vám budou na cestě vpřed jenom k prospěchu.

Takže – co si uživatelé myslí, že je ve vaší farmě SharePoint Serveru nejdůležitější?

 • Integrované funkce SharePointu

 • Velký korpus dat (například archiv souborů)

 • Dostupnost

 • Nezbytné aplikace, webové části nebo dokumenty ve farmě (nepostradatelná farma)

 • Závazné standardy

 • Přizpůsobení

Pokud na své sharepointové farmě provozujete něco nezbytného pro fungování firmy, například velký katalog důležitých dat o požadavcích klientů na služby, můžete si zaškrtnout položku Nezbytné aplikace, ale i Dostupnost – kdybyste nemohli SharePoint chvíli používat, mělo by to na vaši firmu neblahý dopad. Podobně si můžete zaškrtnout položku Přizpůsobení, pokud důležité služby poskytované vaší farmou jsou založené na vlastním kódu, vlastních definicích webu nebo na různých společně fungujících přizpůsobeních.

Pokud SharePoint plní potřeby, aniž byste museli použít něco jiného, než je integrované v softwaru, a pokud ho běžně aktualizujete a provádíte normální správu a údržbu, asi jste zaškrtli položku Integrované funkce SharePointu – to může být také důvod, proč dál používáte starší verzi SharePointu. Jinými slovy, SharePoint zatím dělá, co potřebujete, a do této chvíle, kdy životnost Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 končí, jste ho nepotřebovali upgradovat.

Vytvořením takového seznamu vytvoříte kritéria pro váš upgrade. Jinými slovy, při každém upgradu byste měli vzít položky tohoto seznamu v úvahu. Tak byste měli vyloučit způsoby, které momentálně neodpovídají vašim potřebám.

Jednoduchý ukázkový plán

Možná bude potřeba dosáhnout širší shody s vedením a ostatními správci ohledně postupu při upgradu SharePointu. Správci SharePoint Serveru často spolupracují se správci Microsoft SQL Serveru, s týmy síťových služeb a zabezpečení a dalšími lidmi. Pokud je účastníků mnoho, měli byste dosáhnout shody nad plánem upgradu a migrace nebo ho patřičně upravit. Když budete například migrovat data tak, aby část vaší společnosti používala SharePoint Online v Office 365, bude ve vaší síti pravděpodobně potřeba ladit a testovat výkon. Týmy, kterých se to dotkne, byste měli předem informovat.

V této jednoduché ukázce je uvedený návrh správce SharePointu a potom rozepsaný plán, na kterém se shodli všichni účastníci. Kvůli vyloučení nejasností je vhodné dohody a rozhodnutí zdokumentovat.

Plán začíná po důkladné analýze farmy a snaží se identifikovat roli farmy, bolestivá místa a další důležité informace, které umožní zpřesnit některé možnosti upgradu. Správce SharePointu potom vytvoří návrh upgradu a účastníci odsouhlasí akční plán.

Seznam důležitých položek:

Dostupnost, integrované funkce SharePointu a závazné standardy.

 • Většina dat je ve třech kolekcích webů, přičemž Centrum schůzek používané vývojovým týmem je zvlášť důležité a intenzivně využívané v různých časových pásmech po celém světě.

 • Rozsáhle se používá 17 dalších webů.

 • Dvě knihovny dokumentů (Centrum schůzek a Dokumenty v kořenové kolekci webů) jsou největší – každá obsahuje více než 8 000 dokumentů. Máme velký počet archivovaných dokumentů a seznam s tabulkovými přílohami.

 • Ve 14 seznamech knihoven jsou citlivá data, se kterými se MUSÍ zacházet v souladu se závaznými předpisy.

 • MUSÍME mít schopnost provádět blokování a e-discovery, ať budeme kdekoli.

 • Některá z těchto dat MUSÍ zůstat uložená místně, aby byla dodržena pravidla zabezpečení informací.

Volby upgradu a migrace:

Ano

Ne

Upgrade databází s připojením databází

Místní upgrade

Upgrade se souběžnými farmami

Hybridní upgrade

Rozhraní API pro migraci na SharePoint Online v Office 365 (pro data osobních webů)

Hybridní nasazení SharePointu (zatím není potřeba)

Ruční migrace nepostradatelných dat do SharePointu Online

Upgrade na Office 365 s průvodcem FastTrack

Navrhovaný plán:

Upgradujte místně, se souběžnými verzemi SharePointu, některými virtualizovanými, aby šlo upgradovat nejdříve databáze. Přejděte ze SharePointu 2007 na SharePoint 2010. Správci a vývojáři otestují výslednou farmu. Uživatelé otestují výslednou farmu. Opravte během této doby případné větší problémy. Opět souběžnou formou upgradujte databáze SharePointu 2010 na SharePoint 2013. Testy. Uživatelské testy/pilotní nasazení. Opravte během této doby případné větší problémy.

 • Zvažte, jestli Hybridní federované vyhledávání s SharePointem Online vyhovuje vašim potřebám.

 • Zvažte pomoc FastTrack – jestli chcete upgradovat na SharePoint Online odsud.

 • Zjistěte, jestli některé kolekce webů nepůjdou přesměrovat na předplatné Office 365. (Office 365 splňuje mnoho závazných standardů. Office 365 má funkci eDiscovery a může provádět blokování prostřednictvím Centra dodržování předpisů.)

Jinak pokračujte souběžným upgradem na SharePoint Server 2016.

Poznámka: Mezi doporučeními správců plánujících upgrade a skutečným postupem probíhají rozhovory s dalšími účastníky, na kterých upgrade záleží. Ekonomové například někdy přinutí správce změnit plány. Ať už bude konečné rozhodnutí jakékoli, měli byste vždy zdokumentovat, jaký je odsouhlasený plán, abyste mohli pokračovat. Schválený plán může vypadat nějak takto:

Akční plán:

V místním nasazení použijeme virtuální prostředí k výstavbě výchozího SharePoint Serveru 2010 a 2013. SharePoint Server 2016 bude postavený na novém hardwaru, který splňuje požadavky verze 2016 na systém. Budeme provádět připojení databází a upgradovat tak databáze ze SharePointu 2007 přes všechny verze mezi ním a SharePoint Serverem 2016. Pokud už nativní funkce nebudou vyhovovat potřebám, znovu v této době vytvoříme základní přizpůsobení pro prostředí SharePoint Serveru 2016 a v tomto prostředí je otestujeme. Když budeme úspěšní, budeme mít místní farmu na novém hardwaru s upgradovanými databázemi a menším množstvím přizpůsobení. Upgradované databáze obsahu připojíme k novým kolekcím webů v SharePoint Serveru 2013, provedeme testy, uživatelské testy/pilotní nasazení a potom přepneme DNS na nové prostředí SharePoint Serveru 2016 k živému použití.

 • V tuto chvíli neuvažujeme o Federovaném hybridu mezi SharePoint Serverem 2016 a SharePointem Online.

 • Přibližně 35 % našich webů se dá změnit na weby SharePointu Online s jednoduchými doménami nebo se z nich nakonec může stát úložiště OneDrivu pro firmy. Hledáme další příležitosti k převodu webů nebo přesměrování nových webů na SharePoint Online.

 • Něco z této části migrace bude probíhat ručně, přetahováním na osobní weby OneDrivu pro firmy, a něco přes rozhraní API pro migraci.

Za plánem by měly následovat podrobnější kroky nebo řada odkazů na konkrétní pokyny k upgradu. Kvůli porovnání by se počítač s Microsoft Office SharePoint Serverem 2007 neměl vyřadit z provozu a virtuální prostředí by se měla zachovat. Upgrade ale bude dokončený, až budou uživatelé přesměrovaní na SharePoint Server 2016.

Hlavními faktory při volbě způsobu upgradu jsou celkové náklady na upgrade a cena postupem času (další informace o tom najdete v článku Přehled migrace SharePointu). Plánování v předstihu vám ale značně usnadní zjistit, co můžete očekávat, uvážlivě se rozhodnout a připravit úspěšný upgrade.

Související odkazy

Zásady životního cyklu společnosti Microsoft a vyhledání životního cyklu produktu

Vyhledání partnerů Microsoftu, kteří vám můžou pomoct s upgradem nebo migrací

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×