Marketingové aktivity v aplikaci Business Contact Manager

V marketingovém pracovní prostor aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete vytvořit a spustit řadu Marketingová aktivita a sledovat úspěch každé z nich buď jednotlivě, nebo jako kombinace v rámci vícekanálové Marketingová kampaň.

Nástroje aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook umožňují sestavit seznam volání pro určitou propagační akci, odeslat zvoleným zákazníkům individuální e-mailovou zprávu, vytvářet brožury a letáky pro cílenou poštu nebo vyvíjet vlastní marketingové aktivity.

Tento článek popisuje způsob vytvoření a použití marketingových aktivit založených na hromadných e-mailech a tisku cílené pošty. Dále zde naleznete podrobné informace o tom, jak analyzovat úspěšnost marketingových činností a jak v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook používat sestavy a marketingové miniaplikace.

Informace o tom, jak vytvářet marketingové aktivity založené na seznamu volání naleznete v tématu Vytvoření a použití seznamů volání v aplikaci Business Contact Manager.

Co chcete udělat?

Vytvoření a spuštění marketingové aktivity založené na hromadném e-mailu nebo tisku cílené pošty

Sledování a analýza marketingových aktivit

Začátek stránky

Vytvoření a spuštění marketingové aktivity založené na hromadném e-mailu nebo tisku cílené pošty

Marketingové aktivity jsou nutným předpokladem rozvoje vaší podnikatelské činnosti. Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook usnadňuje vytváření e-mailových zpráv určených k hromadné distribuci, propagaci formou cílené pošty, jakož i rozvoj dalších marketingových aktivit.

Vytvoření a spuštění marketingové aktivity představuje v zásadě třífázový proces, který se skládá z plánování aktivity, vytvoření jejího obsahu a jejího spuštění.

Začátek stránky

Plánování aktivity

Během fáze plánování vytvoříte záznam marketingové aktivity tím, že vyberete název aktivity a určíte, kteří Klient, Obchodní kontakt a Zájemce představují cílovou skupinu.

Poznámka : Seznam příjemců marketingové aktivity může obsahovat pouze jeden typ záznamů. Seznam příjemců může například obsahovat klienty, ale nemůže obsahovat klienty i obchodní kontakty. Jeden seznam však může obsahovat obchodní kontakty i potenciální zákazníky, protože záznam Potenciální zákazník je založen na typu záznamu Obchodní kontakt.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Marketing.

 2. Na pásu karet na kartě Domů ve skupině Nový klikněte na jedno z následujících tlačítek:

  • Hromadný e-mail: 

  • Nové položky: Vyberte možnost Marketing a potom klikněte na možnost Tisk cílené pošty  Direct Mail Print icon nebo Jiná aktivita.

 3. Do Formulář zadejte název marketingové aktivity.

 4. Jestliže chcete, aby tato marketingová aktivita byla součástí marketingové kampaně, zadejte název kampaně do pole Kampaň nebo jej vyberte ze seznamu. Není-li tato aktivita součástí marketingové kampaně, nechte v poli výchozí text Aktuální aktivity.

 5. Pokud chcete zprávu odeslat na e-mailovou adresu nebo adresu do zaměstnání, klikněte v části Seznam příjemců na některý z následujících typů zákazníků: Všichni klienti, Všechny obchodní kontakty a potenciální zákazníci, Všechny obchodní kontakty nebo Všichni potenciální zákazníci.

  Nebo klikněte na jednu z následujících možností:

  • Složka výsledků hledání: Chcete-li vytvořit vlastní seznam, zvolte Složka výsledků hledání obsahující předem filtrovaný seznam příjemců. Po výběru složky dojde k přejmenování pole na Vlastní seznam.

  • Existující marketingová aktivita: Zvolte seznam příjemců použitý při předchozí aktivitě.

  • Nový seznam: Otevřete dialogové okno Filtrovat obchodní kontakty a vyberte kritéria pro filtrování seznamu.

   Tip : K vytvoření marketingové aktivity lze rovněž použít jména v sestavě. Informace o této možnosti naleznete v tématu Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

 6. Chcete-li vybraný seznam filtrovat, klikněte na možnost Revidovat a filtrovat.

  Další informace o filtrování seznamu naleznete v části Filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

 7. Na pásu karet na kartě Domů ve skupině Zobrazit klikněte na možnost Podrobnosti. Otevře se stránka Podrobnosti o aktivitě.

 8. Pokud chcete, můžete vyplnit pole Kód kampaně, Rozpočtované náklady, Datum zahájení, Datum ukončení a Komentář.

 9. Záznam uložíte kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít. Jestliže chcete pokračovat, přečtěte si dále v tomto článku část s názvem Vytvoření marketingového obsahu.

  Jakmile budete připraveni aktivitu zahájit, klikněte na tlačítko Spustit. Nebo si můžete přečíst dále v tomto článku část s názvem Spuštění marketingové aktivity.

Začátek stránky

Vytvoření marketingového obsahu v aplikaci Outlook, Word nebo Publisher

K vytvoření obsahu, který se bude distribuovat, lze použít aplikaci Outlook, Word nebo Publisher. Můžete vytvářet koncepty e-mailových zpráv, tisknout dopisy, letáky, brožury a další marketingové materiály, které potom propojíte s aktivitou aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poté, co jste vytvořili záznam marketingové aktivity a vybrali příjemce (viz část Plánování aktivity), můžete propojit obsah s aktivitou.

Obsah můžete vytvořit buď v průběhu plánování a vytváření záznamu marketingové aktivity, nebo jej můžete nejprve vytvořit v aplikaci Outlook, Publisher či Word a potom vytvořit záznam marketingové aktivity. Jestliže jste nejprve vytvořili obsah, potom v záznamu marketingové aktivity pouze vyberte soubor.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Marketing.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte novou marketingovou aktivitu.

  • V pracovním prostoru klikněte na kartu Hromadný e-mail, Tisk cílené pošty nebo Jiné marketingové aktivity a potom dvakrát klikněte na záznam, čímž jej otevřete.

 3. Rozhodněte se, zda pro aktivitu vytvoříte nový marketingový dokument, nebo použijete dokument vytvořený dříve.

  Vytvoření nového souboru

  • V okně marketingové aktivity klikněte na jeden z následujících zdrojů obsahu:

   • Editor aplikace Outlook

   • Hromadná korespondence aplikace Publisher

   • Hromadná korespondence aplikace Word

    Otevře se zvolená aplikace. Použijte ji k vytvoření zprávy, kterou lze přizpůsobit pomocí funkce Hromadná korespondence.

  • Jestliže jste vybrali možnost Editor aplikace Outlook, klikněte na tlačítko Vytvořit.

   Jestliže jste vybrali možnost Hromadná korespondence aplikace Publisher nebo Hromadná korespondence aplikace Word, klikněte na tlačítko Vytvořit/procházet a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

  • Vytvořte zprávu, leták nebo brožuru pro distribuci.

   Chcete-li přizpůsobit marketingovou zprávu pro každého příjemce, postupujte podle pokynů v podokně Hromadná korespondence aplikace Publisher nebo Word. Informace o použití funkce Hromadná korespondence naleznete v nápovědě k aplikaci Publisher nebo Word.

  • Uložte soubor a vraťte se do okna marketingové aktivity.

   Poznámka : Výchozí název souboru je stejný jako název aktivity (pokud neuložíte soubor pod jiným názvem).

  Výběr existujícího souboru

  • V okně marketingové aktivity klikněte v části zdroje obsahu na tlačítko Vytvořit/procházet a potom klikněte na tlačítko Procházet.

   Poznámka : Po vytvoření nebo výběru souboru přibude do tlačítka příkaz Upravit. Jestliže aktivitu uložíte a potom znovu otevřete, přejmenuje se tlačítko na Upravit/procházet. Kliknutím na tlačítko Upravit zahájíte revizi vybraného souboru.

   Tip : Po kliknutí na možnost Upravit seznam příjemců v podokně Hromadná korespondence aplikace Publisher nebo Word můžete upravit příjemce aktivity. Můžete je také upravit v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, pokud aktivita nebyla spuštěna.

  • Po provedení změn soubor uložte a potom se vraťte do okna marketingové aktivity.

 4. Vybraný soubor se objeví v poli Použít soubor.

 5. Chcete-li zahájení aktivity nechat na později, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Chcete-li však pokračovat, klikněte na tlačítko Spustit a pokračujte v tomto článku další částí s názvem Spuštění marketingové aktivity.

Tip : Pokud chcete sledovat výsledky marketingové aktivity, je nutné zaznamenat její název do pole Získáno prostřednictvím u každého záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti generovaného touto aktivitou. Výsledky aktivity si můžete prohlédnout v záznamu marketingové aktivity na stránce Sledovat.

Začátek stránky

Spuštění marketingové aktivity

Jakmile jste připraveni zahájit některou z vytvořených marketingových aktivit, klikněte na tlačítko Spustit.

 1. Otevřete záznam činnosti.

  Jak?

  1. V pracovním prostoru Marketing klikněte na kartu Hromadný e-mail, Tisk cílené pošty nebo Jiné marketingové aktivity podle toho, jaký typ aktivity chcete spustit.

  2. Dvojím kliknutím na aktivitu v podokně seznamu ji otevřete.

   Tip : Máte-li dlouhý seznam aktivit, vyhledejte aktivitu pod názvem kampaně. Jestliže jste aktivitu nezařadili do žádné kampaně, bude uvedena pod kampaní Aktuální aktivity. Aktivitu také můžete rychle najít tak, že zadáte její název do pole Hledat.

 2. Zkontrolujte jména v poli Seznam příjemců a přesvědčte se, zda jste vybrali všechny klienty, obchodní kontakty a potenciální zákazníky.

  Tip : Seznam příjemců lze rovněž upravit a aktualizovat v podokně Hromadná korespondence v aplikaci Publisher nebo Word.

 3. Aktivitu zahájíte kliknutím na tlačítko Spustit.

  Dokument se otevře v aplikaci, kterou jste použili k jeho vytvoření.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud odesíláte hromadnou e-mailovou zprávu:

   Proveďte požadované změny dokumentu, jako je přizpůsobení zprávy pomocí funkce Hromadná korespondence. Chcete-li zprávy odeslat, klikněte na pásu karet ve skupině Dokončit na možnost Dokončit a sloučit a potom klikněte na tlačítko Odeslat e-mailové zprávy.

  2. Pokud vytváříte publikaci pro cílenou poštu:

   Proveďte požadované změny dokumentu a potom pokračujte podle pokynů v okně, které vás povedou při tisku dokumentu, jeho sloučení do nové publikace nebo přidání do existující publikace.

Začátek stránky

Sledování a analýza marketingových aktivit

Při spuštění každé marketingové aktivity je důležité sledovat její výsledky. Přinejmenším je nutné vědět, zda se aktivita vyplatila vzhledem k vynaloženému času a finančním prostředkům.

Aby bylo možné sledovat výsledky marketingových aktivit, měli byste zaznamenávat, kteří klienti, obchodní kontakty, potenciální zákazníci a které příležitosti jsou výsledkem jednotlivých marketingových aktivit. Při vyplňování nových záznamů poznamenejte název marketingové aktivity do pole Získáno prostřednictvím.

V tomto oddílu

Přidání názvu marketingové aktivity k záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti

Zobrazení výsledků marketingové aktivity nebo kampaně

Odkud pocházejí čísla na stránce Sledovat?

Analýza marketingové aktivity nebo kampaně

Zobrazení marketingové miniaplikace

Použití miniaplikací k analýze marketingových výsledků

Použití marketingových sestav

Začátek stránky

Přidání názvu marketingové aktivity k záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti

Chcete-li účinně sledovat návratnost investic do marketingových aktivit, nezapomeňte zaznamenat plánované a skutečné náklady na aktivitu.

Také je nutné ke každému záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti, který vzešel z aktivity, přidat její název do pole Získáno prostřednictvím. V záznamu marketingové aktivity je v části Výsledky aktivity na stránce Sledovat uveden celkový počet pro každý typ záznamu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klienti nebo obchodní kontakty:     V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Správa kontaktů.

  • Potenciální zákazníci nebo příležitosti:     V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Prodej.

 2. Klikněte na kartu obsahující požadovaný záznam.

 3. V podokně seznamu dvakrát klikněte na záznam klienta, obchodního kontaktu, příležitosti nebo potenciálního zákazníka, čímž jej otevřete.

 4. V části Informace o zdroji klikněte na položku Získáno prostřednictvím.

 5. V dialogovém okně Vybrat klienta, obchodní kontakt nebo marketingovou aktivitu v části Typ položky klikněte na možnost Všechny marketingové aktivity nebo klikněte na typ marketingové aktivity, která umožnila generování záznamu.

 6. V části Název aktivity klikněte na marketingovou aktivitu.

 7. V části Propojené záznamy klikněte na tlačítko Propojit s.

  Záznam je propojen s marketingovou aktivitou a je zahrnut do celkového počtu generovaných záznamů daného typu na stránce Sledovat u záznamu aktivity.

 8. Okno zavřete kliknutím na tlačítko OK.

 9. Tento postup opakujte pro každého klienta, obchodní kontakt, potenciálního zákazníka nebo příležitost, kteří vznikli na základě marketingové aktivity.

Začátek stránky

Zobrazení výsledků marketingové aktivity

Existuje několik způsobů, jak sledovat marketingové aktivity: Můžete použít stránku Sledovat dané aktivity, můžete zobrazit analytické nástroje a miniaplikace v pracovní prostor Marketing nebo můžete kontrolovat data v sestavách. Nejvíce podrobností o aktivitách poskytuje stránka Sledovat, kde rovněž můžete označit aktivity jako uzavřené a uložit informace o skutečných nákladech.

 1. Chcete-li otevřít stránku Sledovat, otevřete nejprve marketingovou aktivitu. Na pásu karet na kartě Zobrazit klikněte na možnost Sledovat.

 2. V části Informace o aktivitě zadejte skutečné náklady na aktivitu. Zaškrtnutím políčka označíte aktivitu jako uzavřenou.

 3. V části Výsledky aktivity můžete zobrazit počet nových příležitostí a kontaktů, které z aktivity vzešly. Kliknutím na položku Zobrazit sestavu vytvoříte podrobnou sestavu s vybranými informacemi.

Odkud pocházejí čísla na stránce Sledovat?

Údaje zobrazené na stránce Sledovat jsou vypočtené automaticky na základě informací, které jste zadali o každé aktivitě:

 • Každý záznam Klient, Obchodní kontakt, Zájemce a Příležitost, který má v poli Získáno prostřednictvím uvedený název vybrané aktivity, je zahrnut do odpovídajícího počtu získaných potenciálních zákazníků, získaných příležitostí, získaných klientů a získaných kontaktů.

 • Je-li aktivitou seznam volání, dochází k aktualizaci pole Získané zápisy o telefonním hovoru, jakmile uložíte změny záznamu v seznamu volání.

 • Údaj v poli Očekávané výnosy je vypočten na základě procenta pravděpodobnosti prodeje a hodnoty produktů a služeb v každém záznamu příležitosti, který je k aktivitě připojen.

Začátek stránky

Analýza marketingové aktivity nebo kampaně

Seznam všech marketingových aktivit seřazený podle kampaní je k dispozici v pracovním prostoru Marketing na kartě Analýza.

Poznámka : Podrobnosti lze získat pouze o jednotlivých marketingových aktivitách. Není k dispozici funkce pro analýzu celé kampaně, která by zahrnovala všechny aktivity.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Marketing.

 2. V podokně seznamu klikněte na kartu Analýza.

  Karta zobrazuje všechny marketingové aktivity uspořádané podle kampaně. Aktivity, které nejsou připojeny ke kampani, jsou zobrazeny pod položkou Kampaň: Aktuální aktivity.

 3. Chcete-li si prohlédnout podrobnosti určité aktivity, dvojím kliknutím otevřete její záznam. Další informace naleznete v tématu Zobrazení výsledků marketingové aktivity.

  Poznámka : Když je záznam otevřený, můžete přímo z pásu karet sestavy zahájit novou marketingovou aktivitu zaměřenou na osoby uvedené v sestavě.

Začátek stránky

Zobrazení marketingové miniaplikace

Díky marketingovým miniaplikacím můžete rychle získat přehled o úspěších marketingové aktivity nebo kampaně, a to přímo v pracovním prostoru Marketing.

Chcete-li pomocí miniaplikace získat nejlepší informace, je nutné mít aktuální údaje o marketingových aktivitách. Když vytváříte nové záznamy o aktivitách, které přiřazujete ke kampaním, budou tato data zobrazena v miniaplikaci. Pokud potřebujete podrobné údaje, jako je počet klientů, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků nebo příležitostí, jež vzešly z určité aktivity, je nutné u každého nového záznamu zadat název aktivity do pole Získáno prostřednictvím. Přesné finanční částky získáte tak, že na stránkách Podrobnosti a Sledovat uvedete plánované a skutečné náklady na každou aktivitu.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Marketing.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Miniaplikace.

 3. Ve skupině Přidat miniaplikace klikněte na položku Marketing a potom klikněte na některou z následujících miniaplikací:

  • Analýza typů aktivit

  • Analýza kampaní

  • Porovnání kampaní

K aktualizaci informací v miniaplikaci dochází při každém uložení nových informací do příslušného záznamu.

Začátek stránky

Použití miniaplikací k analýze marketingových výsledků

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou k dispozici následující marketingové miniaplikace:

 • Analýza typů aktivit: Zobrazí vybrané výsledky za všechny marketingové aktivity určitého typu (např. hromadný e-mail).

 • Analýza kampaní: Zobrazí vybrané výsledky za všechny marketingové aktivity v rámci jediné kampaně.

 • Porovnání kampaní: Zobrazí vybrané výsledky za všechny marketingové kampaně.

Každou marketingovou miniaplikaci můžete konfigurovat tak, aby zobrazovala požadované aktivity nebo kampaně a počet příležitostí, klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků, jež z každé aktivity či kampaně vzešly, případně skutečné náklady, rozpočty nebo očekávané výnosy.

Poznámka : Nezapomeňte, že jakékoli nové záznamy, které byly vytvořeny na základě marketingové aktivity, by měly být k této aktivitě připojeny. Nový záznam by měl mít v poli Získáno prostřednictvím uvedený název aktivity.

Další informace o použití miniaplikací naleznete v tématu Použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Použití marketingových sestav

Výsledky marketingových aktivit lze v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook kontrolovat pomocí různých sestav. Tyto sestavy můžete vytisknout nebo exportovat do aplikace Excel za účelem další analýzy.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující sestavy:

 • Příležitosti dle marketingových aktivit

 • Obchodní kontakty dle marketingových aktivit

 • Klienti dle marketingových aktivit

 • Marketingové aktivity dle kampaně

 • Marketingové aktivity dle typu

  Poznámka : Pokud chcete v sestavách zobrazit nejnovější informace o marketingových aktivitách, nezapomeňte, že u všech záznamů vytvořených na základě marketingové aktivity je nutné mít v poli Získáno prostřednictvím uvedený název marketingové aktivity.

Další informace o použití sestav a grafů naleznete v tématu Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×