Microsoft MyAnalytics – osobní řídicí panel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Díky MyAnalytics zjistíte, jak spolupracujete se svými kolegy a jak trávíte čas v práci. Řídicí panel nabízí nástroje, které vám pomůžou stanovit si prioritu práce a efektivněji využívat čas. Můžete si stanovit týdenní cíle a průběžně vyhodnocovat, jak se vám daří jich dosahovat.

K řídicímu panelu MyAnalytics máte přístup pouze vy. MyAnalytics neobsahuje žádná nastavení, která by přístup k vašemu řídicímu panelu umožnila vašemu vedoucímu nebo komukoliv jinému ve vaší organizaci.

Kde najdu osobní řídicí panel?

 • V Office 365 přejděte na možnost Delve a v levém podokně klikněte na MyAnalytics.

Jaká data používá osobní řídicí panel?

MyAnalytics používá informace z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365, například informace o tom, kolik e-mailů jste odeslali a dostali od různých příjemců, a o tom, jak dlouhou dobu jste strávili na schůzkách. Neshromažďujeme ale obsah z textu e-mailu ani z popisu událostí v kalendáři.

Poznámka : Některá vaše data slouží k výpočtu souhrnné statistiky, která se zobrazí ostatním uživatelům MyAnalytics. Jde například o průměrnou dobu, jakou se lidé ve vaší organizaci věnují čtení a psaní e-mailů nebo jakou tráví na schůzkách. Můžete nastavit, že se vaše data nemají používat k výpočtu těchto souhrnných statistik. Podívejte se na informace v části Můžu nastavit, aby se moje data nepoužívala pro MyAnalytics?

Jaké informace jsou dostupné na osobním řídicím panelu a jak se vypočítávají statistiky?

Následující tabulky popisují, co uvidíte, jak se počítá statistika a odkud data pochází.

Čas

Čas

Co vidíte

Získáte rychle přehled o tom, jak jste tento týden trávili svůj čas a jaké je srovnání s vašimi cíli.

 • Pokud chcete změnit výchozí cíle, klikněte na Upravit cíl.

  Když cíl změníte, změní se i v minulých týdnech.

Podrobnosti o každé kategorii najdete dál na této stránce.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Viz podrobnosti o každé kategorii:

Tipy

Pokud hledáte návrhy, jak lépe hospodařit s časem, přečtěte si tipy k MyAnalytics.

Síť

Buďte v kontaktu s ostatními

Co vidíte

Nejčastější spolupracovníci ukazují, s kým trávíte většinu času. Údaje vycházejí ze schůzek a e-mailové komunikace.

Pokud chcete mít přehled o tom, kolik času trávíte s konkrétními lidmi, klikněte na hvězdičku Kliknutím přidáte osobu do seznamu důležitých osob. vedle jména daného člověka. Tento člověk se pak zobrazí v seznamu důležitých osob. Taky můžete vyhledat lidi, které chcete do seznamu důležitých osob přidat.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Viz Schůzky a E-mail.

Do vypočteného času stráveného s určitou osobou se nezapočítávají schůzky, které mají víc než 25 účastníků.

Dlouho jste nebyli v kontaktu

Co vidíte

Zobrazuje spolupracovníky, se kterými jste delší dobu nespolupracovali na schůzkách nebo přes e-mail.

Pokud se chcete s někým znovu spojit, použijte akce, které jsou vpravo.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Pod položkou Dlouho jste nebyli v kontaktu jsou vaše dřívější hlavní kontakty, se kterými jste v poslední době nekomunikovali.

Vy a váš nadřízený

Co vidíte

Kolik času jste strávili se svým nadřízeným. Údaj vychází ze schůzek a e-mailové komunikace.

Schůzky 1 na 1 jsou schůzky s vaším nadřízeným.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Míra čtení e-mailů a doba odezvy vychází z průměrných hodnot ve vybraném časovém úseku.

Schůzky

Hodiny strávené na schůzkách

Co vidíte

Kolik času jste strávili na schůzkách a rozdělení schůzek, které jste naplánovali vy, a schůzek, které naplánovali ostatní.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vašeho kalendáře Office 365. Průměry společnosti jsou založené na agregovaných datech od ostatních uživatelů ve vaší organizaci.

Způsob výpočtu

Statistika vychází z potvrzených schůzek v kalendáři, pokud je váš stav nastavený na Nemám čas.

Následující schůzky se nezapočítávají:

 • Schůzky, které nemají další účastníky, třeba když si zablokujete čas v kalendáři nebo nastavíte připomenutí.

 • Celodenní schůzky.

 • Schůzky označené jako soukromé.

Tipy

Návrhy na účinnější schůzky najdete v tipech ke schůzkám.

Schůzky – návyky

Co vidíte

Ukazuje, kolik času strávíte na schůzkách běžných kategorií.

Odkud data pocházejí

Data se shromažďují z vašeho kalendáře a poštovní schránky Office 365.

Způsob výpočtu

Statistika vychází z potvrzených schůzek v kalendáři, pokud je váš stav nastavený na Nemám čas.

Tyto schůzky se přidávají do následujících kategorií:

 • Multitasking během schůzek

  Schůzky, během kterých jste odeslali víc než dva e-maily nebo přečetli víc než čtyři e-maily za hodinu.

 • Schůzky po pracovní době

  Schůzky odehrávající se mimo určenou pracovní dobu.

 • Opakované schůzky

  Schůzky, které jsou součástí série nebo se opakují.

 • Delší schůzky

  Schůzky trvající déle než hodinu.

 • Kolidující schůzky

  Schůzky, které se překrývají s jinými schůzky, které jste přijali a u nichž je váš stav nastavený na Nemám čas. Do této kategorie se přidají všechny kolidující schůzky.

Tipy

Návrhy na účinnější schůzky najdete v tipech ke schůzkám.

E-mail

Hodiny strávené zpracováním e-mailů

Co vidíte

Kolik času odhadem věnujete posílání a čtení e-mailů. Podívejte se, jak to odpovídá průměru ve společnosti a vašim osobním cílům.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky Office 365. Průměry společnosti jsou založené na agregovaných datech od ostatních uživatelů ve vaší organizaci.

Způsob výpočtu

Hlavní pravidla:

 • Za každý napsaný (poslaný) e-mail přiřadíme 5 minut.

 • Za každý přečtený (otevřený) e-mail přiřadíme 2,5 minuty.

Přitom platí některé výjimky:

 • Pokud odešlete jeden e-mail a do 5 minut otevřete nebo odešlete další, přiřadíme čas mezi oběma akcemi prvnímu e-mailu. V následujícím příkladu je to e-mail, který má přiřazené 2 minuty.

 • Pokud otevřete jeden e-mail a do 2,5 minuty otevřete nebo odešlete další, přiřadíme časový rozdíl obou akcí prvnímu e-mailu. V následujícím příkladu je to e-mail, který má přiřazenu 1 minutu.

Tady je příklad

Příklad, jak Delve Analýza počítá časy e-mailů.
 • E-maily registrujeme na všech zařízeních, jako jsou přenosné počítače a mobilní telefony.

 • Započítávají se jenom e-maily, která mají na řádcích Komu a Kopie vaše jméno nebo jméno skupiny, které jste členem.

 • E-maily, které odstraníte, aniž byste je četli, se nezapočítávají.

 • E-maily, které přečtete nebo napíšete mimo stanovenou pracovní dobu, se započítávají do hodin po pracovní době.

Tipy

Návrhy na lepší práci s e-maily najdete v tématu Tipy k e-mailu.

Zobrazení podrobností – E-mailové aktivity

Co vidíte

Klikněte na Zobrazit podrobnosti na kartě Hodiny strávené zpracováním e-mailů. Zobrazí se vám, kolik e-mailů jste poslali a přečetli v pracovní době i mimo ni v závislosti na vašem nastavení času.

Graf zobrazuje časy odeslání a čtení e-mailů.

Vidíte i celkové součty za týden.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky Office 365.

Způsob výpočtu

Přejděte na Hodiny strávené zpracováním e-mailů.

Návyky při práci s e-mailem

Co vidíte

Procento zpráv přečtených ostatními: Zobrazuje statistické údaje o e-mailech, které jste přímo odeslali jednotlivcům nebo skupinám s minimálně pěti oprávněnými příjemci*. MyAnalytics ukazuje, jaké procento příjemců si přečetlo váš e-mail, ale ne to, kteří konkrétní příjemci si ho přečetli.

Procento zpráv přečtených vámi: Zobrazuje statistické údaje o e-mailech poslaných přímo vám nebo skupinám, kterých jste členem.

Dál vidíte, jak rychle vám ostatní odpovídají a jak rychle odpovídáte vy jim.

* Statistiky nezahrnují externí uživatele ani lidi z vaší organizace, kteří se rozhodli neposkytovat svoje data pro MyAnalytics.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky Office 365. Údaj Procento zpráv přečtených ostatními vychází ze souhrnných dat od lidí, kterým jste poslali e-mail v rámci vaší organizace.

Způsob výpočtu

Míra čtení e-mailů a doba odezvy představují odhad, který vychází z posledních 30 dní.

Tipy

Doplněk MyAnalytics v Outlooku vám pomůže zjistit, kolik lidí přečetlo a přeposlalo vaše e-maily nebo na ně odpovědělo.

Hodiny intenzivní práce

Hodiny intenzivní práce

Co vidíte

Hodiny intenzivní práce jsou definované jako nejméně dvě na sebe navazující hodiny bez schůzek.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vašeho kalendáře Office 365. Průměry společnosti jsou založené na agregovaných datech od ostatních uživatelů ve vaší organizaci.

Způsob výpočtu hodnot

 • Představuje celkový počet hodin v kalendáři sečtených všude tam, kde máte alespoň dvě na sebe navazující hodiny bez schůzek.

 • Započítávají se jenom hodiny intenzivní práce ve stanovené pracovní době.

 • Odesílání nebo příjímání e-mailů během hodin intenzivní práce nemá na výpočet hodin intenzivní práce vliv.

Tipy

Přečtěte si tipy k času věnovanému intenzivní práci.

Hodiny po pracovní době

Hodiny po pracovní době

Co vidíte

Zobrazuje čas věnovaný e-mailu a schůzkám mimo definovanou pracovní dobu, třeba čtením a posíláním e-mailů o víkendech.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vašeho kalendáře a poštovní schránky Office 365. Průměry společnosti jsou založené na agregovaných datech od ostatních uživatelů ve vaší organizaci.

Způsob výpočtu hodnot

Viz Schůzky a E-mail.

Tipy

Návrhy na vyvážený pracovní život najdete v tipech k hodinám po pracovní době.

Uvítací e-mail

Po dokončení instalace (to může trvat několik dnů), MyAnalytics obdržíte "Vítejte e-mailu." Uvítací e-mail vám některé základní informace o MyAnalytics, třeba co je a jak to funguje a také poskytuje první podíváte část statistiky. Žádná akce od vás se při přijímání uvítací e-mail vyžaduje.

Tohoto uvítací e-mail a za předpokladu, že jste není vyjádření výslovného nesouhlasu MyAnalytics (viz nesouhlas oddíl níž), MyAnalytics odeslat, týdenní digest e-mailů, které vám umožní hlavní klíčové body o předchozího týdne.

Pokud nechcete dostávat e-maily digest od MyAnalytics, můžete se rozhodnout z e-mailů pomocí následujících kroků:

 • V MyAnalytics přejděte na Nastavení

 • Přejděte na Nastavení funkce a vyberte možnost Vypnuto pro Digest e-mailu

 • Klikněte na OK, tím uložíte změny.

Můžu se rozhodnout službu MyAnalytics nepoužívat?

Pokud chcete, můžete se rozhodnout, že nebudete poskytovat svoje data k výpočtu souhrnných statistik pro vaši organizaci. Pokud to uděláte, nebudou se vaše data používat k výpočtu statistiky průměrné doby, jakou lidé ve vaší organizaci tráví na schůzkách nebo prací s e-maily.

Nebudete už pak také mít přístup k osobnímu řídicímu panelu.

Jak nastavit, že službu MyAnalytics nechcete používat

 1. V aplikaci Delve přejděte na Nastavení.

  Přejděte na Nastavení.
 2. Přejděte na Nastavení vlastností a pak pro službu MyAnalytics vyberte možnost Vypnuto.

  Vypnutí dokumentů
 3. Klikněte na OK, tím uložíte změny.

Pokud se odhlásím, můžu se rozhodnout znovu se přihlásit?

Ano, nastavení můžete kdykoliv změnit a opět získat přístup k osobnímu řídicímu panelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×