Mapování ukazatele KPI ke zdroji dat

Ukazatel KPI v nástroji PerformancePoint Dashboard Designer může používat vícedimenzionální dat se služby SQL Server 2005 Analysis Services, z tabulky aplikace Office Excel 2007 nebo z tabulky serveru SQL. Chcete-li mapovat ukazatel KPI ke zdroji dat, použijte podokno Skutečné a cílové podokno na kartě Editor v pracovním prostoru ukazatele KPI.

Poznámka : Mapování zdrojů dat jsou jednou z několika možností konfigurace ukazatele KPI, které jsou k dispozici na kartách Editor a Vlastnosti v pracovním prostoru ukazatele KPI. Další informace o všech možnostech konfigurace ukazatele KPI naleznete v tématu Přehled konfigurace ukazatele KPI. Další informace o zdrojích dat naleznete v tématu Vytvořte zdroj dat v nástroji Návrhář řídicích panelů.

Co chcete udělat?

Zobrazení mapování aktuálního zdroje dat

Přiřazení pevné hodnoty ukazateli KPI

Mapování ukazatele KPI k rozměrovému zdroji dat

Další kroky

Zobrazení mapování aktuálního zdroje dat

Chcete-li zobrazit mapování aktuálního zdroje dat ukazatele KPI, proveďte následující kroky:

 1. V Prohlížeči pracovního prostoru poklepejte na klíčový ukazatel výkonu, který chcete konfigurovat. V pracovním prostoru se zobrazí dvě karty: Editor a Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Editor a vyhledejte podokno Skutečné a cílové hodnoty.

 3. Vyberte řádek obsahující ukazatel KPI, který chcete konfigurovat.

 4. Ve sloupci Mapování dat sloupci pro tento řádek ukazatele KPI klepněte do buňky tabulky.

  Dashboard Designer zobrazí dialogové okno mapování zdroje dat odpovídající hodnotě, na kterou jste klepli.

  • Pokud jste klepli na pevnou hodnotu, zobrazí nástroj Dashboard Designer dialogové okno Mapování zdrojů dat s pevnými hodnotami.

  • Pokud jste klepli na hodnotu rozměrového zdroje dat, zobrazí nástroj Dashboard Designer dialogové okno Mapování rozměrového zdroje dat.

Poznámka : V případě, že jste vybrali hodnotu v řádku Cílové pro ukazatel KPI, zobrazí se také podokno Prahové hodnoty. Další informace o prahových hodnotách naleznete v tématu Nastavení mezních hodnot pro cílové hodnoty ukazatele KPI.

Chcete-li mapovat ukazatel KPI k jiné hodnotě nebo k jinému zdroji dat, vyhledejte informace v tématu Přiřazení pevné hodnoty ukazateli KPI nebo Mapování ukazatele KPI k rozměrovému zdroji dat.

Začátek stránky

Přiřazení pevné hodnoty ukazateli KPI

Chcete-li přiřadit pevnou hodnotu k ukazateli KPI, nejprve zobrazte mapování aktuálního zdroje dat. Pak použijte jeden z následujících postupů.

Přiřazení pevné hodnoty z dialogového okna Mapování zdrojů dat s pevnými hodnotami

 • Zadejte novou hodnotu do textového pole Hodnota a klepnutím na tlačítko OK se vraťte do podokna Skutečné a cílové hodnoty.

Přiřazení pevné hodnoty z dialogového okna Mapování rozměrového zdroje dat

 1. Klepněte na tlačítko Změnit zdroj.

 2. Dialogové okno Vyberte zdroj dat zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Na kartě Server se zobrazí seznam všech zdrojů dat na serveru PerformancePoint Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny zdroje dat, které jste otevřeli v pracovním prostoru. Vyberte zdroj dat, který chcete použít. Pokud se nezobrazí požadovaný zdroj dat, aktualizujte seznam klepnutím na možnost Aktualizovat. Pokud nemůžete najít zdroj dat, klepnutím na tlačítko Přepnout zobrazení zobrazte zdroje dat, které jsou k dispozici, seřazené podle struktury složek.

 3. Vyberte zdroj dat s pevnými hodnotami, který chcete použít, a potom klepnutím na tlačítko OK otevřete dialogové okno Mapování zdroje dat s pevnými hodnotami.

 4. Do textového pole Hodnota zadejte pevnou hodnotu, kterou chcete použít.

 5. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do podokna Skutečné a cílové hodnoty.

Začátek stránky

Mapování ukazatele KPI k rozměrovému zdroji dat

Chcete-li mapovat ukazatel KPI k rozměrovému zdroji dat, nejprve zobrazte mapování aktuálního zdroje dat. Poté použijte následující postup:

 1. Klepněte na tlačítko Změnit zdroj.

 2. Dialogové okno Vyberte zdroj dat zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Na kartě Server se zobrazí seznam všech zdrojů dat na serveru PerformancePoint Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny zdroje dat, které jste otevřeli v pracovním prostoru. Vyberte zdroj dat, který chcete použít. Pokud se nezobrazí požadovaný zdroj dat, aktualizujte seznam klepnutím na možnost Aktualizovat. Pokud nemůžete najít zdroj dat, klepnutím na tlačítko Přepnout zobrazení zobrazte zdroje dat, které jsou k dispozici, seřazené podle struktury složek.

 3. Klepnutím na tlačítko OK otevřete dialogové okno Mapování rozměrového zdroje dat.

 4. Vyberte měření, které chcete použít, v rozevíracím seznamu Vyberte míru.

 5. V podokně Vyberte dimenzi klepněte na tlačítko Vybrat členy.

 6. V dialogovém okně Vyberte dimenzi vyberte člen dimenze, který chcete přidružit k tomuto ukazateli KPI. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Mapování rozměrového zdroje dat.

 7. V podokně Vyberte dimenzi klepnutím na tlačítko Výchozí nastavte výchozí člen a otevřete dialogové okno Vyberte členy.

 8. V dialogovém okně Vyberte členy vyberte člen dimenze, který chcete použít pro tento ukazatel KPI.

 9. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Mapování rozměrového zdroje dat.

 10. (Volitelné) Do textového pole Zadejte vzorec časové řady zadejte platný výraz časové řady.

 11. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Použít vzorec pro řazenou kolekci členů MDX. Potom zadejte platný výraz multidimezionální výraz MDX do příslušného textového pole. Další informace o dotazech v jazyce MDX naleznete v tématu Multidimensional Expressions (MDX) Reference (Odkazy v jazyce MDX (Multidimensional Expressions)) na webu TechNet.

  Poznámka : Vzorce MDX lze použít pouze se zdrojem dat služby SQL Server 2005 Analysis Services.

 12. Klepnutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete dialogové okno.

Začátek stránky

Další kroky

Klepněte na odkaz, který nejlépe odpovídá vašemu dalšímu úkolu nebo celkovému úkolu.

Přehled konfigurace ukazatele KPI

Konfigurace vlastností a oprávnění ukazatele KPI

Konfigurace číselných formátů ukazatele KPI

Určení nastavení výpočtu pro ukazatel KPI

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×