Migrace obsahu mezi prostředími

Před migrací obsahu z virtuálního prostředí je nutné nejdříve uložit všechny soubory jako soubory BSWX. Kroky pro migraci mezi virtuálním, vývojovým, testovacím a provozním prostředím jsou jinak identické.

Následující kroky můžete provést v Návrháři řídicích panelů pomocí pásu karet, který je součástí uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent. Klepněte na tlačítko Microsoft Office, které se nachází v horním rohu pásu karet. Zobrazí se seznam často používaných příkazů. Pomocí těchto příkazů můžete vytvořit a uložit nový pracovní prostor nebo změnit nastavení serveru.

Co chcete udělat?

Změna názvu serveru

Aktualizace zdroje dat

Aktualizace ukazatelů KPI

Aktualizace přehledů výkonnostních metrik

Aktualizace sestav

Aktualizace ukazatelů

Aktualizace řídicího panelu

Publikování řídicího panelu a jeho zobrazení

Změna názvu serveru

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office a potom klepněte na tlačítko Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti vyberte kartu Server.

 3. Nastavte adresu URL serveru, na kterém bude běžet Monitorovací server PerformancePoint.

 4. Klepnutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete.

 5. Na pásu karet klepněte na možnost Aktualizovat a potom klepněte na možnost Označit rozdíly a Publikovat.

Začátek stránky

Aktualizace zdroje dat

 1. Vyberte první zdroj dat v souboru pracovního prostoru.

 2. Změňte informace o připojení na nové umístění dat.

 3. Klepnutím na možnost Test připojení zkontrolujte, zda je zdroj dat správně nakonfigurován.

 4. Z karty Vlastnosti aktualizujte pole Vlastník a pole Uživatelská oprávnění přidáním správných pověření.

 5. Postup opakujte pro každý zdroj dat.

Začátek stránky

Aktualizace ukazatelů KPI

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů vyberte složku KPI.

 2. Klepněte na kartu Pracovní prostor a potom vyberte všechny ukazatele KPI v pracovním prostoru.

 3. Klepněte na kartu Úpravy a potom klepněte na možnost Hromadné úpravy.

 4. Do uvedeného pole zadejte popis změn, které provádíte.

 5. Zadejte jméno osoby, která tuto akci vlastní. (Volitelné)

 6. Vytvořte nebo vyberte složku zobrazení, do níž se budou ukládat nově upravené klíčové ukazatele.

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Proveďte potřebné úpravy. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 9. Na potvrzovací obrazovce klepněte na tlačítko Zavřít.

 10. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Publikovat vše.

Začátek stránky

Aktualizace přehledů výkonnostních metrik

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik.

 2. Na kartě Server nebo Pracovní prostor poklepejte na přehled výkonnostních metrik s hodnotami, které chcete aktualizovat.

 3. Klepněte na kartu Úpravy.

 4. V části Editor přehledu výkonnostních metrik klepněte na možnost Aktualizovat.

Začátek stránky

Aktualizace sestav

Tip : Tato aktualizace je požadována pouze v případě, že budou v novém prostředí odlišní uživatelé.

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů vyberte složku Sestavy.

 2. Vyberte kartu Pracovní prostor a zvýrazněte všechny sestavy v pracovním prostoru.

 3. Vyberte kartu Úpravy na pásu karet a potom klepněte na možnost Hromadné úpravy.

 4. Aktualizujte pole Vlastník přidáním správných pověření.

 5. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Aktualizace ukazatelů

Tip : Tato aktualizace je požadována pouze v případě, že budou v novém prostředí odlišní uživatelé.

 1. Vyberte každý ukazatel.

 2. Vyberte kartu Vlastnosti a aktualizujte pole Vlastník a pole Uživatelská oprávnění přidáním správných pověření.

Začátek stránky

Aktualizace řídicího panelu

Tip : Tato aktualizace je požadována pouze v případě, že budou v novém prostředí odlišní uživatelé.

 1. Vyberte každý řídicí panel.

 2. Vyberte kartu Vlastnosti a aktualizujte pole Vlastník a pole Uživatelská oprávnění přidáním správných pověření.

Začátek stránky

Publikování řídicího panelu a jeho zobrazení

 1. Na kartě Domů Návrháře řídicích panelů klepněte na položku Publikovat vše.

 2. Na kartě Úpravy klepněte na položku Web na serveru SharePoint.

 3. Vyberte řídicí panel, který chcete nasadit. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Zadejte adresu URL serveru SharePoint (například http://Server/).

 5. Vyberte knihovnu dokumentů pro publikovaný řídicí panel a klepněte na tlačítko Další.

 6. Klepnutím na tlačítko Dokončit přijměte výchozí stránku předlohy a publikujte řídicí panel.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×