Microsoft MyAnalytics – doplněk pro Outlook

MyAnalytics – doplněk pro Outlook pomáhá zjistit, jaký je dosah vašich e-mailů a jaké máte vztahy se spolupracovníky.

U odeslaných e-mailů doplněk zobrazuje počet osob, které si vaše e-maily přečetly, přeposlaly je nebo na ně odpověděly. Zobrazuje taky graf životnosti, který znázorňuje aktivitu související se čtením e-mailů. Tyto statistiky vidíte jenom u e-mailů, které jste poslali aspoň pěti lidem, ale nepoznáte z nich, kdo si e-mail přečetl nebo ho přeposlal.

U přijatých e-mailů doplněk nabízí informace o vašich vztazích se spolupracovníky, včetně počtu vyměněných e-mailů, průměrné doby odezvy a procenta přečtených e-mailů. K osobní statistice vztahů máte přístup jenom vy.

Jak získám tento doplněk pro Outlook?

Doplněk se aktivuje automaticky u všech uživatelů, kteří mají licenci MyAnalytics.

Kde je statistika mých odeslaných e-mailů?

  • V Outlooku přejděte do složky Odeslaná pošta a otevřete nějaký nedávno odeslaný e-mail.

  • Na pásu karet klikněte na MyAnalytics.

Kliknutím na MyAnalytics zobrazíte statistiku e-mailů.

Jaké informace se zobrazí?

U každého odeslaného e-mailu se zobrazí statistické údaje, jako je procento příjemců, kteří si e-mail přečetli, a kolik jich na něj odpovědělo. Můžete se taky podívat, jak dlouho příjemcům trvalo přečtení e-mailu.

Uvidíte statistiku e-mailů, které jste odeslali.

Vidí tyto informace i ostatní?

Ne. Statistické údaje o odeslaných e-mailech vidíte jenom vy.

Kde je statistika mých přijatých e-mailů?

  • V Outlooku otevřete nějaký nedávno přijatý e-mail.

  • Na pásu karet klikněte na MyAnalytics.

Jaké informace se zobrazí?

U každého přijatého e-mailu se zobrazí statistické údaje, jako je počet e-mailů, které jste si vyměnili s odesílatelem, míra čtení e-mailů a průměrná doba odezvy. Dál vidíte, jestli jste na e-mail odpověděli rychleji nebo pomaleji, než je váš průměr.

Proč není statistika dostupná?

MyAnalytics – doplněk pro Outlook neumožňuje identifikovat jednotlivé lidi – je to kvůli ochraně osobních údajů. To znamená, že MyAnalytics nezobrazuje statistiku u e-mailů odeslaných méně než pěti lidem. Nebo se zobrazí jenom informace, že e-mail si přečetlo 100 % příjemců.

Statistika vztahů se zobrazuje jenom pro ostatní uživatele Office 365 ve vaší společnosti. I když e-mail odešlete více než pěti lidem, tak pokud všichni nejsou uživateli Office 365, nemusí se statistika e-mailu kvůli tomuto omezení zobrazit. To také znamená, že se do údajů nezapočítávají externí kontakty ani jiní uživatelé ve společnosti, kteří nejsou v prostředí Office 365.

Příliš málo příjemců

Statistika se zobrazuje jenom u e-mailů odeslaných aspoň pěti lidem.

Málo oprávněných příjemců

Statistika se zobrazuje jenom u e-mailů odeslaných aspoň pěti lidem, kteří jsou také oprávněnými uživateli z hlediska statistiky. Oprávnění uživatelé jsou lidé z vaší organizace, kteří používají Office 365 a Outlook/OWA, pokud se jich netýká některá z následujících výjimek:

  • Výslovný nesouhlas pro MyAnalytics.

  • Byli vyloučení z MyAnalytics (například právním oddělením).

Příliš staré

U e-mailů, které jsou starší než sedm dní, se statistika přečtení nezobrazuje.

Příliš nové

Než se u nedávno poslaných e-mailů vygeneruje statistika, chvíli to trvá.

Malá čtenost

E-mail si nepřečetli ani dva lidi. Zkuste to znovu později, až si e-mail přečte víc lidí.

Míra čtení e-mailu je 100 %

MyAnalytics kvůli ochraně osobních údajů přesně neuvádí míru čtení, pokud si e-mail přečetlo 100 % (nebo téměř 100 %) příjemců. Zobrazí se tato zpráva: Vysoká čtenost.

Vyjádřili jste výslovný nesouhlas pro MyAnalytics

Pokud Delve nesmí použít informace o e-mailech a schůzkách, statistika se nezobrazuje.

Souhlas s můžete vyjádřit v Nastavení vlastnostíDelve.

Můžou mi analýzy nějak pomoct v mojí práci?

Pokud získáte přehled o účinnosti svojí komunikace, můžete ji správně vyhodnotit, nebo ji případně změnit.

Pokud budete pravidelně sledovat míru čtení u svých e-mailů, dokážete postupně zlepšit jejich účinnost. Když třeba zjistíte nízkou míru čtení e-mailu s týdenním přehledem, doporučujeme vyzkoušet následující možnosti:

  • Pošlete e-mail jiný den v týdnu a podívejte se, jestli si ho přečte víc lidí.

  • Můžete zvýšit počet příjemců nebo seznam příjemců změnit.

  • Zkuste použít jiný předmět, abyste přilákali příjemce, nebo e-mail zestručněte, aby se dal líp číst.

  • Vyzkoušejte nové způsoby sdělování svých zpráv, protože e-mail nemusí být ten nejvhodnější prostředek.

Další informace o MyAnalytics

MyAnalytics – doplněk pro Outlook je součástí MyAnalytics. MyAnalytics pomáhá pochopit, jak v práci komunikujete a trávíte čas. K vaší soukromé statistice nemá nikdo jiný přístup, protože MyAnalytics neumožňuje z vygenerovaných statistik identifikovat osoby.

Osobní cíle můžete nastavit pro týdenní schůzky, e-maily, dobu soustředěné práce a hodiny po pracovní době. MyAnalytics měří vaše pokroky a nabízí tipy, jak dosáhnout vytyčených cílů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×