Microsoft MyAnalytics pro správce Office 365

MyAnalytics poskytuje statistické údaje, které uživatelům pomůžou pochopit, jakým způsobem tráví čas v práci.

Jak můžete MyAnalytics získat

MyAnalytics je součástí následujících plánů:

Pokud máte některý z následujících plánů, můžete si také koupit doplněk MyAnalytics:

 • Office 365 Enterprise E1 nebo plán E3

 • Office 365 Education nebo E3

Služba MyAnalytics pak bude dostupná pro vaše uživatele s licencí* ihned po zakoupení plánu nebo doplňku. Vzhledem k tomu, že shromažďování dat zabere určitou dobu, se statistiky začnou zobrazovat přibližně po jednom týdnu.

MyAnalytics funguje s nejnovějšími nebo bezprostředně předchozími verzemi aplikací Microsoft Edge, Internet Explorer a Firefox nebo s nejnovějšími verzemi aplikací Chrome a Safari. Další informace najdete v článku Požadavky na systém pro Office.

* Aby uživatel mohl přistupovat ke všem funkcím MyAnalytics, musí mít přiřazenou licenci SharePoint.

Co dělat, pokud už MyAnalytics máte

Až si koupíte plán E5 nebo doplněk MyAnalytics, budete muset MyAnalytics nakonfigurovat pro svoji organizaci. Doporučujeme postupovat podle následujících kroků:

Seznámení s příručkou pro MyAnalytics týkající se ochrany osobních údajů

Jsme si vědomi toho, že organizace mají různé požadavky týkající se ochrany a používání osobních údajů zaměstnanců. MyAnalytics nabízí různé možnosti, abyste mohli vyhovět zásadám vaší organizace nebo právním požadavkům na ochranu a používání osobních údajů zaměstnanců. Abyste se s těmito možnostmi důkladně seznámili, měli byste si přečíst dokument Příručka pro osobní řídicí panel a outlookový doplněk MyAnalytics týkající se ochrany osobních údajů. Tak zajistíte, že MyAnalytics nakonfigurujete podle potřeb vaší organizace.

Konfigurace nastavení pro uživatele MyAnalytics

K nakonfigurování MyAnalytics pro každého uživatele ve vaší organizaci můžete použít následující možnosti.

Výchozí chování pro kteréhokoli uživatele můžete změnit nastavením parametru PrivacyMode:

PrivacyMode

Licencovaný uživatel

Nelicencovaný uživatel

Opt-in (Výslovný souhlas)

Toto je výchozí nastavení.

 • Údaje Office 365 se používají pro agregované informace, které se zobrazují licencovaným uživatelům.

 • Osobní řídicí panel je dostupný.

 • Uživatel může vyjádřit výslovný nesouhlas prostřednictvím nabídky Nastavení vlastností.

 • Údaje Office 365 se používají pro agregované informace, které se zobrazují licencovaným uživatelům.

 • Uživatel nemůže vyjádřit nesouhlas. Uživatele může odhlásit pouze správce.

Opt-out (Výslovný nesouhlas)

 • Údaje Office 365 se nepoužívají pro agregované informace, které se zobrazují licencovaným uživatelům.

 • Osobní řídicí panel není dostupný.

 • Uživatel může vyjádřit výslovný souhlas prostřednictvím nabídky Nastavení vlastností.

 • Údaje Office 365 se nepoužívají pro agregované informace, které se zobrazují licencovaným uživatelům.

Excluded (Vyloučené)

 • Údaje Office 365 se nepoužívají pro agregované informace, které se zobrazují licencovaným uživatelům.

 • Řídicí panely jsou dostupné.

 • Uživatel nemůže vyjádřit výslovný souhlas prostřednictvím nabídky Nastavení vlastností.

 • Údaje Office 365 se nepoužívají pro agregované informace, které se zobrazují licencovaným uživatelům.

Poznámky: Následující platí, když použijete výchozí nastavení:

 • Všichni uživatelé ve vaší organizaci, ať už jste jim licence pro MyAnalytics poskytli nebo ne, vyjadřují výslovný souhlas.

 • Licencovaní uživatelé budou mít MyAnalytics po přiřazení licence automaticky povolený. Pokud chcete, aby měli vaši licencovaní uživatelé možnost k vyjádření výslovného souhlasu, musíte změnit výchozí nastavení.

Ke spuštění rutin pro nastavení nebo získání uživatelských nastavení MyAnalytics použijte Exchange Online PowerShell.

Další informace o Exchange Online PowerShellu najdete v článku Připojení k Exchange Online PowerShellu.

PrivacyMode má tři různá nastavení: Excluded (Vyloučené), Opted-in (Výslovný souhlas) a Opted-out (Výslovný nesouhlas). Tyto možnosti jsou popsané níže. Pomocí následující rutiny je možné nakonfigurovat nastavení služby MyAnalytics pro uživatele:

Set-UserAnalyticsConfig –Identity <string> [PrivacyMode <string[]>]

Parametr

Povinný

Popis

Výchozí hodnota

Identity

Ano

ID aktuálního uživatele tak, jak je uložené v adresáři Azure Active Directory (AAD)

-

PrivacyMode

Ano

 • Excluded (Vyloučené): MyAnalytics nebude používat data aktuálního uživatele k výpočtu odvozené statistiky pro ostatní uživatele. Aktuální uživatel nebude moct toto nastavení změnit v MyAnalytics z nabídky Nastavení vlastností, ale dál uvidí individuální statistiky v řídicích panelech MyAnalytics.

 • Opt-out (Výslovný nesouhlas): MyAnalytics nebude používat data aktuálního uživatele k výpočtu odvozené statistiky pro ostatní uživatele. Aktuální uživatel neuvidí statistiku v MyAnalytics, ale může příslušné nastavení změnit v nabídce Nastavení vlastností a zvolit výslovný souhlas.

 • Opt-in (Výslovný souhlas): MyAnalytics bude používat data aktuálního uživatele k výpočtu odvozené statistiky pro ostatní uživatele. Aktuální uživatel uvidí statistiku v MyAnalytics, ale může příslušné nastavení změnit v nabídce Nastavení vlastností a zvolit výslovný nesouhlas.

Opt-in (Výslovný souhlas)

Pomocí následující rutiny je možné získat nastavení MyAnalytics pro uživatele:

Get-UserAnalyticsConfig –Identity <string>

Parametr

Povinný

Popis

Výchozí hodnota

Identity

Ano

ID aktuálního uživatele tak, jak je uložené v adresáři AAD

-

Kontrola povolení přístupu k Office Graphu

Zjistěte, jak zkontrolovat, že je povolený Office Graphu.

Poznámka: Pokud nepovolíte přístup k Office Graphu, Delve se odebere ze spouštěče aplikací Office 365 a uživatelé ve vaší organizaci v Delvu neuvidí statistiku z MyAnalytics.

Přiřazení licencí na MyAnalytics uživatelům

Uživatelům, kteří by měli mít možnost vidět statistiky z MyAnalytics, musíte přiřadit licenci na MyAnalytics. Informace o tom, jak to udělat, najdete v tématu věnovaném přiřazení licencí uživatelům v Office 365 pro firmy.

Pokud chcete, aby uživatel neviděl žádné statistiky z MyAnalytics, jednoduše mu odeberte licenci na MyAnalytics.

Ověření, že je MyAnalytics – doplněk pro Outlook nainstalovaný

Když zakoupíte jeden z plánů E5 nebo doplňků uvedených na začátku tohoto článku, bude MyAnalytics – doplněk pro Outlook pro vaši organizaci nainstalovaná automaticky. Když uživatelům přiřadíte licenci, MyAnalytics – doplněk pro Outlook se jim v poštovních aplikacích Outlook objeví automaticky.

Ověřit si, že je doplněk nainstalovaný, můžete zkontrolováním seznamu doplňků vaší organizace v Centru pro správu Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

  Poznámka: Dlaždice Správce se zobrazuje jenom správcům Office 365.

 3. Klikněte na odkaz na nové centrum pro správu, který se zobrazuje v pruhu v horní části aktuální stránky.

  Poznámka: Kliknutím na tlačítko „Návrat ke starému centru pro správu“ v pravém horním rohu se můžete vrátit k původní verzi centra pro správu.

 4. V náhledu centra pro správu klikněte na Nabídka > Nastavení > Služby a doplňky.

 5. Ověřte, že je doplněk MyAnalytics v seznamu nainstalovaných doplňků, který se zobrazuje na této stránce.

Pokud MyAnalytics – doplněk pro Outlook není nainstalovaný, můžete ho nainstalovat ručně pomocí těchto instrukcí. Manifest MyAnalytics můžete najít tady.

Uvítací e-maily pro uživatele

Po přiřazení licence uživateli spustí služba MyAnalytics proces nastavení, shromáždí data daného uživatele (prostřednictvím kalendáře a e-mailu) a vytvoří na základě těchto dat statistiky.

Po dokončení nastavení pošle služba MyAnalytics licencovanému uživateli uvítací e-mail. V uvítacím e-mailu najde uživatel základní informace o službě MyAnalytics, například její popis a informace o jejím fungování. Uživatel dostane uvítací e-mail automaticky, není třeba nic dělat.

Uživatelé, kterým byla udělena licence na MyAnalytics, můžou s používáním služby MyAnalytics vyjádřit výslovný nesouhlas. Pokyny k vyjádření výslovného nesouhlasu s používáním služby jsou ve formě odkazu součástí uvítacího e-mailu.

Pokud uživatel chce MyAnalytics používat, ale nechce dostávat žádné další e-maily o produktu, může podle níže uvedených pokynů v dolní části tohoto článku vyjádřit výslovný nesouhlas s e-mailovou komunikací.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×